Hyppää sisältöön

Nopea muutos raastaa nyt yrityksiä – tämä ilmainen toimintamalli auttaa nopeasti, mutta harva tietää siitä

Markkinoiden muutokset ovat olleet viime vuosina valtavan nopeita ja niiden vaikutukset massiivisia. Miten yritys voi sopeutua yllättäviin käänteisiin ja selvitä niistä voittajana? Hyvät businessteknologian johtamiseen tarkoitetut toimintamallit ja kehityksen johtaminen arvovirtojen avulla tarjoavat lääkkeitä markkinoiden voimakkaisiin muutoksiin.

Korona mullisti markkinat pari vuotta sitten lähes yhdessä yössä ja vei monelta yritykseltä kymmeniä prosentteja liikevaihdosta. Vastaavasti Ukrainan kriisi pakotti yrityksiä vetäytymään Venäjältä äärimmäisen nopeasti ja vaikutukset liikevaihtoon ovat saattaneet olla vähintäänkin yhtä dramaattisia.

Markkina on tällä hetkellä hyvin polarisoitunut, toiset yritykset ovat selvinneet ja jopa kasvaneet kriisin aikana, kun toiset joutuvat nielemään karvaita tappioita. Mistä tämä voi johtua?

Hyvät ja selkeät toimintamallit auttavat selviämään nopeista toimintaympäristön muutoksista ja tuottavat selkeitä hyötyjä yritykselle. Ne nostavat digitalisaatioastetta, varmistavat liiketoimintahyötyjen saavuttamisen, parantavat toiminnan tehokkuutta ja pienentävät riskejä. Toimintamallin hyödyt ovat leveämmät kuin äkkiseltään ajattelisi.

Mutta moniko yritys on virittänyt toimintamallin huippuunsa? Eikä ainoastaan teoriassa, vaan myös toimii sen mukaisesti? Yksin prosessien ja käytänteiden määrittely ei riitä – myös roolit ja vastuut on kuvattava selkeästi, jotta koko organisaatio tietää, mitä tehdä ja kenen kanssa toimia eri tilanteissa.

Kehitystarpeet lisääntyvät muuttuvilla markkinoilla

Markkinoiden voimakkaat muutokset lisäävät yritysten kehitystarpeita. Kysynnän- ja kehityksenhallinnan merkitys korostuu, kun tarpeita on enemmän kuin kyvykkyyttä ja resursseja niiden toteutukseen.

Jos kehitystarpeiden määrä on maltillinen, kehitystä voidaan priorisoida kysynnän- ja kehityksenhallinnan ohjausryhmässä. Tämän ryhmän työhön kuuluu myös kehityshankkeiden välisten ja toimintaympäristöön liittyvien riippuvuuksien hallinnointi.

Jos kehitystarpeita on paljon – niin kuin muuttuvassa markkinatilanteessa yleensä – kehitysportfolion johtaminen ohjausryhmän avulla muodostuu pullonkaulaksi. Kehityksen tuottama arvo on silloin vaarassa vähentyä. Tällaisessa tilanteessa kannattaa siirtyä portfoliojohtamisesta arvovirtojen johtamiseen.

Mitä arvovirta-ajattelu tarkoittaa?

Kehityksen johtaminen keskittyy arvovirta-ajattelussa tietyn aihealueen ympärille. Esimerkiksi liiketoiminnan ja prosessien kehittäminen muodostaa oman arvovirtansa, kun taas tuotteiden ja palveluiden kehittäminen on toinen arvovirta ja siinä ovat mukana eri roolit ja vastuuhenkilöt. Jokaisella arvovirralla on vahva liiketoimintajohtaja, joka varmistaa liiketoiminnan hyötyjen saavuttamisen. Kullekin arvovirralle luodaan strategia sekä tiekartta kehitystarpeiden suunnitteluun ja priorisointiin.

Arvovirtajohtaminen auttaa saamaan läpi suuremman massan kehityshankkeita ja saavuttamaan niiden hyödyt. Organisaatiotason kysynnän- ja kehityksenohjausryhmää tarvitaan silti yhä resurssien allokointiin sekä hyväksymään arvovirtojen mandaatin ylittävät kehitysaihiot. Heiltä saadaan myös yhteiset työkalut, toimintatavat ja hallintamallit läpinäkyvyyden ja yhtenäisyyden säilyttämiseksi arvovirtojen välillä.

Arvovirta-ajattelu on vielä harvinaista suomalaisissa yrityksissä, mutta nopeasti muuttuvilla markkinoilla se on tarpeen. Jos yrityksen muutostarve ylittää muutosvauhdin, on aika haastaa nykyiset käytänteet. Tyhjästä ei kannata aloittaa, vaan nopeimmat tulokset saavutetaan avoimen lähdekoodin toimintamallilla, joka on kehitetty yli 50 johtavan yrityksen ja organisaation yhteistyönä. Sen jälkeen määritellään kehittämisen prioriteetit ja keskeiset arvovirrat. Kun arvovirrat, roolit ja vastuut on määritelty, toimintamalli on jalkautettava koko organisaatioon.

Seuraava askel operatiivisen toiminnan automatisointi

Kun toimintamalli on määritelty, voidaan ottaa käyttöön modernit työkalut tukemaan mallin käyttöönottoa ja hyödyntämistä. Tällaisia työkaluja ovat esimerkiksi Service Now sekä Apptio. Seuraava askel on operatiivisen toiminnan automatisointi: edelläkävijäyritykset automatisoivat toimintamalleja niin pitkälle kuin mahdollista, jolloin niitä voidaan johtaa tehokkaasti datalla.

Lue lisää: Näin rakennat toimintamallin, joka tukee digitaalista muutosta

Kirjoittaja:

Sanna Suomela vastaa Sofigatella transformaatioliiketoiminnasta. Sannalla on laaja kokemus liiketoimintatransformaatioiden ja kasvuliiketoiminnan johtamisesta kansainvälisesti.

Etsi