Hyppää sisältöön

Älykästä automaatiota tulee johtaa kuin liiketoimintaa

Automaatiossa onnistuu noin yksi kolmesta organisaatiosta. Heitä yhdistää selkeästi yksi tekijä: automaatiota johdetaan kuin liiketoimintaa. Olen itsekin johtanut automaatiotoimintaa suuressa organisaatiossa, ja haasteet ovat piinallisen tuttuja. Miksi ja miten siis johtaa automaatiota kuin liiketoimintaa – ja mitä ainakin kannattaa välttää?

Jos automaatiossa onnistuu yksi kolmesta, epäonnistujia on kaksi kolmasosaa. Onnistujille automaatio tuottaa skaalautuessaan merkittäviä hyötyjä. Esimerkiksi työteho, laskutus ja projektien läpimenoajat paranevat. Vähemmän onnekkailla automaatio taas jää yksittäisten tehtävien tasolle, eikä hyötyjä pääse syntymään yhtä isossa mittakaavassa.

Miten automaatiota sitten johdetaan kuin liiketoimintaa? Sanalla sanoen: strategisesti. Automaatiokin vaatii strategian, johon on määritelty, miksi automatisoidaan, mitkä ovat mitattavat tavoitteet ja kuinka niiden toteutumista seurataan. Myös resurssien rajaaminen on tärkeää: Mihin panostetaan? Miten automaation ilosanomaa levitetään koko organisaation läpi ja sitoutetaan avainhenkilöt muutokseen? Automaation johtamisellakin tulee olla tuottotavoite: teknologian hyödyntämisen tulee tuottaa enemmän mitattavaa hyötyä kuin mitä siihen sijoitetaan rahaa ja resursseja.

IT haluaisi ratkaista ongelmat teknologialla, kun pitäisi keskittyä ihmisiin

Tyypillinen organisaatioiden tulokulma on ratkaista haasteita teknologialla. Teknologialähtöinen johtaminen ei kuitenkaan toimi: organisaatiotasi ei kiinnosta teknologia, vaan se mitä sillä voidaan saada aikaiseksi. Tästä syystä on johdettava muutosta ja toimintaa, ei sovellusta tai järjestelmää. Oikeat avaimet onnistumiseen ovatkin systemaattinen johtaminen ja työntekijöiden osaamisen ja asenteiden muutos.

Moni IT-organisaatio painiskelee teknologioiden jalkauttamisen kanssa. Niissä on usein keskitytty piinkovaan teknologiaosaamiseen, mutta vähemmän sisäiseen myyntiin, viestintään ja muutosjohtamiseen. Muutos ihmisten ajattelutavoissa ja toiminnassa tarvitsee kuitenkin kaverikseen tarinoita, nimiä, kasvoja, tunteita.

Miltä näyttää, kun teknologia palvelee ihmistä? Lue kolme esimerkkitarinaa.

Yhdistä ihmiset, teknologiat ja strategia niin näet tuloksia

Uuden ajattelutavan ja muutoksen läpivientiä auttaa, jos ylin johto pystyy eri tilaisuuksissa tukemaan tätä viestiä esimerkiksi kertomalla, miten organisaatiossa tullaan minimoimaan hallinnollinen työ automaation avulla tai ottamaan markkinoilla edelläkävijän paikka automaation tarjoaman kasvavan tehokkuuden avulla. Kun organisaation omille ihmisille, sisäisille asiakkaille, syntyy hyviä kokemuksia automaatiosta, tapahtuu muutos helpommin.

Onnistuneen toteutuksen lisäksi on tärkeää todistaa automaation hyödyt, kuten vapautunut työaika, nopeutunut projektien läpimeno tai parantunut laskutus. Älykäs automaatio on siis enemmän ajattelutavan muutos kuin sovelluksen omistajuutta. IT, oletko valmis laittamaan myyntihousut jalkaan?

Mitä yritysten pitäisi oppia Amazonilta – ja pian? Lue Sofigaten Jussi Vuokon vastaus.

 

Etsi