Hyppää sisältöön

Korona paljasti yritysturvallisuuden ja kokonaisarkkitehtuurin puutteet

Koronaepidemia paljasti karusti, miten huonolla tolalla monen yrityksen turvallisuus on. Mitä muuta yritysturvallisuus on kuin antivirusta ja palomuuria? Miten se liittyy yrityksen kokonaisarkkitehtuuriin? Sofigaten asiantuntija Olli Haukkovaara kertoo.

Moni mieltää yritysturvallisuuden vain IT-ympäristön turvallisuudeksi ja laittaa panokset palomuureihin ja haittaohjelmien torjuntaan. Kokonaisuus on jäänyt huomiotta, ja nyt kriisitilanteessa lyhytnäköisyys kostautuu kalliisti.

Ylätasolla yritysturvallisuus koostuu kolmesta komponentista: liiketoiminnan jatkuvuudesta, turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta. Erityisesti liiketoiminnan jatkuvuutta ei selvästikään ole monessa yrityksessä etukäteen mietitty, mikä on johtanut nopeisiin päätöksiin yrityksen toimintojen alas ajamisesta koronaepidemian iskettyä.

Yritysturvallisuus kannattaa suunnitella osana kokonaisarkkitehtuuria

Yritysturvallisuus ei ole oma irrallinen saarekkeensa, vaan sen suunnittelu on tärkeä tehdä osana yrityksen kokonaisarkkitehtuuria.

Turvallisuus liittyy yrityksen kaikkeen toimintaan – se on kiinteä osa liiketoimintaa ja riskienhallinnan työkalu. Kokonaisarkkitehtuuri piirtää kuvan, miten organisaation kaikki rakenteet, prosessit, järjestelmä ja data toimivat turvallisesti yhdessä.

Yritysturvallisuustoiminnalla suojataan yritykselle tärkeitä arvoja kuten tietoa, omaisuutta, mainetta, työntekijöitä ja ympäristöä sekä hallitaan myös monia yritykseen kohdistuvia uhkia ja riskejä. Keskeisenä tehtävänä on edistää yrityksen kilpailukykyä ja parantaa tuottavuutta.

Mitä kaikkea yritysturvallisuuteen liittyy?

Kun yritysturvallisuutta suunnitellaan, mitä siihen pitäisi vähintään ottaa mukaan?

Yllä olevasta listasta voidaan huomata, että yritysturvallisuus on todella laaja asia. Minkä tahansa osa-alueen huomiotta jättäminen voi olla yritykselle kohtalokasta.

Laita yritysturvallisuus kuntoon

Jos nyt aloit miettiä oman yrityksesi turvallisuutta, tämä kirjoitus saavutti jo yhden tavoitteensa. Seuraava askel on tietysti konkreettiset toimenpiteet turvallisuuden kuntoon laittamiseksi.

Seuraava kysymyslista saattaa olla avuksi:

Kaikkia muutoksia turvallisuuteen ei tarvitse tehdä kerralla, riskiarviot eri osa-alueiden suhteen on yksi hyvä lähtöpiste. Joillekin voi olla nyt selvää, että etäyhteyksien mahdollistaminen työn teossa on se tärkein asia liiketoiminnan jatkamiseksi, toisella yrityksellä vaihtoehtoisen liiketoimintaprosessin käynnistäminen on jatkuvuuden avain.

 

Kirjoittaja

Sofigaten Senior Advisor Olli Haukkovaara on toiminut yritysturvallisuuden parissa jo toista vuosikymmentä ja turvallisuus sekä tietosuoja on hänen intohimonsa. Hän työskentelee Sofigatella konsulttina Business Technology Design -liiketoiminta-alueella sekä vastaa tietosuojasta koko konsernissa.

Etsi