Hyppää sisältöön

Sofigate toimittaa Wärtsilälle omaisuudenhallinnan kokonaisuuden

Sofigate toteuttaa parhaillaan älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja Wärtsilälle laajaa omaisuuden- ja palvelunhallintaan liittyvää projektia. Sen tavoitteena on auttaa Wärtsilää hallitsemaan paremmin asiakkaille toimitettuja laitteistoja, järjestelmiä ja dataa. Projektissa näkyy selkeästi bisnesteknologiaan pohjautuva ajattelu, sillä omaisuudenhallinta yhdistää samalla niin it:n kuin liiketoiminnankin tarpeet.

Wärtsilä tuottaa kokonaiselinkaariratkaisuja merenkulku- ja energiamarkkinoille, eli se esimerkiksi toimittaa, huoltaa ja ylläpitää voimalaitoksia ja laivojen järjestelmiä. Wärtsilältä on tähän asti puuttunut tehokas digitaalinen ratkaisu, jonka avulla yritys voi keskitetysti hallinnoida ympäri maailmaa olevia asiakastoimituksia sekä niihin liittyviä laitteita, järjestelmiä ja tietoa.

Sofigate ja Wärtsilä aloittivat vuoden 2018 alussa OTSM-projektin (Operational Technology Asset & Service Management). Omaisuuden- ja palvelunhallinnan ratkaisun myötä Wärtsilä saa käyttöönsä järjestelmän, jonka avulla se voi hallita asiakastoimituksiaan. Tarkoituksena on keskittää järjestelmän tietokantaan muun muassa koko Wärtsilän toimittama moottorikanta sekä siihen liittyvät apulaitteet ja ohjelmistot. Laite- ja ohjelmistotietoa kerätään uusista ja olemassa olevista toimituksista. Tietoja käytetään myös palvelunhallintaan, jonka avulla saadaan tietoa laitteiden mahdollisista häiriöistä, ongelmista ja muutoksista sekä asiakastoimituksista.

”Meidän työkalumme ja palvelunhallinnan prosessit sopivat hyvin myös teollisuuteen. Nyt rakennetussa järjestelmässä tulee olemaan valtava määrä dataa, jonka myötä Wärtsilä voi hallita asiakastoimitusten elinkaarta tehokkaasti”, Sofigaten projektipäällikkö Marko Salonen sanoo.

Ratkaisu auttaa selvittämään laitteiston vikoja

Hanke käynnistettiin Wärtsilän kyberturvallisuusosastolta, ja kahdessa ensimmäisessä vaiheessa ratkaisua on otettu vähitellen käyttöön eri tuotelinjoilla. Laitetietoa kerätään suureksi osaksi Asset Inventory -työkalulla ja tieto tuodaan BMC Remedyforce -järjestelmän konfiguraationhallintatietokantaan. Hankkeen toinen vaihe saatiin valmiiksi helmikuussa 2019. Nyt käynnistyvän kolmannen vaiheen tavoitteena on ottaa omaisuudenhallinnan työkalu osaksi Wärtsilän henkilökunnan ja toimittajien päivittäistä toimintaa.

”Nyt voimme seurata tuotantolaitteiston tilaa ja nähdä, mitä laitteistoa, järjestelmiä ja muita komponentteja missäkin asiakasympäristössä on. Kyberturvallisuuden kannalta on erittäin tärkeää tuntea toimintaympäristö. Samalla voimme tunnistaa paremmin myös mahdolliset kyberhyökkäykset”, Wärtsilän ICS CERT Manager Toni Tunkkari sanoo.

Omaisuuden- ja palvelunhallinnan ratkaisu hyödyttää useita Wärtsilän sidosryhmiä, sillä ajantasaisista tietoa laitteista kaipaavat niin tuote- ja asiakkuuspäälliköt, kenttähuolto, kyberturvallisuustiimi, asiakastuki kuin myyntikin. Ratkaisu auttaa ennen kaikkea ongelmatilanteissa. Sen kautta voi selvittää, mitä on tapahtunut ja kuinka laaja tai vakava vika jossakin laitteessa tai järjestelmässä on. OTSM-ratkaisun avulla voidaan myös helposti tunnistaa, missä elinkaaren vaiheessa laitteet ovat ja mitä laitteita kullekin asiakkaalle on toimitettu.

”Omaisuudenhallinnan työkalu tulee myös olemaan kenttähuollolle jatkuvasti päivittyvä ohjekirja siitä, mitä pitää tehdä. Ajantasaisen ja keskitetyn laite- ja ohjelmistotiedon avulla voimme tehostaa toimintaa ja tarjota parempaa palvelua myös asiakkaillemme”, Tunkkari sanoo.

Omaisuudenhallinnan ratkaisulla uutta liiketoimintaa

Tavoitteena on, että Wärtsilä ottaa järjestelmän käyttöön jokaisella tuotelinjallaan ja myös asiakkaidensa toimipisteissä. Alun perin projekti alkoi kyberturvallisuusprojektina, mutta Tunkkarin mukaan omaisuudenhallinnasta on tullut tärkeä työkalu ja tekemisen ydin etenkin liiketoiminnan kannalta. Omaisuudenhallinnan työkalun myötä Wärtsilä suunnittelee myös julkaisevansa järjestelmään perustuvia uusia liiketoimintamalleja.

”Sofigate on päässyt tämän hankkeen myötä täysin uuteen toimintaympäristöön. Wärtsilä panostaa vahvasti digitalisaatioon, ja nyt rakennettujen järjestelmien avulla voidaan luoda myös uusia liiketoimintamalleja Tämä ei siis ole perinteinen it-projekti, vaan ennen kaikkea bisnesteknologian johtamista”, Sofigaten liiketoimintajohtaja Olli Halttunen sanoo.

Etsi