Hyppää sisältöön

Kokenut ohjelmistokehittäjä jätti hyvästit ylläpitotaakalle: ”Oppimatka on ollut intensiivinen, mutta en kadu hetkeäkään”

Pitkän uran erilaisissa kehittäjärooleissa tehnyt Eerikki ”Era” Aula halusi kehittää entistä monimutkaisempia ja kiinnostavampia ratkaisuja, ja ystävän suosituksesta työkalu vaihtui ohjelmointiympäristöistä ServiceNow-alustaan. Nyt töitä olisi tarjolla enemmän kuin ehtii tehdä. ServiceNow-alustan kehitystä tiiviisti seurannut teknologiajohtaja Juha Kujala ei ole yllättynyt: asiakkaatkin ovat heränneet modernin alustan kasvaviin mahdollisuuksiin.

Aula opetteli uuden alustan salat muutamassa kuukaudessa Sofigaten tarjoamassa koulutusohjelmassa. ServiceNow’n oppiminen onnistui siinä missä minkä tahansa muun frameworkin.

”En ollut vuosi sitten vielä nähnytkään ServiceNow’ta ja nyt ajastani jo kilpaillaan. Sofigate tarjoaman intensiivikoulutuksen avulla alusta oli kohtalaisen helppo omaksua – lopultahan on kyse yhdestä uudesta frameworkista muiden rinnalla”, rohkaisee Aula.

Hyvästit ylläpitoprojekteille

Perinteisissä ohjelmistokehitysprojekteissa kehittäjät ovat usein vastuussa ohjelmiston ylläpidosta koko sen elinkaaren ajan. Ulkopuolisen voi olla vaikeaa, ellei mahdotonta, tulkita täysin käsin kirjoitettua koodia. ServiceNow’n kanssa tilanne on toinen.

”Alusta tarjoaa tietyt raamit, toimintatavat ja komponentit. Kun samat perusperiaatteet ovat kaiken tekemisen pohjalla, ei yksittäinen sovellus tai applikaatio jää yhden kehittäjän harteille, vaan muutkin voivat ylläpitää sitä. Silloin kehittäjän oma ylläpitotaakka kevenee – tai jopa katoaa kokonaan”, kertoo Aula.

Kehittäjien lisäksi valmiit rakennuspalikat ja selkeät raamit tarkoittavat hyötyjä myös kehitysprojekteja ostaville asiakkaille. Ison järjestelmän ylläpitoon ja jatkokehitykseen ei enää tarvita niin paljon syväosaamista.

”Siinä missä ennen piti pieniäkin muutoksia varten pyytää kylään konsulttitalo, nyt yritykset voivat tehdä paljon myös itse”, valottaa Juha Kujala.

Matalan koodin (low-code) ominaisuudet vapauttavat kokeneiden kehittäjien aikaa

Teknologia-alustat muuttavat kehittäjien roolia myös asiakastyössä, kun matalan koodin työkalut tuovat esimerkiksi yritysten eri aihealueiden syväosaajille mahdollisuuden toteuttaa vaikkapa käyttöliittymään toivomiaan ominaisuuksia itse.

”Olen nähnyt meidän projekteissa kun asiakkaan prosessiosaajalle on annettu matalan koodin työkalut ja pyydetty asettelemaan lomakkeen kentät tai työnkulun aktiviteetit parhaaksi näkemällään tavalla. Sen jälkeen vastuu siirtyy ohjelmistokehittäjälle vaikeampien algoritmien ja integraatioiden toteuttamiseksi. Perinteiseen PowerPoint-määrittelyyn verrattuna siirtymä suunnitelmasta konkretiaan on helpompi ja kehittäjältä poistuu tylsäksi koettua pohjatyötä”, Kujala kuvailee.

Juuri matalan koodin (low-code) ominaisuudet tekevät ServiceNow’sta kiinnostavan sekä urallaan jo edenneelle että vasta ensiaskelia ottavalle kehittäjälle. Muun muassa tietoturvan tukitiimissä ja pilvipalveluintegraatioiden parissa työskennellyt Aula on valintaansa tyytyväinen.

“Oppimatka on ollut intensiivinen, mutta en kadu hetkeäkään”, Aula sanoo.

ServiceNow auttaa juniorikehittäjää pääsemään alalle ja senioria keskittymään

Millaisina Kujala ja Aula näkevät teknologia-alustojen roolin tulevaisuudessa? Kumpikin toteaa ykskantaan, että ne ovat mahdollisuus sekä yrityksille että kehittäjille. Varsinkin viimeksi mainituille nyt on oivallinen tilaisuus hypätä kelkkaan, jos uteliaisuus herää vähänkään.

“Vaikka en jatkaisi ServiceNow’n parissa myöhemmin, tulee se väistämättä vastaan integraatioiden tai järjestelmäuudistusten myötä. On hyödyllistä, kun ymmärtää alustan mahdollisuudet ja rajoitteet. Uuden oppimisesta on harvoin haittaa”, Aula naurahtaa.

Kujala näkee toisaalta matalan koodin ominaisuudet myös mahdollisena ratkaisuna kovenevaan osaajapulaan. Niiden ansiosta kokeneempien kehittäjien on mahdollista keskittyä syväosaamista vaativiin tehtäviin. Samalla he voivat halutessaan valmentaa nuorempia osaajia.

“Monet seniorikehittäjät tuntuvat arvostavan mahdollisuutta valmentaa aloittelijoita ja sitä, että voivat auttaa heitä kasvamaan koviksi tekijöiksi. Alustat, kuten ServiceNow, antavat tähän oikein hyvän mahdollisuuden”, Kujala pohtii.

Sinustako Eran kollega? Tutustu Sofigaten avoimiin työpaikkoihin täällä!

 

Eerikki Aula Eerikki Aula toimii Sofigatella ServiceNow-järjestelmäkehittäjänä. Eralla on kattava kokemus järjestelmien suunnittelusta ja toteutuksesta esimerkiksi rahoitus-, koulutus, ja tietoturva-alalla. Era arvostaa laatua ja elegantteja ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin. Hänellä on taito löytää iso kuva yksityiskohtien seasta.

 

 

Juha Kujala toimii Sofigaten Platforms-liiketoiminnan teknologiajohtajana. Hänen ammatillinen intohimonsa on auttaa organisaatioita ja ekosysteemejä tuottamaan erinomaisia palveluita hyödyntämällä uusien teknologioiden ja menetelmien mahdollisuuksia. Juhalla on vahva kokemus ServiceNow-arkkitehtuurista ja palvelukehityksen johtamisesta − sekä asiakas- että palvelutoimittajaympäristöistä.

Etsi