Hyppää sisältöön

Onko HR pelkkää puuhastelua? Näin moderni teknologia säästää aikaa, ja luo menestyvän organisaation

Työn merkityksellisyys on noussut tuottavuuden ytimeen ja HR:n tehtävä on nyt ennen kaikkea sen tukemisessa. Uusi HR-teknologia mahdollistaa muutoksen, eikä yrityksillä ole varaa olla investoimatta siihen.

Filosofi Frank Martela puhui hiljattain webinaarissamme työn merkityksellisyydestä. Martelan mukaan digitalisaatio ja automaatio vähentävät jatkuvasti tietotyöläisten rutiinitehtäviä, ja yhä suurempi osa työstä vaatii joko abstraktia, luovaa ajattelua tai inhimillistä vuorovaikutusta. Tällaisessa työssä merkityksellisyyden kokemus ratkaisee usein lopputuloksen laadun.

Merkityksellisyys tuo mukanaan paljon muutakin hyvää: se parantaa esimerkiksi työntekijöiden hyvinvointia ja sitoutumista sekä vähentää poissaoloja. Kun kilpailu parhaista osaajista käy kiivaana, merkityksellisen työn tarjoaminen on yritykselle tärkeä kilpailutekijä.

Mistä merkityksellisyys syntyy ja kuinka sitä voi tukea?

Työntekijäkokemusta voidaan kuvata jäävuorimallilla. Huippu koostuu perusasioista ja -prosesseista – hygieniatekijöistä, joiden on oltava kunnossa, että työntekijät olisivat tyytyväisiä. Tärkein piilee silti jäävuoren pohjalla – sieltä löytyvät pehmeät, vaikeasti mitattavat asiat, kuten työn merkityksellisyys, motivaatio ja ihmiskohtaamiset. Syvyyksissä, jäävuoren pohjassa luodaan yrityksen kilpailuetu sekä aito kokemus, johon sitoutua.

Kun pohditaan työntekijäkokemuksen kehittämistä, liian usein jumitutaan perusprosesseihin. Niitä on helppo automatisoida teknologian avulla, ja tämän pitäisi olla liiketoiminnan investointien kohde. Kun perusasiat ovat kunnossa, HR:llä ja johdolla on paremmin aikaa ja voimavaroja miettiä, kuinka kehitetään kaikkea sitä, millä on ihmisille eniten merkitystä.

Merkityksellisyyden kokemus rakentuu työelämässä samoista elementeistä kuin elämässä yleensäkin, sanoo Martela. Yhteisöllisyys ja ihmissuhteet, luottamus omiin kykyihin ja mahdollisuus hallita omia valintojaan lisäävät merkityksellisyyden tunnetta.

HR voi tukea ja vahvistaa näitä kaikkia. Se voi luoda työyhteisöön välittävää ilmapiiriä ja näyttää suuntaa siinä, kuinka työssä voi tehdä hyvää edistämällä yrityksen yhteistä missiota ja auttamalla asiakkaita tai kollegoita. HR tukee työntekijöiden kehittymistä ja luo luottamuksellista ilmapiiriä, jossa ihmisillä on tilaa toimia järkeväksi katsomallaan tavalla yhteisten reunaehtojen puitteissa.

Transformaatiossa tarvitaan empatiaa – ja sopivaa teknologiaa

HR:n muuttuva tehtäväkenttä on laaja ja vastuullinen. Tulevaisuudessa HR:n pitää pystyä täyttämään roolinsa merkityksellisen työn mahdollistajana. Realiteetti on tänä päivänä toinen: harva voi keskittyä näihin ydintehtäviin rutiinien keskellä.

Millaista henkilöstöjohtaminen on vuonna 2030? Lataa oppaamme.

Transformaatiossa tarvitaan empatiaa ja työntekijälähtöistä johtamistapaa, jossa kilpailukykyä kasvatetaan ihmisten avulla. Jos HR:ssä halutaan olla ihmisiä ihmisille, jäävuoren huippu on hoidettava kuntoon tehokkaasti ja teknologiaa hyödyntäen. Kun excelit tai toisiinsa huonosti sopivat järjestelmät korvataan saumattomasti yhteensopivalla teknologialla, HR:n aika ei kulu puuhasteluun.

Me Sofigatella autamme yrityksiä johtamaan työntekijäkokemusta. Tiedämme, miten moderni HR-teknologia luo edellytyksiä työn merkityksellisyyden lisäämiseen. Työelämän murroksen edetessä tätä mahdollisuutta ei ole varaa jättää käyttämättä. Fount 2022 tekemän tutkimuksen mukaan tällä hetkellä F500-yrityksissä johdetaan tarkoituksellisesti vain viittä prosenttia työntekijöiden kokemuksesta.

“We know more about our people, and we support them more than ever – but we have no idea about their experience at work.” (Volker Jacobs, May 2022)

Etsi