Hyppää sisältöön

Cash is king – onko teknologia kassavirtasi edistäjä vai hidastaja?

Teknologialla on valtava vaikutus yrityksesi kassavirtaan. Sitä voi hyödyntää oikein tai väärin, muistuttaa Sofigaten Mikko Saari.

Kassavirta kertoo paljon yrityksestä ja sen kunnosta. Mitä vakaampi kassavirta on, sitä terveemmällä pohjalla yrityksen liiketoiminta yleensä on ja sen turvatummalta sen tulevaisuus näyttää. 

Tästä huolimatta kassavirta unohdetaan usein silloin, kun yrityksessä tehdään päätöksiä sen suurimmista liiketoimintateknologiaan liittyvistä investoinneista. Ongelma on erityisen vakava nyt, kun inflaatiopaineet kurittavat yrityksiä. Se, että yritykset unohtavat kassavirran investointipäätöksissään, on jopa kansantaloudellinen ongelma. 

Teollista investointia suunniteltaessa rakennetaan aina business case, jossa hankkeen vaatimat panostukset ja sen lasketut tuotot ja kustannussäästöt lasketaan yksityiskohtaisesti hankkeen koko odotetun elinkaaren ajalle. Digitaalisen teknologian ollessa investoinnin kohteena ammattimaiset, muista kuin it:n lähtökohdista tehdyt, business caset kuitenkin puuttuvat usein. Varsinkin silloin, kun muutoshankkeen omistajuus on it-henkilöstöllä, eikä liiketoimintajohdolla, hankkeen onnistumista seurataan yleensä hankkeen sisäisillä laadullisilla arvioilla, kuten aikataululla, budjetilla ja hankkeen laajuudella, ei liiketoiminnallisilla mittareilla, kuten esimerkiksi tavoitevaikutuksella kassavirtaan. 

Usein ongelmana on myös se, että suuren hankkeen valmistumista seuraa eräänlainen krapula, joka hidastaa uuden teknologian täysimittaista hyödyntämistä. Osasyynä tähän on myös ajatus, että teknologiahankkeen tuotantoon vientiä ajatellaan liian usein projektin valmistumisena, kun tosiasiallisesti projekti on silloin vasta lanseerausvaiheessa ja valmis mahdollistamaan liiketoimintahyötyjä. Liiketoimintateknologia on nimensä mukaisesti osa liiketoimintaa – ja sen hyödyt realisoituvat täysimääräisesti vasta sen myötä, että uusi teknologia muuttaa organisaation tekemisen tapaa. Esimerkiksi markkinoinnin automaatio voi laskea nopeasti markkinoinnin kustannuksia, mikä on nopeasti mitattavissa, mutta teknologian epäsuorat vaikutukset inbound-liidien määrän kasvuun näkyvät monesti hitaammin.

Väärien mittareiden käytön seurauksena on helposti se, että teknologiahankkeista tulee liian raskaita, ja että ne sitovat yrityksen pääomia vuosien ajan. Näin yrityksen kassavirtaan voi tulla tukoksia tai se voi jopa tyrehtyä kokonaan. Tyypillisiä esimerkkejä tällaisesta ovat massiiviset ERP-hankkeet, jotka myös on suunniteltu siten, että tavoitellut liiketoimintahyödyt on mahdollista realisoida vasta vuosien jälkeen.

Näin ei kuitenkaan tarvitsisi olla. Kassavirta voi olla myös yrityksen teknologiainvestointien pääajuri. Oikein suunniteltu teknologiahanke tuottaa reaaliaikaista liiketoiminnallista dataa, joka varmistaa sujuvan kassavirran – lähes hankkeen alkumetreiltä lähtien.

Joku on jo ratkaissut ongelmasi 

Liiketoimintateknologiaan tehtävät investoinnit ovat suuria päätöksiä. Ennen yrityksen tekemää investointia joku on kuitenkin jo investoinut miljoonia tai jopa miljardeja dollareita teknologian kehittämiseen. Tämän ansiosta nykyaikaisissa liiketoiminta-alustoissa on sisäänrakennettuna valtavasti ominaisuuksia, joita on mahdollista hyödyntää nopeasti.

Esimerkkejä on paljon. Moderni toiminnanohjausjärjestelmä analysoi yrityksen toimintaa reaaliaikaisesti, ei reaktiivisesti jälkikäteen. Tämän ansiosta kassavirran pullonkaulat on helppo havaita ja poistaa. Reaaliaikaisuuskaan ei kohta enää riitä, sillä alustoihin on pian tulossa tekoälyominaisuuksia, joiden avulla kassavirtaa voi mallintaa jo etukäteen.

Vastaavanlaisia hyötyjä löytyy helposti hankintaketjujen ja varaston hallinnasta. Älykkään alustan avulla yritys näkee helposti, missä raha liikkuu ja missä se seisoo, ja voi tehdä asialle jotain.

Teknologia auttaa myös asiakasrajapinnassa. Monikanavaiset myynnin ja markkinoinnin palvelut voivat tehostaa kassavirtaa voimakkaasti. Toisaalta teknologian avulla asiakkaille voi mallintaa uudenlaisia hinnoittelumalleja, esimerkiksi sen, miten kertaostoista siirrytään tilauspohjaiseen palveluun.

Tulojen optimoimisen lisäksi vähintään yhtä tärkeää on kulujen hallinnointi. Automaatio lisää joustavuutta vaikkapa henkilöstö- ja kumppanuuskulujen jaksottamisessa ja ennakoimisessa – ja auttaa siten varmistamaan terveen kassavirran.

Mittaa oikeita asioita

Miten kassavirta sitten pysyy prioriteettina teknologiahankkeen kaikissa vaiheissa? Tässä lyhyt muistilista:

  1. Valitse oikea liiketoiminta-alusta. Todennäköisesti joku on jo ratkaissut ongelmasi puolestasi.
  2. Käytä oikeita mittareita. Odota sijoitukseltasi konkreettisia liiketoiminnallisia hyötyjä välittömästi, ei vasta hamassa tulevaisuudessa kaiken ollessa valmista. Seuraa kuitenkin myös investoinnin pidempiaikaisia ja välillisiä liiketoiminnallisia vaikutuksia.
  3. Panosta henkilöstöön. Vaikka uusi teknologia tuottaakin hyötyjä lähes välittömästi, syvälle yrityksen strategiaan pureutuvat muutokset edellyttävät koko organisaation osallistumista. 

Lue lisää: Onko yrityksesi kassavirran kasvattaja vai riskien kaihtaja? Näin valitset oikean tavan rakentaa ERP

Kirjoittaja

Mikko Saari johtaa Sofigaten Business Technology Studio and Operator -liiketoimintaa, jossa yhdistyvät keskisuurille kasvuyhtiöille valmiit kokonais-IT-palvelut, liiketoimintateknologian johtamispalvelut ja maailman johtavat alustaratkaisut.

Etsi