Hyppää sisältöön

”Rohkeaa heittäytymistämme arvostetaan” – Työyhteisö tarjoaa Katille ja Anna Marille mahdollisuuden kehittyä yhdessä 

Sofigatelle tullaan töihin mitä erilaisimmista taustoista, mutta myös verkostojen ja tuttavuuksien kautta. Yrityksen Tampereen toimistolla työskentelevää kahta konsulttia, Kati Piiparia ja Anna Mari Koutroukidesia, yhdistää muuttuvan maailman edessä ennen kaikkea rohkeus, uteliaisuus ja empatia sekä keskinäinen ystävyys.

Vuonna 2023 julkaistun henkilöstötutkimuksen mukaan yli 93 % Sofigaten työntekijöistä kokee oman tiimivetäjän edistävän inklusiivista työympäristöä ja arvostavan työntekijöiden eri lähtökohtia sekä näkökulmia. Uudessa haastattelusarjassa tarkastelemme, millaiset tekijät ja persoonat ovat päätyneet rikastuttamaan Sofigaten aktiivista ja välittävää työyhteisöä monialaisella osaamisellaan ja elämänkokemuksellaan.

Läsnäoloharjoituksista CV:n lähettämiseen – ystävyys johti samalle työpaikalle  

Freelancerin arkea elänyt, ja uusia mahdollisuuksia sen ulkopuolelta tähynnyt Kati Piipari tuli kesäkuussa 2022 hieman yllättäen ystävänsä ja Sofigatella konsulttina työskentelevän Anna Mari Koutroukides’n headhunttaamaksi. 

”Kysyin Katilta, saanko välittää hänen CV:nsä eteenpäin! Olin itse tuolloin vastikään aloittanut Sofigatella,” Anna Mari kertoo.

Ennen vapaa-ajalla joogaa ja meditointia yhdessä harrastaneiden ystävyksien suhde ottikin uuden muodon ja muun muuassa mobiilioperaattori- ja nettipelimaailmassa marinoitunut Kati pääsi aloittamaan osana Sofigaten Tampereen tuolloin kuusikymmenhenkistä tiimiä syksyllä 2022. 

Kuuntelevaa ja läsnäolevaa muutosjohtamista  

Vapaa-ajan tekemisten ohella Kati ja Anna Mari tapaavat nykyisin Sofigaten Tampereen toimistolla työn merkeissä. Yhteinen tausta on ollut kaksikolle hedelmällinen maaperä ammentaa: Molemmat kokevat saaneensa harrastuksistaan ideoita ja keinoja johtaa muutosta coachaavasti ja omaa oivallusta painottavasti.

”Meitä yhdistää kuunteleminen ja läsnäolo.”, Kati ja Anna Mari kertovat kuin yhdestä suusta. “Lisäksi molemmat ovat ikuisia opiskelijoita. Olemme uteliaita uusia asioita kohtaan”, he summaavat.

Nämä luonteenpiirteet näkyvät myös käytännössä: molemmat ovat vuoroin tukeneet toisiaan itsensä kehittämisessä esimerkiksi töiden ohessa tehtävissä lisäopinnoissa. Ilo on siis ollut yhteinen Anna Marin saatua suoritettua joulukuussa 2022 diplomi-insinöörin tutkintonsa loppuun.  

Pandemia-ajan poikkeusolot kasvattivat yhteistä resilienssiä myös työelämässä 

Sofigatella Kati ja Anna Mari työskentelevät eri liiketoiminta-alueilla, eivätkä ole tehneet töitä samoissa projekteissa. Keskinäinen sparrailutuki on kuitenkin heille tärkeää ja Sofigatella siihen panostetaan. 

“On hienoa, että on ystävä töissä. Koska asiat ovat luottamuksellisia, haastavista jutuista ei voi avautua esimerkiksi kotona. Työkaveri voi kuitenkin tsempata ja auttaa vaikka näkökulman kanssa,” Anna Mari toteaa.

Kati ja Anna Mari tapasivat ensi kerran alkuvuodesta 2020 henkistä resilienssiä vahvistavassa valmennusryhmässä, joka muodosti myöhemmin eräänlaisen mentaalisen turvasataman korona-ajan eristysoloista selviytymiseen. Nykyään naiset vaihtavat ääniviestejä ja tsemppaavat toisiaan myös työasioissa päivittäin.

Aiemmin osuuskauppamaailmassa eri rooleissa aina myyjästä toimialajohtajaan työskennellyt Anna Mari kertoo itsekin saaneensa vinkin hakea Sofigatelle tuttavan kautta. Paikkaa oli hänen mukaansa helppo hakea, kun tiesi, minkä tyyppisen ihmisen tiimiin oli pyrkimässä. Yhteinen tausta ja verkosto ovat usein myös signaali yhteisistä arvoista.

Arvojen toteutuminen onkin Sofigaten työyhteisössä tärkeää, ja henkilöstötutkimuksen mukaan 93 % sen kaikista jäsenistä kokee identifioituvansa yhteisiin arvioihin: uskaltamiseen, välittämiseen ja kasvamiseen (Dare, care, grow).

Arvostava työyhteisö mahdollistaa heittäytymisen uusiin haasteisiin 

Sekä Anna Mari että Kati kertovat iloitsevansa siitä, miten Sofigatella omaa työskentelyä pääsee ohjaamaan omien kiinnostusten suuntaan ja miten paljon toimeksiannoissa on vaihtelua.

”Olemme molemmat elämänpohdiskelijoita ja painotamme inhimillisyyttä: vaikka puhuisimme IT-järjestelmistä, kuulluksi tulemisen kokemus vaikuttaa siihen, miten ihmiset saadaan mukaan muutokseen. Ihmiseltä ihmiselle on ominaisuus, jota tässä työssä voi korostaa.” 

Myös työkavereiden moninaiset taustat innostavat. 

”On kiehtovaa, ettei ole yhtä putkea, jota pitkin ihmiset tulevat Sofigatelle. Esimerkiksi oma tiimivetäjäni on entinen matematiikan opettaja”, Kati sanoo. 

Katin ja Anna Marin yhteinen aika Sofigatella on tarjonnut ystävyksille mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä yhdessä, mutta myös hyödyntää läsnäolotaitoja inhimillisessä muutosjohtamisessa.

”Rohkeaa heittäytymistämme arvostetaan. Ja sitä arvostamme myös toisissamme,” Kati ja Anna Mari summaavat.

Me Sofigatella kannustamme työntekijöitämme luomaan suhteita työtovereihinsa ja osallistumaan järjestämiimme aktiviteetteihin ja vapaa-ajan toimintaan.

Yli 93 %

Sofigaten työntekijöistä kokee oman tiimivetäjän edistävän inklusiivista työympäristöä ja arvostavan työntekijöiden eri lähtökohtia sekä näkökulmia.

Yli 93 %

työyhteisön kaikista jäsenistä kokee identifioituvansa Sofigaten yhteisiin arvioihin: uskaltamiseen, välittämiseen ja kasvamiseen (dare, care, grow).

Yli 93 %

Sofigaten työntekijöistä kokee tulevansa arvostetuksi omana itsenään työyhteisössä.

Yli 91 %

työntekijöistä kokee eritaustaisten ihmisten tulevan reilusti kohdelluksi työyhteisössä.

Lähde: Sofigaten henkilöstötutkimus, 2023

Kiinnostaako Sofigate?

Etsimme jatkuvasti uusia bisneksestä ja teknologiasta kiinnostuneita ammattilaisia liittymään joukkoomme – lue lisää!

Etsi