Hyppää sisältöön

Pohditko, miten käyttää tekoälyä liiketoiminnan johtamisessa? Aloita näistä kolmesta tehtävästä

Moni liiketoimintajohtaja tuskailee generatiivisen tekoälyn käytön aloittamisen kanssa. Sofigaten Juho Nevalainen neuvoo kolme käytännön tehtävää, joilla jokainen johtaja voi aloittaa tekoälymatkansa.

Kaikissa organisaatioissa tiedetään jo yleisellä tasolla, että tekoäly voi kasvattaa radikaalisti työn tuottavuutta. ChatGPT:n ja muiden tekoälypalveluiden käytännön soveltaminen ei kuitenkaan ole aina käynnistynyt kovin sutjakkaasti. Uudet työkalut on usein jo hankittu, mutta vielä ei tiedetä tarkalleen, mitä niillä kannattaisi tehdä.

Jokainen yritys on erilainen, joten tärkeintä on löytää yrityksen liiketoimintaan, työkulttuuriin ja jopa yksilöllisiin työtapoihin istuvia keinoja tehostaa työtä tekoälyllä. Parhaat ja eniten tehokkuutta lisäävät käytännöt löytyvät usein kokeilujen ja oppimisen kautta ja jakamalla kokemuksia avoimesti yrityksen sisällä.

Myös liiketoiminnan johtamisen näkökulmasta kokeilut kannattavat. Tekoäly ei automatisoi liiketoiminnan suunnittelua, mutta se voi tuottaa monien hankkeiden pohjaksi luonnoksia, jotka auttavat ideoiden generoinnissa ja nopeuttavat työtä merkittävästi.

Sofigaten avoimissa AI Living Lab -työpajoissa eri yritysten liiketoimintajohdon edustajat tutustuvat tekoälyn mahdollisuuksiin erilaisilla käytännön kokeiluilla. Työpajoissa kertyneen kokemuksen pohjalta esiin nouseekin kolme tehtävää, joita voi suositella vinkkinä jokaiselle tekoälymatkaansa aloittelevalle organisaatiolle.

1. Määrittele organisaatiosi tarvitsemat kyvykkyydet

Generatiivisen tekoälyn hyötykäyttö on luontevaa aloittaa yrityksesi tai organisaatiosi tarpeiden pohjalta. Voit kertoa ChatGPT:lle yrityksesi toimialan ja liiketoiminnan pääpiirteet ja pyytää sitä määrittelemään kaikki yrityksen tarvitsemat kyvykkyydet.

Jo hyvin yleisluontoisesti annetuilla ohjeilla voi saada käyttökelpoisia tuloksia, mutta mitä yksityiskohtaisemmin kuvaat yritystäsi ja sen liiketoimintaa, sitä tarkempia ovat tietysti myös kuvaukset kyvykkyyksistä. Voit vaikkapa ohjeistaa ChatGPT:tä kertomalla, millaisia yrityksesi tuotteet ja palvelut ovat, millaisille asiakkaille niitä myydään, millä maantieteellisellä alueella yrityksesi toimii ja millaisia toimintoja se ulkoistaa alihankkijoilleen.

Voit myös kertoa, miten yksityiskohtaisesti kyvykkyydet tulisi määritellä: tuleeko ChatGPT:n esimerkiksi vain kuvata markkinoinnissa tarvittavat pääkyvykkyydet vai listata eri alakyvykkyydet markkinointimateriaalien tuotantoa ja somemarkkinoinnin eri tehtäviä myöten. ChatGPT voi kuvata myös sen, mitkä avainkyvykkyydet löytyvät yrityksen käytössä jo olevista liiketoiminta-alustoista, esimerkiksi Salesforcesta ja sen eri moduuleista.

Sofigaten tekoälytyöpajoissa osallistujat ovat käyttäneet esimerkkinä kuvitteellista vähittäiskaupan yritystä, joka myy luksustuotteita sekä kivijalkamyymälässä että verkossa. Jo hyvin yleisluonteinen kuvaus on tuottanut mielenkiintoisia tuloksia, jotka avanneet osallistujien silmät generatiivisen tekoälyn ja liiketoiminta-alustojen käytännön mahdollisuuksista. Yllätyksenä on usein tullut myös se, miten helppoa palveluiden käyttö on, ja miten nopeasti AI suoriutuu laajoistakin tehtävistä.

2. Laadi muutosjohtamisen suunnitelma

Kun yrityksen liiketoiminnassaan tarvitsemat kyvykkyydet on määritelty, seuraava luonteva askel on siirtää katse tulevaisuuteen. Kertomalla ChatGPT:lle yrityksen tavoitteet sitä voi pyytää määrittelemään, minkälaisia uusia kyvykkyyksiä tavoitteiden saavuttaminen vaatii.

Lähtötilanteesta tavoitetilaan siirtyminen edellyttää tietysti organisaation muutosta. Niinpä ChatGPT:n voi pyytää kuvaamaan tarvittavan muutosjohtamisen prosessin. Tuloksena on suunnitelma, joka sisältää prosessin eri vaiheet loogisessa toteuttamisjärjestyksessä tarvittavaa koulutusta ja eri vaiheissa toteutettavaa muutosviestintää myöten.

Geneeristä muutosjohtamisen suunnitelmaa voi tietysti myös kehittää edelleen tarjoamalla tekoälylle lisää tietoa. Jos ChatGPT:lle kertoo liiketoiminnan ja eri roolien painotuksista, organisaation aiemmissa muutoshankkeissa kohtaamista vaikeuksista ja muutoksen tavoitellusta nopeudesta, tuloksena on jo astetta yksityiskohtaisempi ja käyttökelpoisempi pohja jatkotyölle.

3. Kuvaa työprosessit

Tekoälytyöpajoissa on suoritettu usein harjoitus, jossa ChatGPT on muokannut kuvitteellisen kesätyöntekijän ohjeet visuaaliseen muotoon. Tekoälylle on annettu työntekijän kirjallinen ohjeistus, jonka se on pilkkonut työvaiheisiin ja muodostanut niiden pohjalta selkeän, tehtävien omaksumista helpottavan työkaavion.

Saman voi tehdä tietysti mille tahansa työtehtävälle. Kun yrityksellä on tiedossaan kaikki sen nyt ja tulevaisuudessa tarvitsemat kyvykkyydet, tekoäly voi visualisoida organisaation koko toiminnan joukkona visuaalisia prosessikaavioita.

Prosessin kuvaamisen lähtökohdaksi voi ottaa myös teknologia-alustojen eri toiminnoille tarjoamat standardiprosessit. Voit esimerkiksi pyytää ChatGPT:tä kuvaamaan Salesforcen standardiprosessin ja antaa sille sen jälkeen lisäohjeita, jolla muokkaat sitä haluamaasi suuntaan.

Kokeile, opi, jaa

Esimerkkitehtävät ovat luonnollisesti vain esimerkkejä. Niiden tarkoitus ei ole ulkoistaa yritysten strategisia päätöksiä tekoälylle, sillä AI on vain työkalu. Päätökset ovat tulevaisuudessakin yrityksen johdon vastuualuetta.

Esimerkit kuvaavat kuitenkin tekoälyn mahdollisuuksien moninaisuutta. Kokemus on opettanut, että kokeiltuaan tekoälyn käyttöä yhdessä tehtävässä liiketoimintajohtaja keksii yleensä nopeasti ison joukon uusia asioita, joihin hän voi soveltaa uutta työkaluaan. Tärkeintä on kokeilla, oppia ja jakaa onnistuneita kokemuksia.

Lue lisää:

Johtaja, tiedätkö missä kunnossa datasi on?

Älä kysy mihin tekoälyä voisi käyttää – kysy miten

Kirjoittaja

Juho Nevalainen toimii teknologiajohtajana Sofigaten BT Integrator -liiketoiminnassa, joka tarjoaa digitalisaation kokonaispalveluita erityisesti kasvuyhtiöille. Kokonaispalvelut kattavat suunnittelupalvelut, johtamispalvelut, perustietotekniikan palvelut sekä toimittajaverkoston johtamisen palvelut.  Juholla on pitkä kokemus it-johtamisen ja liiketoiminnan kehittämisen konsultoinnista, konseptien kehittämisestä ja kaupallistamisesta sekä tekoälyn hyödyntämisestä liiketoiminnan suunnittelussa.

Etsi