Hyppää sisältöön

Ketterästi vakaa – kuinka saada ketterä kehittäminen ja palveluintegraatio (SIAM) toimimaan tehokkaasti rinnakkain?

Ketterä kehittäminen ja palveluintegraatio – vapaus ja säännöt. Sopivatko ne yhteen? Sofigaten CTO Service Integration Timo Ahonen purkaa ennakkoluuloja ja kertoo, miten saat molemmat pelaamaan sujuvasti yhteen.

Ketterät menetelmät ovat viime vuosina tulleet yhä suositummiksi digitaalisten palvelujen kehittämisessä. Periaatteena on hyödyntää nopeita ja toistuvia jaksoja, jotta kehitystyö tapahtuisi mahdollisimman tehokkaasti ja joustavasti.

Palveluintegraatio (SIAM, Service Integration and Management) taas on osoittautunut toimivaksi menetelmäksi hallita käyttöön otettuja palveluja monitoimittajaympäristössä. Tämä tehdään soveltamalla yhdessä sovittuja käytäntöjä, jolloin varmistetaan vakaa ja toimiva tuotantoympäristö.

Usein kuulee kysyttävän, eikö näiden menetelmien välillä ole ristiriitaa. Ketterät menetelmät tarjoavat tuotekehitystiimeille vapautta toimia itsenäisemmin. SIAM toisaalta asettaa sääntöjä ja vaatimuksia, jotka voidaan kokea tätä vapautta rajoittavina. Vaikka toimintakulttuurit voivat vaikuttaa alussa erilaisilta, toimintaa ohjaavat periaatteet ovat monilta osin samanlaisia.

Sekä ketterät menetelmät että SIAM korostavat yhteistyön ja kommunikaation merkitystä. Myös jatkuva toiminnan parantaminen ja automaation hyödyntäminen ovat molempien menetelmien keskiössä. Jotta ketterä tuotekehitys ja hyvin hallittu palveluintegraatio toimivat yhdessä, kannattaa hyödyntää näitä yhteisiä nimittäjiä.

Vuorovaikutus onnistumisen lähtökohtana

Tuotekehityksestä ja palvelunhallinnasta vastaavien tiimien vuorovaikutus on ehdoton edellytys toimivalle yhteistyölle. Molempien tiimien on tärkeää ymmärtää toistensa näkökohtia ja pyrkiä jatkuvaan vuorovaikutukseen. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi järjestämällä säännöllisesti yhteisiä tilaisuuksia tai fasilitoimalla päästä päähän -simulaatioita, joiden avulla voidaan havainnollistaa, miten kokonaisuus toimii. Kun tiimit oppivat yhdessä, yhteistyö arjessa on toimivaa.

Kun vuorovaikutus on tiivistä, palveluintegraation parissa työskentelevät ymmärtävät paremmin nopean ja joustavan kehityksen liiketoiminnalle tuoman lisäarvon. Toisaalta kehitystiimit oppivat arvostamaan palveluintegraation merkitystä liiketoiminnan jatkuvuuden ja laadukkaan käyttäjäkokemuksen varmistamisessa. Tällöin on myös helpompi varmistaa, että tiimien tavoitteet eivät ole ristiriidassa keskenään.

Jatkuva toiminnan parantaminen auttaa mukautumaan muutoksiin

Hyvän yhteistyön avain on se, että toimintaa parannetaan jatkuvasti yhdessä. Näin mukaudutaan myös ympäristön muutoksiin. Toiminnan parantamisen avulla voidaan järkeistää yksipuolisia sääntöjä ja löytää yhdessä sovitut toimintatavat.

Esimerkiksi muutoksenhallinnan ja tuotantoon viennin käytäntöjä voidaan yhdessä optimoida siten, että poistetaan nopeuden rajoitteita tekemisen laadusta tinkimättä. Palvelutuotannon palautetta voidaan myös viedä kehityksen backlogiin, jotta palvelujen laatua saadaan parannettua.

Automaatio tehostaa toimintaa

Automaatiota voidaan kehittää yhdessä rutiinitehtävien vähentämiseksi ja toiminnan sujuvoittamiseksi. Tällainen kehityskohde voi olla vaikkapa palvelunhallinnan ja kehityksen työkalujen välinen integraatio.

Integraatiolla varmistetaan, että molemmat työkalut sisältävät saman yhtenäisen datan. Näin esimerkiksi sovellusvirheen aiheuttama palveluhäiriö voi näkyä virheenä kehityksen backlogissa. Tai tiettyyn julkaisuun liittyvät uudet ominaisuudet voivat näkyä muutoksina tuotannossa olevissa palveluissa. Kumpikin ryhmä voi näin käyttää omia työkalujaan datan pysyessä eheänä ja automaattisesti muutettuna oikeaan kontekstiin.

Liikkeelle samaan suuntaan

Liikkeelle lähtiessä kannattaa ensin käynnistää dialogi kehityksen ja palveluintegraation yhteistyön tiivistämiseksi. Voitko sinä toimia tässä aloitteen tekijänä? Kun yhteistyön perusta on saatu luotua, on luontevaa jatkaa toiminnan tehostamista sekä siirtyä työkalujen integrointiin ja automaatioon.

On myös tärkeää, että koulutuksissa ja valmennuksissa käsitellään digitaalisten palveluiden kehittämistä ja johtamista yhtenä kokonaisuutena. Kun jo koulutusvaiheessa tunnistetaan yhteisiä tavoitteita, luodaan hyvät edellytykset toimivalle yhteistyölle. Näin voidaan alusta lähtien keskittyä nopeisiin kehitystuloksiin sekä toimintavarmoihin ja laadukkaisiin palveluihin.

Hyödyt saadaan siis toteutumaan, kun menetelmien tarkoitus on molemmin puolin ymmärretty ja käytännöistä on yhdessä sovittu. Hyvin johdettuina ketterä kehittäminen ja palveluintegraatio voivat hienosti täydentää toisiaan.

Haluatko keskustella aiheesta lisää? Ota yhteyttä timo.ahonen(a)sofigate.com tai tutustu palveluihimme täällä.

Timo Ahonen on Sofigaten Senior Advisor ja Palvelujohtamisen asiantuntijapalveluiden CTO. Hänellä on laaja kokemus IT:n ja digitaalisten palveluiden johtamisesta ja kehittämisestä kansainvälisissä ympäristöissä.

Etsi