Hyppää sisältöön

Näin Eläketurvakeskus muuttui ketterämmäksi ‒ IT ja liiketoiminta löysivät avaimet parempaan vuoropuheluun

Syksyllä 2018 joukko Eläketurvakeskus ETK:n asiantuntijoita haastoi itsensä etsimään uusia tapoja tuoda IT ja liiketoiminta lähemmäksi toisiaan. Muutosmatka pääsi kunnolla vauhtiin Sofigaten Bisnesteknologia-akatemiassa, joka valmentaa organisaatioita johtamaan ja hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia entistä tuloksellisemmin. Valmennuksen suurin hyöty? Nyt ETK:lla on konkreettiset mallit, joilla ohjata organisaation toimintaa oikeaan suuntaan.

Sofigaten Bisnesteknologia-akatemia, lyhyesti BT-akatemia, on perustettu vuonna 2010. Sen tavoitteena on luoda yhteiset toimintatavat ja tavoitteet IT:n ja liiketoiminnan välille sekä jakaa parhaita käytäntöjä ja toimintamalleja bisnesteknologian johtamiseen.

Bisnesteknologia tarkoittaa ajattelutapaa, jossa ketterä digikehittäminen ja toimintaa pyörittävä IT yhdistyvät. Kun liiketoiminta elää kaikkien aikojen murrosta, kaikkea teknologiaa on johdettava kokonaisuutena – bisnesteknologiana.

Valmennukset on suunnattu henkilöille, jotka haluavat nopeuttaa organisaationsa kykyä hyödyntää teknologian tuomia mahdollisuuksia ja ymmärtää, kuinka informaatioteknologiaa voisi johtaa paremmin.  Akatemian tarjoamat valmennukset ovat joko avoimia tai yrityksille räätälöityjä.

Avoimet valmennuskurssit ovat valmiiksi suunniteltuja kokonaisuuksia, joihin voi osallistua henkilöitä useasta eri organisaatiosta. Syksyn valmennuskurssille osallistuneet Eläketurvakeskuksen asiantuntijat halusivat löytää keinoja, joilla IT voi päästä käytännössä lähemmäs liiketoimintaa.

”ETK haluaa muuttaa toimintaansa entistä ketterämmäksi. Pelkkä järjestelmäkehitys ei riitä, vaan IT:n ja liiketoiminnan on puhuttava samaa kieltä keskenään ja niiden on sulauduttava entistä luontevammin yhteen”, ETK:n osastopäällikkö Max Rönnberg kertoo.

Valmennusohjelman myötä ideointimalli käyttöön

Eläketurvakeskus on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä ja asiantuntija. Eläketurvakeskus laatii parhaillaan visiota siitä, millaisella toimintamallilla se johtaa bisnesteknologiaa vuonna 2022. Tavoitteena on, että silloin IT ja liiketoiminta toimivat entistä läheisemmässä yhteistyössä.

ETK on modernisoinut tietojärjestelmiään jo useamman vuoden ajan. Viimeisen parin vuoden aikana mukaan ovat tulleet ohjelmistorobotiikka ja palvelumuotoilun käyttö asiakaslähtöisyyden parantamiseksi.

ETK hyödynsi valmennusohjelmasta saatuja oppeja saman tien käytäntöön. Max Rönnbergin mukaan valmennus toi hyvin esiin bisnesteknologiaan liittyvät haasteet ja kuroi kokonaisuuden yhteen.

Myös IT:stä vastaava tietohallinnon osastopäällikkö Erkki Tenkula on samaa mieltä.

”Valmennusohjelman avulla olemme osanneet ohjata toimintaa entistä tehokkaammin oikeaan suuntaan. Olemme ottaneet toimintaprosessiimme mukaan uudenlaisen ideointimallin. Valmennuksessa käsitellyt konkreettiset esimerkit auttoivat myös saamaan uusia näkökulmia omaan toimintaan”, Tenkula sanoo.

Valmennusohjelmat perustuvat bisnesteknologiastandardiin

ETK aikoo jatkaa henkilökuntansa kouluttamista BT-akatemian kautta myös jatkossa. ETK:ssa nähdään, että yleisiä digitalisaation trendejä tulevat olemaan muun muassa asiakaslähtöisyys, läpinäkyvyys ja johtaminen, joka yhdistää niin bisnestä kuin teknologiaakin.

Myös Sofigaten BT-akatemian valmennuksista vastaava Liisa Korkiakoski näkee, että muutos bisnesteknologian suuntaan on organisaatioissa jo arkipäivää.

”Valmennusten avulla organisaatiot saavat kokonaiskäsityksen siitä, miten moderni IT toimii ja miten sen tulisi muuttua irrallisesta toiminnosta osaksi yritysten kokonaisvaltaista liiketoiminnan johtamista”, Korkiakoski sanoo.

Valmennusohjelmat perustuvat bisnesteknologiastandardiin, joka on avoin bisnesteknologian johtamisen viitekehys. Se on kehitetty liiketoiminta- ja IT-johdon päätöksenteon tueksi.

BT-akatemian valmennusohjelmat tarjoavat konkreettisia malleja, toimintatapoja ja käytäntöjä, jotka osallistuja voi viedä suoraan organisaationsa käyttöön. Valmentajina toimivat oman alansa huippuasiantuntijat, jotka yhdessä vierailijaluennoitsijoiden ja muiden valmennettavien kanssa varmistavat, että valmennuksessa käsitellään informaatioteknologian johtamiseen liittyviä ajankohtaisia haasteita. Valmennus tarjoaa myös oivan mahdollisuuden muodostaa kollegaverkosto, jolta saa sparrausapua myös valmennuksen jälkeen. BT-akatemia on toteuttanut jo yli 200 valmennusta, joihin on osallistunut valmennettavia yli 250 organisaatiosta. Akatemia toimii Suomen lisäksi Ruotsissa ja Tanskassa.

Etsi