Hyppää sisältöön

Onko yrityksesi introvertti vai ekstrovertti?

Ihminen ei voi muuttaa persoonallisuuttaan, mutta yritys voi päättää, miten avoimesti se suhtautuu tiedon ja osaamisen jakamiseen kumppani- ja asiakasverkostoissa. Tämä kannattaa, sillä tulevaisuus kuuluu ulospäin suuntautuneille yrityksille, Sofigaten Mikko Saari väittää.

Introvertti ja ekstrovertti ovat ihmisen personallisuuspiirteitä kuvaavia psykologian termejä, jotka ovat yleisessä käytössä myös puhekielessä. Introvertillä tarkoitetaan ihmistä, joka on sisäänpäin kääntynyt ja viihtyy yksin tai korkeintaan kaikkein läheisimpien ystäviensä seurassa. Ekstrovertti on hänen vastakohtansa, ulospäin suuntautunut ihminen, joka on kiinnostunut kaikista ihmisistä ympärillään ja jakaa avoimesti kokemuksiaan heidän kanssaan. 

Siinä missä ekstrovertti saa energiaa toisista ihmisistä, introvertiltä sosiaalinen kanssakäyminen kuluttaa voimia. Puhtaita introverttejä ja ekstroverttejä on vähän. Useimmat ihmiset sijoittuvat jatkumolle johonkin ääripäiden väliin.

Psykologiassa introverttiys ja ekstroverttiys ovat puhtaasti kuvailevia termejä eikä kumpikaan persoonallisuuspiirre ole parempi tai huonompi kuin toinen. Ihminen voikin muuttaa vain käytöstään, ei pohjimmaista persoonallisuuttaan.

Myös yritykset voivat olla introverttejä, ekstroverttejä tai jotain siltä väliltä sen suhteen, miten avoimesti ne suhtautuvat asiakkaihinsa ja yhteistyökumppaneihinsa. Erona on kuitenkin se, että päinvastoin kuin yksittäinen ihminen, yritys voi valita persoonansa. 

Tekoäly lisää verkostoista saatavia hyötyjä

Liiketoimintateknologia mahdollistaa jatkuvasti avoimemman tiedon jakamisen yritysten sisällä ja niiden välillä. Kehityksen seurauksena innovaatiot ja liiketoiminnan tuottama arvo eivät enää synny vain yksittäisten yritysten sisällä vaan niiden välisissä verkostoissa. 

Tekoäly tehostaa kollaboraatiota entisestään, sillä se mahdollistaa laajojen ja epäjärjestäytyneiden datamassojen – vaikkapa yritysten edustajien eri alustoilla käymien keskustelujen ja heidän jakamansa tiedon – tehokkaan analysoinnin ja nopean jalostamisen konkreettisiksi toimintaehdotuksiksi ja ratkaisuiksi. 

Tällöin parhaiten menestyvät ne ekstroverttiyritykset, jotka pystyvät keskittymään parhaiten ydinosaamiseensa ja tekemään sen pohjalta avoimimmin yhteistyötä kaikkien sidosryhmiensä kanssa: asiakkaidensa, yhteistyökumppaneidensa ja jopa kilpailijoidensa.  

Linnoittautujasta yhdistäjäksi

Suomalaisia pidetään ujona ja sisäänpäin kääntyneenä kansana eikä ole ihme, että myös suomalaiset yritykset ovat perinteisesti olleet taipuvaisia introverttiyteen. Mikään ei kuitenkaan estä yritystä tekemästä strategisia valintoja, jotka mahdollistavat siirtymän askel askeleelta kohti ekstroverttiyttä seuraavan karkean mallin pohjalta.

On selvää, ettei täydellisen introvertistä yrityksestä tule kertaheitolla täysin ekstroverttiä yhdistäjää. Selvää on myös se, että on yrityksiä ja toimialoja, joissa kilpailutekijöitä ja liikesalaisuuksia täytyy suojella ainakin osittain.

Jokainen yritys voi kuitenkin pohtia strategiaansa ja toimintatapojaan. Kaikki alkaakin yrityksen itsetutkiskelusta ja ajattelutavan muutoksesta. Millainen on yrityksemme persoonallisuus? Miten yrityksemme voisi tuottaa entistä enemmän arvoa asiakkailleen ja itselleen olemalla entistä ekstrovertimpi?

Lue lisää:

Cash is king – onko teknologia kassavirtasi edistäjä vai hidastaja?

Onko yrityksesi kassavirran kasvattaja vai riskien kaihtaja? Näin valitset oikean tavan rakentaa ERP

Kirjoittaja

Mikko Saari johtaa Sofigaten Business Technology Studio and Operator -liiketoimintaa, jossa yhdistyvät keskisuurille kasvuyhtiöille valmiit kokonais-IT-palvelut, liiketoimintateknologian johtamispalvelut ja maailman johtavat alustaratkaisut.

Etsi