Hyppää sisältöön

Strategia on luopumista – mutta mistä yrityksen kannattaa luopua?

Klassinen ajatus ”kaikkea ei kannata tehdä itse” on monien mielessä taantuman aikana, mutta etenkin silloin kun talous lähtee uuteen nousuun. Yleensä yritys ulkoistaa kaiken sen, mikä ei tuo lisäarvoa, ja tekee itse sen, mikä tuo. Ulkoistamisen periaatteet ovat kuitenkin muuttumassa, Sofigaten Mikko Saari väittää.

Yrityksen IT-infrastruktuuri on vähän kuin kodin siivous: välttämätön asia, joka ei kuitenkaan ole strateginen. Harva koti loistaa pelkästään siksi, että se on imuroitu hyvin.

Monet kodinomistajat ovatkin valinneet ammattilaisten hoitamaan kotinsa siivouksen. Samalla he ovat keskittyneet itse arvoa tuottavampiin asioihin, kuten asumisviihtyvyyden parantamiseen, jota voi verrata yrityksen ydintoiminnan kehittämiseen.

Monet yritykset pitävät sen sijaan yhä tiukasti kiinni IT-infrastaan ja haluavat hallinnoida sitä itse.

Yrityksen toimintojen ulkoistamisessa onkin usein kyse vaikeista ja hyvin tapauskohtaisista valinnoista. Mutta miten strategisia valintoja kannattaa tehdä ja minkälaisia arviointi- ja päätöksentekoprosesseja niihin liittyy?

Klassinen vai moderni lähestymistapa?

Klassinen lähestymistapa painottaa yrityksen ydintoimintojen tunnistamista ja niiden kehittämistä sisäisesti. Lähestymistavalla varmistetaan, että yrityksen keskeiset toiminnot pysyvät tiukasti omassa hallinnassa. Samalla organisaatio voi keskittää voimavaransa siihen, mikä todella tuottaa lisäarvoa ja erottaa sen kilpailijoista.

Moderni lähestymistapa hyödyntää uusimpia teknologioita, data-analytiikkaa ja tekoälyä päätöksenteon tukena. Tekoälyn ja data-analytiikan avulla yritykset voivat tarkasti analysoida toimintojaan ja löytää ne osa-alueet, jotka eivät tuota riittävästi lisäarvoa.

1. Strategian kirkastaminen
Mallinna yrityksen ”strategiasta rahaksi” -pääprosessi ja siihen liittyvät ydintoiminnot yhdelle kyvykkyyskartalle (kyvykkyys = ihmiset, prosessit, työkalut, data) ja käytä data-analytiikkaa vahvistamaan päätöksiä. Analytiikan avulla voit tarkasti arvioida, mitkä toiminnot todella tuottavat lisäarvoa ja mitkä eivät.

2. Data-pohjainen arviointi
Hyödynnä data-analytiikkaa ja tekoälyä arvioidaksesi yrityksen kaikki toiminnot. Tämä auttaa tunnistamaan tehokkuusvajeet ja potentiaaliset ulkoistamiskohteet. Dataan perustuva päätöksenteko vähentää subjektiivisten arvioiden riskiä ja lisää päätösten tarkkuutta.

3. Ketteryys ja jatkuva parantaminen
Ota käyttöön agile- ja lean-menetelmät, jotka tukevat jatkuvaa parantamista ja ketterää päätöksentekoa. Tämä mahdollistaa nopean sopeutumisen muuttuviin markkinaolosuhteisiin ja varmistaa, että strategiset valinnat ja poisvalinnat tehdään ajantasaisen tiedon perusteella.

Poisvalinnat on tehty, mitä sitten?

Kun strategiset valinnat sekä poisvalinnat on tehty, menestyksen ratkaisee se, miten jäljelle jääneet ydintoiminnot sekä pois jääneet toiminnot toteutetaan tehokkaimmin.

Ulkoistamisen maailma on muuttunut huomattavasti viime vuosina. Ulkoistaminen ei ole enää vain kustannusten vähentämistä tai ei-strategisten toimintojen siirtämistä ulkopuolisille toimijoille. Nykyään ulkoistus on strateginen valinta, joka voi tuoda merkittävää kilpailuetua, kun se tehdään oikein.

1. Kumppanuuksien merkitys
Aiemmin ulkoistaminen saatettiin nähdä yksinkertaisesti palvelun ostamisena. Nykyään se on enemmän kumppanuus, jossa molemmat osapuolet työskentelevät yhdessä kohti yhteisiä tavoitteita. Ulkoistusyritykset eivät ole vain palveluntarjoajia, vaan strategisia kumppaneita, jotka tuovat mukanaan erityisosaamista ja laaja-alaista kokemusta.

2. Teknologian ja innovaation rooli
Modernit ulkoistusratkaisut hyödyntävät uusimpia teknologioita, kuten tekoälyä, koneoppimista ja automaatiota. Tämä mahdollistaa prosessien tehostamisen ja laadun parantamisen, mikä tuo yritykselle lisäarvoa ja parantaa kilpailukykyä. Ulkoistuskumppanit, jotka investoivat jatkuvasti teknologiaan, voivat tarjota asiakkaalleen uusimpia ratkaisuja sekä tehostamaan tukitoimintoja mutta myös älykkäitä ratkaisuita suoraan ydintoimintoihin.

3. Joustavuus ja skaalautuvuus
Liiketoimintaympäristön muutokset voivat olla nopeita ja ennakoimattomia, mikä tekee joustavuudesta elintärkeää. Ulkoistuskumppaneita onkin suositeltavaa hyödyntää osana omaa orgaanista kasvuaan kaikissa niissä toiminnoissa, joissa henkilöstö kasvaa tai vaihtuu voimakkaasti. Myös yrityksen tarpeisiin mukautuvat palvelukokonaisuudet varmistavat sen, että yritys voi kasvattaa tai pienentää ulkoistettujen toimintojen määrää liiketoiminnan tarpeiden mukaan.

4. Tietoturva ja sääntely
Ulkoistusyritysten on varmistettava, että ne täyttävät tiukat tietoturva- ja sääntelyvaatimukset. Tämä lisää luottamusta ja varmistaa, että yrityksen arvokkaat tiedot ovat turvassa.

5. Kustannustehokkuuden ja arvon yhdistäminen
Vaikka kustannustehokkuus on edelleen tärkeä tekijä ulkoistamisessa, nykyään keskitytään myös siihen, miten ulkoistus voi tuottaa lisäarvoa. Ulkoistusyritykset voivatkin tuoda mukanaan parhaita käytäntöjä, asiantuntemusta ja innovaatioita, jotka auttavat asiakasyritystä menestymään.

Ulkoistus on strateginen valinta

Kun yritys harkitsee strategisia ulkoistamispäätöksiä, sen on arvioitava näitä muuttuneita tekijöitä ja valittava kumppanit, jotka voivat tarjota parhaan mahdollisen arvon. Tämä voi tarkoittaa IT-infrastruktuurin ulkoistamista – mutta ulkoistetuiksi voivat päätyä monet muutkin toiminnot, jotka eivät ole yrityksen ydinosaamista, mutta kriittisiä sen toiminnalle.

Ulkoistus on kehittynyt strategiseksi valinnaksi, joka tukee yrityksen pitkän aikavälin kasvua ja kilpailukykyä. Valitsemalla oikeat kumppanit ja hyödyntämällä modernia teknologiaa, yritykset voivat saavuttaa merkittäviä etuja ja erottautua kilpailijoistaan. Tämä yhdistelmä klassisen ja modernin lähestymistavan parhaista puolista voi tarjota selkeän ja tehokkaan polun kohti menestystä, jossa ulkoistaminen on yksi keskeinen tekijä.

Lue lisää:

Onko yrityksesi introvertti vai ekstrovertti?

Älä kysy mihin tekoälyä voisi käyttää – kysy miten

Kirjoittaja

Mikko Saari johtaa Sofigaten Business Technology Studio and Operator -liiketoimintaa, jossa yhdistyvät keskisuurille kasvuyhtiöille valmiit kokonais-IT-palvelut, liiketoimintateknologian johtamispalvelut ja maailman johtavat alustaratkaisut.

Etsi