Hyppää sisältöön

Puuttuuko yrityksesi johtoryhmästä tämä rooli? – ”Hänestä on kuoriuduttava liiketoiminnan kehittäjä”

Menestys riippuu tänä päivänä yhä vahvemmin siitä, pystyykö yritys reagoimaan jatkuviin muutoksiin. Onnistunut muutos taas tarkoittaa teknologian valjastamista liiketoiminnan tarpeisiin, mikä korostaa tietohallintojohtajan roolia entisestään. Sofigaten Jari Raappana ja Sanna Suomela antavat viisi vinkkiä, joilla jokainen CIO voi kääntää muutospaineen menestykseksi.

Kuinka johtaa menestyksekkäästi yrityksen tietohallintoa? Konsulttiyritys Deloitte haastatteli muutama vuosi sitten noin 1200 kansainvälistä tietohallinnon ammattilaista tutkimuksessa, jossa selvitettiin muun muassa tietohallintojohtajien erilaisia työskentelytapoja. Vastausten perusteella CIO:t jaettiin kolmeen ryhmään heidän keskeisen toimintansa mukaan.

Muutoskyky takaa menestyksen

CIO ei voi toimia pelkästään siltana teknologiaorganisaation ja muun liiketoimintajohdon välillä. CIO on aivan keskeisessä roolissa myös muutoksen johtamisessa ja toteuttamisessa. Jokaisesta CIO:sta onkin kuoriuduttava edellä mainittu ”business co-creator”. Taustalla vaikuttavat kaksi kehityskulkua:

Entisestään CIO:n rooli korostuu, kun huolehditaan, että yrityksellä on sille sopivat palvelukumppanit ja parhaat liiketoiminta-alustat sekä varmistetaan liiketoiminnan jatkuvuus kaikissa tilanteissa ja -olosuhteissa. Etenkin nykyisessä pandemian ja poliittisen epävakauden värittämässä ja väistämättömän digitaalisen muutoksen ohjaamassa liiketoimintaympäristössä yrityksen CIO on aina tapahtumien keskipisteessä.

Lue myös: Unohda jo digiloikka! Lue tämä, jos haluat olla parempi kumppani liiketoiminnalle!

Viisi vinkkiä CIO:n menestykseen

Moderni CIO ei voi enää jatkossa valita rooliaan. Hänestä on kuoriuduttava liiketoiminnan kehittäjä. Nämä viisi kohtaa auttavat CIO:ta lunastamaan paikkansa yrityksen johtoryhmässä ja saamaan riittävät toimintaedellytykset menestyäkseen työssään.

 1. Toimintamalli liiketoimintateknologian johtamiseen
  Ilman liiketoiminnan arvovirtojen ohjaamaa ja liiketoiminnan sekä teknologiaorganisaation yhteispeliin perustuvaa toimintamallia ei ole mahdollista johtaa liiketoiminnan muutosta teknologian avulla. Modernin toimintamallin ytimen muodostaa hyvin määritelty toiminnan kuvaus kysynnästä palvelutuotantoon, toimiva vastuurakenne ja organisaation selkeät roolit sekä vaadittavat kyvykkyydet ulottuen teknologiaorganisaatiosta liiketoimintaan.
 2. Talousohjattu toiminto
  CIO:lla täytyy olla ajantasainen, vertailukelpoiseen viitekehykseen perustuva toiminta ja ratkaisut yrityksen teknologiainvestoinneista sekä palvelukustannuksista.
 3. Yrityksen arvovirtoja tukevat ratkaisut ja alustat
  Markkinan parhaiden alustojen kehitykseen investoidaan miljardeja euroja vuosittain. Nämä toiminnallisuudet on saatava liiketoiminnan käyttöön nopeasti ja suhteessa pienillä investoinneilla. Yksi teknologiaorganisaation keskeinen tehtävä on valita parhaat ja kestävimmät liiketoiminta-alustat, joilla parannetaan liiketoiminnan reagointikykyä ja luodaan kilpailuetua.
 4. Ekosysteemien johtaminen ja -hallinta
  Teknologiaorganisaation tehtävä on myös varmistaa, että yrityksellä on käytössä kehittämisessä, palvelutuotannossa sekä teknologiassa paras mahdollinen osaaminen ja palvelut. Yrityksen omat resurssit ovat tiukalla ja muodostuvat helposti pullonkaulaksi. Tämän vuoksi luotettavan, yrityksen toiminnan tuntevan ja tilanteen mukaan skaalautuvan kumppaniekosysteemin rakentaminen on ensiarvoisen tärkeää.
 5. Tiedolla johtamisen arvonluonnin mahdollistaminen
  Yhä tärkeämmäksi osaksi CIO:n tehtäväkenttää on muodostumassa yrityksen tiedolla johtamisen kehittäminen. Tähän tehtävään liittyvät hyvin keskeisesti toimintamalli ja tarvittavat ratkaisut sekä ennen kaikkea muutosjohtaminen tiedolla johtamisen kulttuurin vahvistamiseksi yrityksessä.

Haluatko liittyä mukaan CIO-yhteisöön?

Sofigaten Future CIO Office on palvelukokonaisuus, joka mahdollistaa jokaisen CIO:n menestyksen, nyt ja tulevaisuudessa. Olemme CIO:n strateginen kumppani niin toimintamallien, talouden ohjauksen, teknologiahankintojen kilpailutusten, yritysarkkitehtuurin, projektijohtamisen, ekosysteemien johtamisen kuin tiedolla johtamisen osa-alueilla. Tuomme markkinoiden parhaat työkalut teknologiaorganisaation johtamiseen, kuten ServiceNow ja  Apptio. Olemme rakentaneet vahvan yhteisön CIO:den vertaistueksi, jossa kehitämme ja jaamme jatkuvasti toiminta-alueen parhaita käytäntöjä.

Jos haluat liittyä mukaan CIO-yhteisöön, ole yhteydessä: sanna.suomela@sofigate.com

Kirjoittajat
Sanna Suomela vastaa Sofigatella transformaatioliiketoiminnasta kansainvälisesti. Sannalla on laaja kokemus liiketoimintatransformaatioiden ja kasvuliiketoiminnan johtamisesta sekä kansainvälisestä liiketoiminnasta.

Jari Raappana on pitkän linjan IT-vaikuttaja ja Sofigaten hallituksen jäsen.

Etsi