Hyppää sisältöön

Sofigaten toimitusjohtaja: Digitaalisuus on johtamiskysymys

Viime aikoina olen tavannut ahkerasti pohjoismaisia yritysjohtajia. On selvää, että digitaalisuuteen panostetaan nyt paljon. Samalla yritykset haalivat palvelumuotoilun osaamista, panostavat asiantuntijatyön automaatioasteen kasvattamiseen ja rakentavat erillisiä digikeskuksia, joissa innovoidaan teknologiamurrokseen pohjautuvia liiketoimintamalleja.

On kaksi kuumaa kysymystä, johon jokainen johtaja haluaa nyt vastauksia:

Nämä kysymykset herättävät kaikki toimialaan tai edes yrityksen kokoon katsomatta. Joillain yrityksillä, esimerkiksi finanssisektorilla, digitaalisuus tietenkin liittyy erityisen vahvasti liiketoimintaan, mutta lähtökohtaisesti kaikkien on oltava valmiina suureen muutokseen. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä lisähaasteena ovat usein suuria yrityksiä niukemmat resurssit.

Yrityksen ydinjärjestelmien on oltava joustavia – ei kehityksen jarruja

Uuden luomisesta ei ole todellista hyötyä, jos vanhaa ei uudisteta samalla. Nyt näköpiirissä onkin varsinainen teknologien murroskausi, jolloin merkittävä osa perusjärjestelmistä laitetaan uusiksi. Esimerkiksi Gartnerin mukaan kolmannes Pohjoismaiden tietohallintojohtajista kertoo, että toiminnanohjausjärjestelmien uudistaminen on prioriteettilistan kärkipäässä.

Järjestelmien uudistamiseen ei voi ryhtyä vanhoin keinoin, sillä muuten teknologiasta tulee kehityksen jarru. Uusissa järjestelmissä on oltava sisäänrakennettuna ominaisuutena pysyvä joustavuus eli kyky mukautua yrityksen ja liiketoiminnan tulevaisuuden tarpeisiin. Hitaiden ja hankalien ERP-hankkeiden aika on ohi, ja teknologian ohella hankkeissa on satsattava myös muutosjohtamiseen.

Digi-innovaatioiden mahdollisuudet voidaan lunastaa vasta, kun perusta on kunnossa

Innovatiivinen, innokas digikehittäminen on tärkeää, mutta yksin se ei riitä. Tarvitaan sekä rohkeaa kehittämistä että yrityksen selkärangan muodostavan IT:n uudistamista joustavasti. Perinteisesti nämä kaksi on haluttu erottaa omiin siiloihinsa. Teknologia ja IT on nähty tukitoimintoina, mutta nyt viimeistään ne on nostettava etulinjaan, kiinteäksi osaksi liiketoimintaa.

Monella yrityksellä on haasteena se, että teknologiaan liittyvät kyvykkyydet ovat hajallaan organisaatiossa. Silloin ei saada tarpeeksi voimaa kehittämiseen. Ei myöskään riitä, että teknologia vain on mukana kehittämisessä – sen on oltava mukana jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Oman joukon lisäksi mukaan kehittämiseen kannattaa valjastaa kumppaniverkosto. Parhaat innovaatiot voivat syntyä yrityksen ulkopuolella, kun ne yhdistetään taitavasti omaan osaamiseen.

Kun kaikkea tätä katsoo kokonaisuutena, digitaalisuus on ennen kaikkea johtamiskysymys.

Jotta yritys voi menestyä, sekä digikehittämistä että IT:tä tulee johtaa kokonaisuutena. Jokainen digitaalinen innovaatio tarkoittaa käytännössä teknologiaratkaisua, joka edellyttää hyvää hallintaa. Toisaalta myös IT tarvitsee digipuolelle ominaista ketteryyttä. Tarvitaan sekä vahva johtamisen ammattitaito että teknologian syvällinen ymmärrys. Tätä kutsumme Sofigatella bisnesteknologiaksi.

3+1 avainasiaa bisnesteknologian johtamisessa

Kenen vastuulla kokonaisuus on? Ei riitä, että organisaatiokarttaa piirretään uudelleen tai että vastuu sälytetään jollekin yksittäisistä laatikoista, IT:lle, R&D:lle tai liiketoiminnalle. Kyseessä on suurempi muutos, jonka aikaansaaminen on ylimmän johdon käsissä.

Tunnistan kolme avainasiaa muutoksen johtamisessa:

  1. Yhteiset toimintatavat
    Tarvitaan yhteinen kieli, yhtenäiset roolit ja prosessit sekä ammattimainen tapa johtaa prosesseja ja toimintoja.
  2. Toimintatapoja tukevat kyvykkyydet ja osaaminen
    Tarvitaan harjoittelua, jotta toimintatavat siirtyvät käytäntöön, osaksi kulttuuria ja arkea.
  3. Työtä tehostava teknologia
    Palveluhallinnan ja projektinhallinnan automatisointi tehostaa asiantuntijatyötä ja vapauttaa resursseja olennaiseen keskittymiseen.

Neljäs tärkeä johtamiskysymys löytyy lähempää, kunkin oman pään sisältä. Myös korvien välissä on tapahduttava muutos – ja sen johtamisesta kukin on viime kädessä vastuussa itse. Kysy siis itseltäsi: Olenko minä valmis hyppäämään liiketoiminnan innovointiin? Onko minulla oikeaa osaamista?

Kirjoittaja Sami Karkkila on Sofigaten toimitusjohtaja.

Etsi