Hyppää sisältöön

Tulevaisuuden menestyjät osaavat hyödyntää osaamisen ekosysteemejä – oletko yksi heistä?

Asiantuntijoiden mukaan tulevaisuuden menestyjät tunnistavat oman osaamisensa vahvuudet, hyödyntävät niitä osana laajempaa ekosysteemiä ja uudistuvat jatkuvasti. Mutta mikä on osaamisen ekosysteemi ja miten se toimii? Aikuisten oppimisen syväasiantuntija Miia Hämäläinen kertoo.

Maailma ympärillämme muuttuu ennennäkemättömällä nopeudella. Teknologiset mullistukset, globaalit muutokset ja taloudelliset haasteet synnyttävät uusia mahdollisuuksia ja uhkia niin yksilöille kuin organisaatioillekin.

Miten pysymme kehityksessä mukana ja pidämme huolta siitä, että kyvykkyytemme ja osaamisemme pysyy ajan tasalla ja pystymme vastaamaan dynaamisen toimintaympäristön jatkuvasti muuttuviin vaatimuksiin? Voisiko vastauksena olla osaamisen ekosysteemien voima? Aihetta on selvittänyt Sitra, jonka Tulevaisuuden osaaminen syntyy ekosysteemeissä -julkaisusta tämä kirjoitus on saanut inspiraationsa.

Mikä on osaamisen ekosysteemi?

Osaamisen ekosysteemi viittaa ”laajaan ja monimuotoiseen osaamisen verkostoon, joka koostuu muun muassa yksilöistä, organisaatioista, koulutuslaitoksista ja kolmannen sektorin toimijoista.” Näin määritellään Sitran julkaisussa Tulevaisuuden osaaminen syntyy ekosysteemeissä. Sen mukaan osaamisen ekosysteemi on ”dynaaminen ympäristö, missä osaaminen kehittyy ekosysteemin yhteisten arvojen ja tavoitteiden ohjaamana, yksilöiden ja organisaatioiden vahvuudet täydentävät toisiaan, ja missä yhdessä luodaan parempia tuloksia”.

Julkaisussa ennakoidaan, että avain menestykseen on kyky uudistua. Jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin ja nopeasti muuttuviin osaamisvaatimuksiin pystytään vastaamaan vain uudistamalla osaamista ja ajattelua jatkuvasti osaamisen ekosysteemeissä, yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tämä vaatii uusien taitojen ja valmiuksien omaksumista meiltä kaikilta.

Uusi osaamisjärjestelmä on ainoa keino vastata monimutkaisiin haasteisiin

Pelkkien taitojen omaksuminen ei kuitenkaan riitä, vaan tulevaisuudessa tarvitaan myös uusi oppimisen ideologia ja rakenne, joka tukee oppimista ekosysteemeissä.

Sitran julkaisussa kuvataankin uusi osaamisjärjestelmä, joka perustuu elinikäisen oppimisen ideaan ja keskittyy erityisesti neljän elementin kehittämiseen: osaamistieto, tarvelähtöisyys, ekosysteemimäinen tapa toimia sekä mitattavat vaikutukset.

Uudessa osaamisjärjestelmässä yritysten, oppilaitosten ja julkisten toimijoiden paikalliset osaamisen ekosysteemit nähdään ainoaksi keinoksi vastata kompleksisiin haasteisiin, joita yksikään toimija ei voi yksin ratkaista. Ne mahdollistavat kyvykkyyden ja osaamisen uudistumisen työelämässä, luovat lisäarvoa kaikille ja mahdollistavat menestyksen.

Kestävän menestyksen reseptinä on erityisesti tiedon ja osaamisen jatkuva ja proaktiivinen jakaminen kaikkien toimijoiden kesken.

Minkälaisia tulevaisuuden menestyjät ovat?

Sitran julkaisun mukaan tulevaisuuden kompleksisessa ja dynaamisessa toimintaympäristössä menestyjät ovat niitä, jotka osaavat hyödyntää osaamisen ekosysteemejä tehokkaasti.

Menestyjät eivät ainoastaan omaksu uutta osaamista, vaan osaavat tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet. He hyödyntävät omaa ja muiden osaamista koko ekosysteemin hyödyksi.

Menestyjät panostavat yhteisölliseen oppimiseen ja avoimeen dialogiin. Se mahdollistaa koko ekosysteemin uudenlaisen ajattelun kehittymisen, osaamisen laaja-alaisen hyödyntämisen ja jatkuvan kehittämisen sekä luo innovatiivisuutta ja kyvyn sopeutua jatkuvaan muutokseen.

Minkälaisista elementeistä syntyy tulevaisuuden osaaminen?

1. Jatkuvan oppimisen ideologia: Tulevaisuuden menestyjät tunnistavat oman osaamisensa vahvuudet ja heikkoudet sekä sitoutuvat jatkuvaan oppimiseen ja oman osaamisen jakamiseen. He tunnistavat tarpeen päivittää taitojaan ja ovat valmiita oppimaan ekosysteemin muilta toimijoilta sekä käyttämään erilaisia oppimisalustoja, kursseja ja koulutusohjelmia osaamisen laajentamiseksi.  

2. Verkostoituminen ja yhteisöllinen oppiminen: Suhteiden rakentaminen muiden osaajien ja asiantuntijoiden kanssa avaa ovia uusiin mahdollisuuksiin. Verkostot tarjoavat paitsi oppimismahdollisuuksia myös yhteistyömahdollisuuksia ja inspiraatiota.  

3. Yhteistyö ja kumppanuudet: Organisaatiot voivat muodostaa kumppanuuksia ja yhteistyötä osaamisen jakamiseksi ja yhdistämiseksi. Yhteiset projektit ja resurssit luovat lisäarvoa kaikille osapuolille osaamisen ekosysteemissä.   

4. Teknologian ja tekoälyn hyödyntäminen: Digitaaliset oppimisalustat ja teknologiat tarjoavat mahdollisuuksia oppia ja harjoitella uusia taitoja virtuaalisesti sekä jakaa osaamista osaamisen ekosysteemin toimijoiden kesken. Uusimmat digitaaliset oppimisalustat hyödyntävät tekoälyä ja mahdollistavat työkaluja, missä tietoa voidaan yhdistellä ja luokitella reaaliaikaisesti.   

5. Osaamisen monipuolistaminen: Tulevaisuuden menestyjät hankkivat monipuolista osaamista eri aloilta. Tämä mahdollistaa joustavuuden eri tilanteissa ja avaa ovia uusiin mahdollisuuksiin. Osaaminen nähdään laaja-alaisena. Se tarkoittaa, että substanssiosaamisen lisäksi osataan panostaa myös muihin osaamisalueisiin. Lisäksi osaaminen nähdään jatkuvana. 

Tulevaisuuden menestyminen ei siis perustu enää yksittäisten taitojen hallintaan. Tulevaisuuden menestyjät erottuvat kyvyllään tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja hyödyntää niitä osana laajempaa ekosysteemiä.

Lisäksi menestys vaatii osaamisen ekosysteemien ymmärtämistä ja tehokasta hyödyntämistä sekä avointa dialogia, laaja-alaista osaamisen jatkuvaa kehittämistä ja yhteisöllistä oppimista. Tärkeitä elementtejä osaamisen ekosysteemissä ovat jatkuva oppiminen, verkostoituminen, yhteistyö, teknologian hyödyntäminen ja osaamisen monipuolistaminen.

Haluatko tulevaisuuden menestyjäksi?

Sofigate Academyn Bisnesteknologiajohtamisen valmennusohjelma tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua, oppia ja johtaa osaamisen ekosysteemejä tehokkaasti. Valmennusohjelma yhdistää substanssiosaamisen verkostoitumiseen ja yhteisölliseen oppimiseen eri sektoreilta ja toimialoilta tulevien osallistujien kanssa. Osallistujien moninaisuuden ansiosta valmennusryhmissä on edustettuna monenlaista osaamista. Lisäksi saat käytännön työkaluja, jotka auttavat sinua johtamaan bisnesteknologiaosaamista innovatiivisesti ja kestävästi.

Valmentautumaan ovat tervetulleita osaajat eri toimialoilta ja sektoreilta.

Varaa paikkasi Bisnesteknologiajohtamisen valmennukseen ja kehitä ekosysteemisi muutoskyvykkyys täysin uudelle tasolle!

Lähde: Sitran julkaisu Tulevaisuuden osaaminen syntyy ekosysteemeissä (6/2022)

Kirjoittaja

Sofigate-akatemian valmentaja, Senior Advisor Miia Hämäläinen on aikuisten oppimisen ja bisnesteknologiaosaamisen syväasiantuntija. Hän on kasvatustieteen maisteri, ammatillinen opettaja ja IASTI-sertifioitu ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti. Hänellä on laaja-alainen kokemus bisnesteknologian kentältä muun muassa strategiatyöstä, toimintamallien ja liiketoimintaprosessien kehittämisestä sekä muutoksen, palvelujen, järjestelmätestauksen ja projektien johtamisesta. Hän uskoo vahvasti siihen, että yhdessä olemme enemmän. Siksi hänen intohimonsa on saada eri rooleissa ja organisaatioissa toimivat ihmiset verkostoitumaan, käymään dialogia, jakamaan osaamistaan ja tekemään töitä yhteisten tavoitteiden eteen.

Etsi