Hyppää sisältöön

Talousjohtaja! Saitko vastuullisuuden raportointivelvoitteen? Kiinnitä näihin kolmeen asiaan huomiota ESG:ssä eli vastuullisuustyössä

Monessa yrityksessä ESG on tullut talousjohtajan, henkilöstöjohtajan tai markkinointijohtajan työpöydälle. Onpa vastaanottaja yrityksessä kuka tahansa, niin työ kannattaa tehdä järkevästi alusta asti.

ESG viittaa yrityksen pyrkimyksiin ottaa huomioon ympäristölliset (environment), sosiaaliset (social) ja hallinnolliset (governance) tekijät vastuullisemmassa päätöksenteossaan. Yritysten yhteiskunnallinen vastuu kasvaa, ja liiketoiminnan rooli päivittyy. Vuoteen 2026 mennessä kaikkien yritysten on raportoitava tuloksistaan, raportointivelvollisuus laajenee vaiheittain vuodesta 2024 alkaen. Työtä on luvassa, ja aloittaa tulee nyt.

Nyt on siis viimeistään aika lähteä liikkeelle –  eikä vain raportointivaatimusten takia, vaan jotta ESG vaikuttaisi positiivisesti jo lähitulevaisuuden liiketoimintaasi.

Miksi ESG:llä on niin iso merkitys liiketoiminnalle?

ESG:n merkitys liiketoiminnalle ulottuu laajalle, sillä se ei ole pelkästään eettinen valinta, vaan myös taloudellisesti järkevä strategia. Ympäristövastuun huomioiminen auttaa yrityksiä vähentämään resurssien kulutusta ja parantamaan tehokkuutta, mikä viisaasti toimien johtaa kustannussäästöihin ja uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Sosiaalisen vastuun osalta yritykset, jotka panostavat työntekijöidensä hyvinvointiin ja oikeudenmukaisiin työoloihin, kokevat paremman työntekijöiden sitoutumisen ja tuottavuuden. Myös brändin ja asiakassuhteiden, sekä työnantajaprofiilin on nähty vahvistuvan. 

Hallinnolliset käytännöt, kuten läpinäkyvyys ja eettiset toimintatavat, lisäävät luottamusta eri sidosryhmien keskuudessa. Näillä tekijöillä voidaan jo nyt vaikuttaa markkina-asemaan markkinoilla – esimerkiksi rahan hintaan – puhumattakaan riskienhallinnasta, mikä on tärkeää jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössämme.

ESG ei enää ole vain pakollinen raportointikohde, vaan aito ja keskeinen tekijä liiketoiminnan menestyksessä ja tulevaisuuden kestävässä kasvussa.

Miten yritykset ovat valmistautuneet?

Katariina Kekkonen

ESG-palvelukokonaisuutta Sofigatella kehittänyt Katariina Kekkonen kertoo, että ESG:hen valmistaudutaan etenkin keskisuurissa yrityksissä hyvin eritahtisesti. Joillekin yrityksille ESG:hen liittyviin kehityshankkeisiin on tullut painetta yrityksen sisältä, eli ymmärretään kehityksen merkitys omalle liiketoiminnalle; osalle paine on tullut ulkopuolelta omista sidosryhmiltä, esimerkiksi sjoittailta. Osa yrityksistä on vielä lähtökuopissa miettimässä miten ja mistä pitäisi aloittaa. ESG on jokaiselle yritykselle mahdollisuus ottaa harppaus kohti kestävämpää ja riskittömämpää liiketoimintaa, Kekkonen summaa.

 ”Olen huomannut, että yrityksissä päästään kyllä ESG-suunnittelun ja tavoitteiden kanssa liikkeelle, mutta jatkuva ESG-seuranta ja raportointi aiheuttaa monille päänvaivaa. Kerätäkö raportointiin vaadittava data manuaalisesti eri lähteistä exceliin, kehittääkö omia tietojärjestelmiä vain hankkiako tarpeeseen uutta teknologiaa?” Katariina summaa tilannetta.

”Vastataksemme tähän tarpeeseen, halusimme Sofigatella tarjota yrityksille ratkaisun, joka minimoi organisaatiolle aiheutuvan raportointikuormituksen: Valmiiksi mietitty ratkaisu, joka sisältää EU-standardien mukaisen mittariston. Poistamme paineen yritykseltä hankkia erillistä teknologiaa, ja vähennämme manuaalisen työn ja resurssien varaamisen tarvetta datahallintaan. Tärkeää on myös, että käyttöönotto on helppoa ja kustannus on yrityksille järkevä. Syntyi ESG Service Center” iloitsee Kekkonen. 

ESG Service Center on palvelu, joka tarjoaa yritykselle modernin data-alustan,  integroi sen yrityksen omiin tietojärjestelmiin ja huolehtii ESG-datan palveluhallinnasta ja -raportoinnista. Palvelun keskiössä on toimivuus ja luotettavuus, se antaa yritykselle tilaa keskittyä olennaiseen – eli vastuullisuuden tuomiseen strategiaan ja datan, joka tukee strategiaa.

Ainakin nämä kolme asiaa pitää ottaa huomioon ESG-työssä  

  1. Sitoutuminen
    Yritysjohtajien pitää tehdä ESG-tavoitteista olennainen osa yrityksen strategiaa ja kulttuuria – jatkossa ESG pitää pystyä näyttämään osana strategiaa! Tarvitaan mitattavia tavoitteita ja jatkuvaa seurantaa. Tavoitteiden seuranta ei onnistu ilman luotettavaa dataa eikä sidosryhmien mukaanottamista.
  2. ESG-työn organisoiminen omassa yrityksessä
    ESG on uusi alue, joka pitää jokaisessa organisaatiossa organisoida. Yrityksen kannattaa ohjata itse ESG-visiota ja kehitystyötä, mutta työläs ja resursseja varaava raportointi on järkevää ostaa palveluna.
  3. Jatkuva oppiminen ja innovaatioiden hyödyntäminen
    Paras tapa oppia ja tuottaa innovaatioita on seurata dataa ja kehittää toimintaa datan perusteella. Ilman dataa kehittäminen tapahtuu kuin silmät sidottuna. Hyödynnä myös muiden yritysten innovaatioita.  

Data ja sen hallinta ovat ESG:ssäkin punainen lanka ja siksi datan hallintaan pitää kiinnittää alusta asti huomiota. Mitä paremmin rakennat perustat, sen vähemmän ESG-työ jatkossa työllistää organisaatiossasi. Fakta on, että ESG ei voi olla vain lisätyö henkilön pöydällä, jos siitä halutaan ottaa hyöty irti. ESG, sen kehittäminen ja raportointi vaativat oman roolin yrityksen toimintaan.

Lue lisää ESG Service Center -palvelustamme täältä

Kirjoittaja

Anne Kinnunen johtaa Sofigatella Management and Operations -liiketoimintaa, joka tuottaa keskisuurille asiakkaillemme johtamis- ja asiantuntijapalveluita liiketoimintateknologian hyödyntämiseen ja liiketoiminnan muutosohjelmiin. Anne innostuu kehittämisestä, datalla johtamisesta ja disruptoivasta liiketoiminnasta ja on aina valmis erilaisiin sparraustapaamisiin.

Etsi