Hyppää sisältöön

Varo, tähän ansaan astuu moni sijoittaja

Liiketoiminnan ja teknologian yhdistäminen eli bisnesteknologia on noussut ratkaisevaan osaan yritysjärjestelyissä. Jos pääomasijoittajalla tai yritysostoa suunnittelevalla yhtiöllä ei ole selkeää ymmärrystä ja kuvaa siitä, kuinka teknologia ja liiketoiminta yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi, kasvu ja arvonnousu jäävät haaveeksi. Perinteinen rahoitus- ja markkinaosaaminen vaatii nyt rinnalleen uudenlaista teknologiaosaamista, joka sisältää arvonnousuun johtavat askeleet kohteiden valinnasta irtautumiseen saakka.

Suomalaisissa yritysjärjestelyissä tehdään pieteetillä tarkastuksia, joissa investointipankkiirit, lakimiehet ja tilintarkastajat käyvät läpi ostokohteen luvut ja liiketoiminnan. Tavallisesti IT:ssä due diligence tunnistaa pahimmat sudenkuopat, mutta teknologian hyödyntämisessä se jää puutteelliseksi.

Perinteinen läpivalaisu ei enää riitä, koska nykymallissa todelliset ongelmat havaitaan vasta, kun sijoitus on tehty ja liiketoimintaa ruvetaan kasvattamaan. Yllättäen teknologia ei vastaa tulevia liiketoiminnan tavoitteita. Sen jälkeen ihmetellään, mitä pitäisi tehdä, kuka osaisi tilanteen korjata ja paljonko pitäisi investoida.

Pääomasijoittaja ja yrityskauppoja tekevä astuu helposti ansaan

Teknologiaan liittyvät riskit tunnetaan maailmalla. Accenturen Tech-Led Change in M&A -tutkimuksen mukaan yritysjohtajista yli 70 prosenttia pitää teknologiaintegraatiota tärkeimpänä yritysoston onnistumiseen vaikuttavana tekijänä. Sofigaten tekemän kyselyn perusteella joka neljännellä suomalaisyrityksellä on omasta mielestään teknologiaosaamista, mutta vain 15 prosentilla resursseja osaamisen hyödyntämiseen.

Pääomasijoittajilla ja yritysostoilla kasvua hakevilla yhtiöillä on siis edessään teknologia-ansoja, joiden väistäminen vaatii perinteisten tarkistuslistojen sijasta uudenlaista teknologian arviointia.

Ensimmäinen ansa, johon yleensä astutaan, on liian pintapuolinen tai huolimaton teknologian läpikäynti. Ansan voi väistää vastaamalla perusteellisesti kysymykseen, minkälainen yrityksen teknologian tulee olla ja kuinka liiketoiminnan ja teknologian yhteispeliä tulisi johtaa, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan.

Jos kysymykseen vastataan vain puolittain, toinen ansa odottaa integraatiovaiheessa tai teknologian kokonaisvaltaisena uudistustarpeena, jolloin kustannukset ja viiveet kasvavat.

Älä osta vanhaa teknologiaa ja puutteellista osaamista

Pääomasijoittajalle teknologian puutteellinen läpivalaisu tarkoittaa pahimmillaan ostetun kohteen arvon laskua ja yrityskaupassa kasvuodotusten ja synergiahyötyjen kääntymistä jopa negatiivisiksi. Kuinka hyvin yrityksen teknologia vastaa liiketoiminnan tarpeita, selviää vasta perusteellisessa ja huolellisessa läpikäynnissä ennen kaupantekoa.

Perinteinen IT due diligence ei riitä, koska se ei anna vastauksia siihen, miten teknologia auttaa yritystä kasvamaan ja saavuttamaan sille asetetut tavoitteet. Siihen tarvitaan selkeä ymmärrys ja tiekartta siitä mitä tehdään, milloin tehdään ja mitä se maksaa. Näin voidaan minimoida riskit ja luoda arvonnousua sekä kohdeyritykselle että pääomasijoittajalle.

Miten Gren ja Sofigate rakensivat IT:n alusta asti vain 6 kuukaudessa? Lue case!

Mikään teknologia ei itsessään ratkaise ongelmia, vaan sitä on osattava hyödyntää liiketoiminnassa. Neuvonantajien sijasta tarvitaan bisnesteknologiaa kokonaisvaltaisesti ymmärtävä kumppani, joka pystyy viemään kasvustrategian käytäntöön heti kaupan tapahduttua. Pääomasijoittajalle tämä aikaikkuna on kriittinen: mitä nopeammin kasvun ajurit saadaan paikalleen, sitä enemmän aikaa jää arvon luomiseen.

Arvonluonnin vaiheet bisnesteknologian avulla:

  1. Kokonaiskuva teknologisista haasteista ja mahdollisuuksista suhteessa tavoitteisiin (ihmiset, prosessit, teknologia) – onko strategia realistinen, millä aikataululla ja millä hinnalla?
  2. Muutokset käyntiin heti – muutosjohtamisen ja osaamisen kohdentaminen havaittuihin tarpeisiin.
  3. Kasvun kiihdyttäminen ja pullonkaulojen poistaminen. Skaalautuvuus teknologian avulla, riittävien resurssien ja osaamisen varmistaminen kestävän kasvun takaamiseksi.
  4. Arvonluonnin maksimointi ja irtautumisen helpottaminen. Kauppa on ostajalle helppo, kun yritys on skaalattavissa nopeasti, haltuunotto ja integrointi käyvät helposti ja kasvupolkuun päästään kiinni ilman mittavaa transformaatioprojektia.

Lue myös: Ari Nuutinen kertoo, mitkä neljä ilmiötä auttaisivat yritysjohtajia pitkälle liiketoiminnan digitalisoinnissa.

Kirjoittaja
Henri Peltotupa vastaa Sofigatella yrityskauppoihin, -järjestelyihin ja pääomasijoittamiseen erikoistuneesta liiketoiminnasta (Mergers & Acquisitions, Private Equity). Henrillä on laaja-alainen kokemus yritysjohdosta, liiketoimintastrategioista, yritysjärjestelyistä ja -kaupoista. Hänen intohimonaan on liiketoiminnan kehittäminen ja arvon luominen kaikille sidosryhmille.

Etsi