Hyppää sisältöön

Mielekkäitä työtehtäviä ja vaikuttavia asiakasprojekteja: 95 % Sofigaattoreista on ylpeitä oman työnsä tuottamasta bisneshyödystä

Ensimmäistä kertaa toteutetun eFlame-nimisen pilottikyselyn tarkoituksena oli selvittää Sofigaten henkilöstön hyvinvointia ja viihtyvyyttä heidän nykyisissä asiakkuuksissaan ja projekteissaan. Tulokset olivat erinomaisia.

”Vaikka kyseessä oli vasta pilotti, tulokset osoittavat, että asiantuntijamme kokevat työtehtävät toimeksiannoissa merkityksellisinä ja innostavina. Tiimeissä on hyvä työilmapiiri, niissä välitetään toinen toisista ja kannetaan vastuu tavoitteiden saavuttamisesta. Tällainen tutkimus on oiva tapa kerätä kehitysehdotukset suoraan konsulteiltamme työntekijä- ja asiakaskokemuksen kehittämiseksi entisestään. Tutkimus antaa myös asiantuntijoillemme mahdollisuuden vaikuttaa kokonaispalveluumme ja sen kehittämiseen”, sanoo kyselyn toteuttanut Liisi Koivu, Customer Engagement & CX Lead.

Tutkimuksen toteutuksesta vastasi Promenade Insight Oy. ”Sofigate on edelläkävijä työntekijä- ja asiakaskokemuksen yhteismittaamisessa ja -kehittämisessä. Löysimme eFlame-pilottikyselyssä erittäin toimivan tavan mitata sofigaattoreiden työntekijäkokemusta juuri siellä, missä se syntyykin – asiakasprojekteissa ja asiakkaan toimintaympäristössä. Sofigaattoreiden erinomainen työntekijäkokemus näkyy asiakkaille ja on myös merkittävä tekijä rekrytointimarkkinoilla, jossa kilpaillaan parhaista asiantuntijoista”, sanoo Annarita Koli, Promenade Insightin toimitusjohtaja ja seniorikonsultti.

Merkityksellistä työtä hyvällä fiiliksellä

Tulokset olivat kaikissa tutkittavissa kategorioissa tasaisen vahvoja. Erityisen korkeat pisteet sofigaattorit antoivat työilmapiiristä: 93 % oli samaa tai täysin samaa mieltä siitä, että asiakasprojektissa on hyvä ilmapiiri. Myös työn merkityksellisyys nousi arvosteluissa korkealle: 96 % koki ylpeyttä Sofigaten asiakkailleen tuottamista palveluista ja 95 % oli samaa tai täysin samaa mieltä siitä, että oma tai oman tiimin tekemä työ realisoituu asiakkaalle lisäarvoksi tai merkittäviksi liiketoimintahyödyiksi.

”Merkitykselliset, monipuoliset asiakasprojektit, jotka tukevat omaa ammatillista kehittymistä ovat yksi tärkeimmistä työhyvinvointia ja työtyytyväisyyttä lisäävistä tekijöistä. Myös työmäärän tulee olla tasapainossa.”, sanoo Anna de Torres, Head of People & Culture.
Tutkittavien joukossa oli paljon sofigaattoreita, jotka työskentelevät julkisen sektorin asiakkuuksissa.

”On hienoa, että erityisesti julkisella puolella merkityksellisyys arvioidaan korkealle. Aito ihmiskeskeisyys ja mahdollisuudet vaikuttaa yhteiskuntaan positiivisesti työn kautta ovat tärkeitä arvoja, joita Sofigate työnantajana haluaa vaalia”, kommentoi Ville Väärälä, VP Public.

Työntekijöistä huolehtiminen varmistetaan myös tulevaisuudessa

Tutkimustulokset antoivat meille arvokasta ja ajankohtaista tietoa konsulttiemme arjesta ja työssä viihtyvyydestä. On tärkeää jatkaa seurantaa, ja varmistaa hyvä työntekijäkokemus myös jatkossa.

”Myös asiakkaamme nostivat työntekijöistä huolehtimisen ja osaamisen jatkuvan kehittämisen tärkeyden esille heille suunnatussa Flame-asiakaskokemustutkimuksessamme”, Liisi Koivu sanoo.

”Asiakkaista ja toisistamme välittäminen on yksi arvoistamme, ja työntekijöiden hyvinvointi on keskiössä myös vastuullisuustyössämme. Kulttuuriimme kuuluu verkostoituminen, yhdessä tekeminen ja muiden auttaminen; saatavilla on aina lähes 800 työkaverin osaaminen ja tuki. Haluamme auttaa toisiamme onnistumaan”, lisää Anna de Torres.

Jatkuvaa oppimista ja oman osaamisen jakamista

Tulosten pohjalta tunnistettiin myös uusia kehityskohteita tiimitasolla. Kehitysalueiksi nousivat muun muassa tiiminä toimimisen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen, jotka ovatkin Anna de Torresin mukaan korostuneet sofigaattoreiden keskuudessa hybridityön aikana.

”Vaativaa asiantuntijatyötä tekevillä sofigaattoreilla on myös halua oppia toisilta sekä jakaa omaa osaamista muille. Olemmekin lisänneet tiedonjakotilaisuuksia esimerkiksi sisäisten afterwork-tapahtumiemme yhteyteen. Järjestämme myös kaikille avoimia tietoiskuja, joissa voimme jakaa kokemuksiamme ja oppia toinen toisiltamme”, hän lisää.

Tiimityön kehittämistä puolestaan tuetaan esimerkiksi kouluttamalla ja tukemalla esihenkilöitä ja tiiminvetäjiä johtamistyössään. Käynnissä on muun muassa uusi, dialogisten vuorovaikutustaitojen pilottikoulutus. Myös tiimiläiset itse ovat avainasemassa tiimien kehittämisessä; kaikkia kannustetaan ideoimaan, osallistumaan ja olemaan aktiivisia omien työtehtävien ja tiimityön kehittämisessä.

”Merkittävä tekijä psykologisen turvallisuuden näkökulmasta on se, että voi omassa tiimissään ja työyhteisössä olla oma itsensä. Kaikkien mielipiteet ovat yhtä arvokkaita ja kaikkia kannustetaan osallistumaan aktiivisesti. Onkin todella hienoa, että viimeisimmässä henkilöstökyselyssämme lähes kaikki kokivat olevansa arvostettuja sellaisina kuin ovat”, Anna de Torres sanoo.

Hyvinvointi ja työntekijäkokemus keskiössä

Sofigatella on jo vuosia huolehdittu henkilöstön hyvinvoinnista ja työntekijäkokemuksesta poikkeuksellisen monipuolisella koulutustarjonnalla ja kattavilla henkilöstöeduilla, kuten joustavilla etätyökäytännöillä.

Työntekijöillämme on mahdollisuus vahvistaa osaamistaan esimerkiksi suorittamalla erilaisia sertifikaatteja ja koulutuksia aina projektinhallinnasta palvelumuotoiluun sisäisen Hero Factory -oppimisyhteisömme ja Sofigaten oman Akatemian kautta. Kaikilla työntekijöillämme on myös pääsy ja käyttöoikeus uusimpiin tekoälytyökaluihin, jotka helpottavat ja tehostavat päivittäistä työntekoa.

Asiakkuusjohtaja käsittelee eFlame-tutkimuksen palautteet seuraavaksi tiiminsä avainhenkilöiden kanssa, minkä jälkeen ne puretaan yhdessä asiakkaan kanssa ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. Pilotti saa lähitulevaisuudessa jatkoa, kun eFlame-tutkimusta laajennetaan entistä suurempaan työntekijäryhmään useammassa asiakkuudessa.

Mikä eFlame?  

eFlame-kysely pohjautui vuosittain Sofigatella toteutettavaan Flame-nimiseen asiakaskokemustutkimukseen, jossa tutkimme kokonaisvaltaisesti asiakkaidemme kokemusta yhteistyöstämme tunnistaakseemme yhteistyön vahvuudet ja keskeiset kehityskohteet. eFlame-tutkimuskysymykset seurailevat Flame-kyselyn patteristoa, jossa työntekijäkokemusta selvitetään viiden eri teeman ja KPI-mittarin kautta: 

Excitement-kategoria

asiakastyön inspiroivuus ja mukaansatempaavuus

Dare-kategoria

oman potentiaalin hyödyntäminen ja kyky tarjota uusia ja rohkeita ratkaisuja asiakkaalle

Professionalism-kategoria

uskomus siitä, että tarjoamamme työ vastaa asiakkaan odotuksia, ja kyky työskennellä tiiminä proaktiivisesti

Care-kategoria

tunne siitä, että vastuuta kannetaan yhdessä, ja oman tiimin jäsenistä huolehditaan.  

Impact-kategoria

tunne siitä, että voi työllään tarjota lisäarvoa ja merkityksellisiä liiketoimintahyötyjä asiakkaalle, sekä ylpeydentunne Sofigaten tarjoamista palveluista

Etsi