Hyppää sisältöön

Integraatioiden johtamisen malli pitää räjäyttää!

Integraatioiden johtaminen pitäisi purkaa atomeiksi ja rakentaa uudelleen organisaatioiden tarpeita tukevaksi toiminnaksi. Näin se käy, kertoo Jussi Vuokko blogisarjan toisessa osassa.

Sanotaan se suoraan: malli, jolla integraatiota monessa organisaatiossa johdetaan, on ihan surkea. Tässä kirjoituksessa kerron miksi ja miten sitä pitäisi uudistaa.

Edellisessä kirjoituksessani kerroin, miksi integraatioiden pitäisi olla jokaisen liiketoimintajohtajan agendalla. Perustelin, miksi nykyaikaisissa organisaatioissa integraatiot ovat keino luoda aitoa digitaalista transformaatiota. Voisi siis kuvitella, että niitä johdettaisiin, hallittaisiin ja kehitettäisiin asianmukaisella tavalla. Valitettavasti näin ei ole läheskään kaikissa organisaatioissa.

Monessa organisaatiossa tiimi tai organisaatioyksikkö, joka vastaa integraatioista, on täysin ylikuormitettu. Tämä näkyy usein hitaana tai olemattomana liiketoimintatarpeen täyttymisenä liiketoiminnoille ja liiketoimintayksiköille, jotka integraatioita toiminnassaan tarvitsevat.

Vaikka integraatiotiimi tekisi valtavasti töitä uusia integraatioita rakentaen ja vanhoja päivittäen, on tiimi itse pullonkaulana integraatiotarpeiden täyttymiselle. Syy tähän ei kuitenkaan ole tiimissä, vaan integraatiotekemisessä ja tavassa johtaa integraatioita.

Ongelmana skaalautuminen ja päällekkäinen työ

Perinteinen tapa rakentaa integraatioita on yksinkertaistettuna seuraava: kerätään asiakastarpeet, suunnitellaan ratkaisu, toteutetaan ratkaisu, testataan toiminta ja viedään tuotantoon. Ongelmana tässä mallissa on usein se, että integraatiotarpeiden määrä kasvaa jatkuvasti. Jotta tällä mallilla voitaisiin täyttää tarpeet, tulisi tiimin jatkuvasti kasvaa.

Koska malli perustuu ratkaisukohtaiseen toteutukseen, ei pelkkä tarpeiden mukainen kasvu riitä. Tiimin tulisi kasvaa paljon nopeammin, koska päällekkäistä työtä tehdään paljon, tietämystä on haastavaa ylläpitää kasvavan organisaation sisällä, ja komponenttien uudelleenkäyttöaste on matala.

Integraatioasiantuntijoita rekrytoivat tietänevät, kuinka helppoa on löytää hyviä kandidaatteja avoimeen tehtävään.

Johda integraatioita saumattomasti

Mikä sitten avuksi? Yksi tapa on yhdistää kysyntä ja tarjonta entistä tiiviimmin toisiinsa ja mahdollistaa uudelleenkäytettävyys, kehitysideoiden käsittely ja itsepalvelu integraatiotyössä. Tässä tavassa on keskiössä hajautettu integraatiotiimi, Center for Enablement eli C4E, joka on moderni tapa hallita ja toteuttaa integraatioita. Se yhdistää kysynnän ja tarjonnan tiiviimmin ja keskittyy uudelleenkäytettävyyteen, kehitysehdotusten käsittelyyn ja itsepalveluun.

C4E-tiimin vastuulla on luoda uudelleenkäytettäviä integraatioita ja tehdä ne näkyviksi itsepalvelukanavassa. Liiketoimintojen kehitystiimit hyödyntävät näitä integraatioita toteutuksissa ja antavat palautetta C4E-tiimille. Tämä mahdollistaa tehokkaamman kehityksen, paremman yhteistyön ja nopeammat toimitusajat.

Hyödyt liiketoiminnalle: nopeammat ja luotettavammat ratkaisut

Integraatiotiimiin muodostunut pullonkaula pystytään poistamaan, kun integraatiotoimitukset siirtyvät pois projektikohtaisista toteutuksista.

Uusi tapa perustuu vahvaan integraatioiden uudelleenkäyttämiseen sekä jatkuvan palautteen hyödyntämiseen. Tämä palvelee modernia organisaatiota pitkälle tulevaisuuteen ja onkin sen takia käytössä organisaatioissa, jotka johtavat teknologiaa liiketoimintalähtöisesti ja rakentavat uusia, moderneihin teknologioihin perustuvia liiketoimintaratkaisuita asiakkailleen nopeasti ja luotettavasti.

Miten malli tulisi käytännössä organisoida ja millä tavalla integraatioiden uudelleenkäyttäminen voidaan ratkaista? Palataan näihin asioihin tämän blogisarjan seuraavissa kirjoituksissa.

Tämä kirjoitus on toinen osa järjestelmäintegraatioihin keskittyvää Sofigaten blogisarjaa, joka jakaa tietoa ja asiantuntevia näkemyksiä integraatioista ja niiden modernista hyödyntämisestä osana liiketoiminnan ja organisaation kehittämistä.

Lue lisää aiheesta

Kirjoittaja

Jussi Vuokko on auttanut erikokoisia organisaatioita johtamaan palveluita ja automatisoimaan liiketoimintaa moderneja teknologioita hyödyntäen jo yli kahden vuosikymmenen ajan. Jos haluat jutella Jussin kanssa aiheesta, tavoitat hänet sähköpostilla jussi.vuokko@sofigate.com, Twitterissä @jussivuokko tai LinkedInissä linkedin.com/in/jussivuokko.

Etsi