Hyppää sisältöön

Saadaanko IT ajoissa valmiiksi maakunnissa? Alle 500 työpäivää aikaa yhdistää tuhansia tietojärjestelmiä

Maakunnat pitävät tietojärjestelmien yhteensovittamista yhtenä suurimmista maakuntauudistuksen haasteista. Rahoituksen epävarmuus ja tiukka aikataulu aiheuttavat paineita, mutta suurin osa maakunnista näkee etenevänsä uudistuksessa yllättäen aikataulussa. Tiedot käyvät ilmi digitalisaation johtamiseen erikoistuneen Sofigaten teettämästä Maakuntien ICT-muutosselvityksestä.

Maakuntien muutosjohtajilta ja ICT-vastuuvalmistelijoilta kysyttiin joulukuussa, missä tilanteessa maakunnat ovat maakuntauudistuksessa. Erityisesti maakunnissa ollaan huolissaan tietojärjestelmien yhteensovittamisesta, sillä aikaa koko uudistuksen toteuttamiseksi on käytettävissä alle 500 työpäivää. Sote- ja maakuntauudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020.

Valtiovarainministeriön mukaan uudistuksen myötä tehtäviä siirtyy lähes 190 eri vastuunomaiselta 18 maakunnalle. Tällä hetkellä organisaatioilla on paljon erilaisia tietojärjestelmiä, jotka tulee joko integroida toisiinsa tai luoda kokonaan uusiksi.

”Yhteensä tämä tarkoittaa tuhansien tietojärjestelmien päivittämistä. Tietohallinnon näkökulmasta tilanne on haastava ja kehittämistä tulee priorisoida. Jotta muutos saadaan tehtyä, tarvitsevat maakunnat kokonaisvaltaista tukea aina strategiselta tasolta käytännön työn tukemiseen saakka”, sanoo Sofigaten julkishallinnon liiketoiminta-alueesta vastaava Mikko Talsi.

Talsi näkee uudistuksen suurimpana haasteena sote-palveluiden palveluintegraatiot ja asiakaslähtöisen tilaaja-toimittajamallin toteuttamisen. Talsin mukaan ydinkysymys on, mikä on syntyvien maakuntien palvelukyky. Jo nyt maakuntien valmistelijat joutuvat pohtimaan, miten maakuntaa johdetaan, miten se organisoituu, mistä rekrytoidaan oikeat ihmiset ja miten lukuisat eri tietojärjestelmät saadaan toimimaan yhteen.

Muutoksessa tarvitaan tukea ja maakuntien keskinäistä yhteistyötä

IT-järjestelmien yhteensovittaminen on iso asia, mutta maakuntauudistuksessa on kyse vuosisadan hallinnon uudistuksesta, jonka tulisi olla valmis alle kahdessa vuodessa. Selvityksessä maakunnat näkevätkin aikataulun haasteena maakuntauudistuksen onnistumiselle.

”Uudistus tarkoittaa yli 500 000 ihmisen työpaikan vaihtoa. Kolme asiaa onnistuneeseen maakuntauudistukseen ovat hallittu strateginen muutos, uudistuksen muuttaminen käytännön projekteiksi sekä yhteiset, hyvin toimivat järjestelmät”, sanoo Talsi.

Selvityksen mukaan maakunnat uskovat onnistuvansa muutoksen toteuttamisessa yhteistyössä alueen eri toimijoiden ja muiden maakuntien kanssa.

”Yli maakuntien ulottuvalla yhteistyöllä on huomattava merkitys uudistuksen onnistumisessa. Maakunnilla on valtava tuottavuuspotentiaali. Sofigaten laskelmien mukaan 500 000 ihmisen työn keskeytyksiin kuluu yli 3 miljardia euroa vuodessa. Työn sujuvoittamisella ja järjestelmien yhteentoimivuudella voidaan saavuttaa maakunta- ja sote-uudistuksessa tavoitellut miljardisäästöt”, Talsi vakuuttaa.

Sofigate on mukana tukemassa maakuntia muutoksessa. Sofigate tukee sekä yksittäisten maakuntien tietohallintojohtamista että edistää yhteisten toimintamallien ja ratkaisujen löytämistä muun muassa järjestämällä Maakuntakiihdyttämö-webinaareja. Niissä pohditaan yhdessä maakuntien kanssa, miten maakuntauudistus toteutetaan onnistuneesti.

Sofigaten teettämä Maakuntien ICT-muutosselvitys toteutettiin 13.-20.12.2017. Sen tavoitteena oli kartoittaa, onko maakuntien rakentaminen aikataulussa ja mitkä ovat uudistuksessa tähän mennessä saavutetut onnistumiset ja toisaalta merkittävimmät haasteet. Selvitystä varten Sofigate haastatteli maakuntien muutosjohtajia ja ICT-vastuuvalmistelijoita. 16 maakuntaa vastasi selvitykseen.

Lisätiedot:

Mikko Talsi, Senior Executive
mikko.talsi[a]sofigate.com
puh. 050 365 8363

Etsi