Hyppää sisältöön

Puhuuko bisnes teknologiaa, entä teknologia bisnestä? Näin opitaan yhteinen kieli

Kuinka kuroa liiketoiminnan ja IT:n välinen kuilu yhteen? Keskustelu on vellonut jo vuosia, mutta nyt pitää jo päästä sanoista tekoihin. Molempien on aika astua pois mukavuusalueeltaan ja oppia toisiltaan. Keino on yksinkertainen, mutta vaatii johdolta päättäväisyyttä: bisneksen ja teknologian yhteinen kieli löytyy satsaamalla työntekijöiden osaamisen kasvattamiseen.

Tulevaisuus on kielitaitoisten. Kun liiketoiminta ja teknologia ovat erottamattomat, ei ole enää mahdollista, että IT puhuu yhtä jargonia ja bisnesvaikuttajat toista. Liiketoimintaosaajien on yksinkertaisesti pakko oppia tekniikkaa, ja IT-osaajilla täytyy olla kärsivällisyyttä puhua asioista liiketoiminnan kielellä.

Muuttuvan työympäristön vaatimukset ovat kovat. Mitä epämukavuusalueelle astuminen tarkoittaa bisneksen, entä IT:n näkökulmasta – ja kuinka organisaatio voi auttaa tällä matkalla?

Bisnespäättäjä, harjoita teknistä lukutaitoa

Pitäisikö bisnespäättäjän siis mennä koodauskouluun? Ei välttämättä – mutta liiketoimintayksikön on hyväksyttävä tosiasia, että tekninen lukutaito on nykymaailmassa avainosaamista siinä missä liiketoiminnan lainalaisuuksien ymmärtäminenkin. Hyvät lähtökohdat tähän ymmärrykseen ovat jo olemassa! Liiketoimintapäättäjät tuntevat toki nykyiset tuotteensa, palvelunsa ja niiden tuotantotavat. Miksei sama ajatus voisi päteä myös silloin, kun tuote koostuu teknologisista ratkaisuista?

Olennaista on, että liiketoiminnassa ymmärretään, mikä on digitaalisen palvelun ajattelumalli, millaisia järjestelmiä taustalla toimii ja miten palvelun arkkitehtuuri on rakennettu. Etenkin päätöksentekijöiden on kyettävä näkemään, miten kunkin ratkaisun kehitysprosessi etenee: miten alkupisteestä päästään palveluun, jota asiakkaat haluavat käyttää? Kaikkein tärkeintä on tajuta yrityksen datan merkitys, sillä yrityksen pääoma on kiinni ennen kaikkea datassa.

IT-osaaja, panosta viestintä- ja vuorovaikutustaitoihin

IT:n parissa työskentelevien on keskityttävä miettimään, miten teknologiset ratkaisut tuottavat lisäarvoa liiketoiminnalle, ei juuttua puimaan teknisiä yksityiskohtia. Tässäkin tarvitaan organisaation tukea, sillä aiemmin IT-osaajilta on odotettu, että he huolehtivat liiketoimintayksikön tilaamien palveluiden tukemisesta tai lisenssipäivityksistä. On eri asia miettiä asioita loppukäyttäjien kokemuksen kautta.

Esimerkiksi: Kun IT hankkii HR-työkalua, ensisijainen asia ei ole pohtia työkalun teknisiä ominaisuuksia. Alkuun pitää ymmärtää, minkälainen kuva HR:stä halutaan luoda yrityksen sisällä tai sen ulkopuolella. Sen jälkeen hankintaa hahmotellaan toiminnan ja taustalla olevien prosessien kautta ja vasta sitten mietitään teknistä ratkaisua.

Syvällinen tekninen osaaminen ja kiinnostus on digitalisoituneessa maailmassa tärkeä valttikortti. Yksin se ei enää riitä: tarvitaan pehmeitä taitoja, kuten vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja. Tärkeitä ovat myös myyntitaidot: hienoinkaan teknologinen ratkaisu ei myy itse itseään. IT-ratkaisut pitää osata myydä ensin sisäisesti ja sen jälkeen asiakkaalle.

Osaamisen kehittäminen on organisaatioiden vastuu – mutta myös valtava kilpailuetu

Työtehtävät ovat väistämättä muuttumassa ja automaatio viemässä rutiinitehtäviä pois. Tulevaisuudessa ihmisten tekemät työt liittyvät johtamiseen, vuorovaikutukseen sekä liiketoiminnan että teknologian ketterään yhdistämiseen.

Yksi yritysten suurimmista haasteista on saada houkuteltua uutta osaamista yritykseen. Myös nykyiset työntekijät pitää saada pysymään muutosten tahdissa ja oppimaan uutta. Onko nykyisten työntekijöiden osaamisen kasvattamisesta huolehdittu tarpeeksi? Ovatko uudet tekemisen tavat helppo ottaa haltuun?

Organisaation kannattaa ajatella ihmisten valmennusta suunnan muuttavana investointina ja kilpailuetuna. Sitä osaamisen kehittäminen nimittäin on sekä organisaation että työntekijän näkökulmasta. Ne yritykset menestyvät, joiden bisnes ja teknologia kehittyvät saumattomasti yhdessä ja puhuvat samaa kieltä. Ne ihmiset työllistyvät, joilla on taidot toimia tällaisessa ympäristössä.

 

Vamennuksen tarpeessa? Lue, miten Sofigaten Business Technology Academy voisi auttaa sinua.

Kirjoittajasta

Kirjoittaja Katri Kolesnik vastaa Sofigatella Business Technology Academysta. Hänellä on yli 18 vuoden kokemus teknologian johtamisen valmentamisesta. Hänen erityisosaamistansa ovat muun muassa muutosohjelmien suunnittelu ja toteuttaminen asiakasorganisaatioiden strategisten päämäärien toteuttamiseksi.

Etsi