Hyppää sisältöön

Pilven johtamismalli auttaa julkisia organisaatioita saamaan pilven täydet hyödyt

Pilviloikka tarjoaa julkishallinnon organisaatioille työkalut suoriutua perustehtävästään helpommin ja kehittää sitä. Jotta loikasta saa parhaan hyödyn irti, sen tavoitteet täytyy kytkeä toiminnan tavoitteisiin. Pilven johtamismalli auttaa tekemään pilviloikan ketterästi. Kun johdat pilvipalveluja tehokkaasti, varmistat tärkeimmät ohjauskeinot ja pilvipalvelujen tärkeimmät hyödyt, joustavuuden sekä uusimpien ideoiden ja teknologian tuen.

Pilvipalvelut tarjoavat julkisille organisaatioille samat hyödyt kuin yksityisille, kun esimerkiksi tutkimustietoa voidaan hyödyntää helpommin. Pilven ansiosta esimerkiksi Luonnonvarakeskus voi jatkossa tarjota tietosisältöjä käytettäviksi entistä tehokkaammin ja laajemmin tai Business Finland voi tarjota parempia palveluita kansainvälistyville yrityksille.

Pilvipalvelut auttavat myös kehittämään prosesseista tehokkaampia. Ne mahdollistavat koko organisaatiolle ketterämmän toimintatavan ja nopeamman reagoinnin. Tällainen toimintamalli on toki mahdollinen myös paikallisissa ympäristöissä, mutta pilvipalveluista löytyy paremmin tukea vaikkapa DevOps-työkaluille. Uudet teknologiat tuodaan ensin saataville pilvipalveluihin ja paikallisiin ympäristöihin vasta myöhemmin – jos ollenkaan.

Pilven hyödyt ovat siis kiistattomat. Paras käytäntö pilviloikan tekemisessä on löytää tasapaino ennakkoluulottoman kokeilemisen ja suunnittelemisen välillä. Näin pilven hyödyt saa parhaalla mahdollisella tavalla käyttöön.

Pilven johtamismalli kattaa kaikki pilveen liittyvät tärkeät kysymykset

Termi ”pilvistrategia” on ollut pinnalla jo jonkin aikaa. Usein sillä tarkoitetaan suunnitelmaa pilveen siirtymisestä ja sen hyödyntämisestä. Moni kuitenkin ymmärtää pilvistrategian liian suppeasti. Kärjistetysti saatetaan määritellä alustaksi Azure, AWS tai Google ja sinne siirrettävät järjestelmät. Kun strategiaa ryhdytään viemään käytäntöön moni yllättyy, kuinka monisyisestä kokonaisuudesta onkaan kyse.

Me Sofigatella puhumme pilvistrategian sijaan pilven johtamismallista. Tapamme rakentaa pilven johtamismalli nojaa vahvasti bisnesteknologiastandardiin, ja kattaa siksi kaikki pilveen siirtyvälle organisaatiolle tärkeät kysymykset, kuten:

Järjestimme syksyllä 2020 valtionhallinnon organisaatioille suunnatun valmennuksen, jossa käytiin läpi pilven johtamismallia työpajojen ja tehtävien kautta. Valmennuksen osallistujat valmistelivat pilven johtamismalliin liittyviä kysymyksiä oman organisaationsa kannalta. Moni osallistujista havahtui siihen, miten monipolvisesta kokonaisuudesta on kyse. 

Näin pääset alkuun pilven johtamismallin rakentamisessa

Pilven johtamismallin tai pilvistrategian rakentaminen ei valtionhallinnossa eroa merkittävästi yritysten vastaavista. Molemmissa pilvistrategia tulee liittää koko organisaation tavoitteisiin.

Pilven johtamismalli on mahdollista toteuttaa organisaatiossa omin voimin. Jos organisaationne haluaa tehdä pilven johtamismallin itse, pääset alkuun näillä askelilla:

  1. Aseta tavoitteet: todetkaa yhdessä, mistä lähdette liikkeelle ja mikä on tavoitetila
  2. Jaa vastuut selkeästi
  3. Rakenna ensimmäisen vaiheen toimintamalli
  4. Kokeile rohkeasti!

Ulkopuolisen konsultin kanssa johtamismallin rakentamisessa voi olla helpompi päästä alkuun, vaikka malli on täysin mahdollista rakentaa itse. Oikean kumppanin kanssa voi myös helpommin varmistua siitä, että kaikki tärkeät yksityiskohdat ja mietityttävät seikat on otettu huomioon.

Julkisten organisaatioiden luottamus julkiseen pilveen kasvaa

Tietoturva mietityttää edelleen monia niin yksityisiä kuin julkisia organisaatioita. Julkishallinnon puolella tietoturvan suhteen paineita asettavat julkisten palveluiden tarjoajia koskevat vastuut ja lainsäädäntö. Julkishallinnossa on tehty varsin hyviä tietoturvaa koskevia suosituksia. Suositusten tulkinta ei ole kuitenkaan aina helppoa, ja tulkintakäytännöt ovat vasta syntymässä. Päätökset tietoaineistojen sijoituksesta tekee aina asianomainen viranomainen, ja konsultti voi tukea prosessissa.

Syksyn 2020 valmennuksessa tehdyn kyselyn perusteella asenteet ovat muuttumassa valtionhallinnossa. Vastanneista suurin osa uskoi, että jo 2025 valtionhallinnossa julkista pilveä pidetään yhtä turvallisena tai turvallisempana kuin yksityistä pilveä– samaan uskomme myös me Sofigatella. Julkiset pilviympäristöt voidaan rakentaa siten, että niissä on parempi tietoturva kuin perinteisissä on-premise -toteutuksissa.

Sofigaten tukemana toteutettu johtamismalli kattaa myös tietoturvaan liittyvät kysymykset, kuten tietojen luokittelun ja sijaintirajoitukset, ohjeistusten ja varautumis- ja exit-suunnitelmien laatimisen, auditointien, monitoroinnin ja pääsynhallinnan varmistamisen. Pilviympäristössä tietoturvapolitiikka ei jää vain ohjeistavaksi dokumentiksi, kun politiikan mukaiset asetukset voidaan keskitetysti konfiguroida pilvipalvelujen hallintavälineillä.

Ota rohkeasti askeleita kohti pilveä!

Autamme julkishallinnon yksiköitä ja yrityksiä pilviloikassa monella tavalla. Suunnittelemme pilvipalvelujen johtamismallin tai sen osan yhdessä heidän kanssaan, autamme hallintamallin suunnittelussa, kerromme parhaista käytännöistä ja valmennamme asiantuntijoita.

Kannustaisin myös julkisia organisaatioita ottamaan rohkeasti askeleita kohti pilveä, riippumatta siitä missä vaiheessa pilvimatkaa olet. Kokeilevat askeleet kuuluvat pilvimatkaan – yhdistettynä suunnitelmaan pilvipalvelujen johtamisesta. Pilveen siirtyminen mahdollistaa paljon. Parhaassa tapauksessa sillä voi todella muuttaa toimintaa – se tuo paljon asiointiin, asiakkaiden palvelemiseen, tiedon jakamiseen, palveluketjujen rakentamiseen ja oman ympäristön toimintavarmaan palveluun.

Lue täältä, miten Sofigate tukee julkisia organisaatioita digimuutoksessa 

Mika Nurmi on tukenut asiakkaita pilvipalveluiden käytössä vuodesta 2014. Viime aikoina hän on keskittynyt pilvipalveluiden hyötyjen varmistamiseen ja johtamismalliin. Mika toimii Sofigatella seniorikonsulttina ja auttaa asiakkaita myös toimintamallien, palvelunhallinnan ja hankinnan suunnittelussa ja toimeenpanossa.

Etsi