Hyppää sisältöön

Uuden edessä loman jälkeen?

Kasvun asenne perustuu ajatukseen siitä, että jokainen ihminen on oppiva yksilö. Uteliaalla asenteella ja oikeassa opastuksessa jokainen voi oppia hallitsemaan uusia taitoja ja uutta teknologiaa – ja tekemään työstään entistä mielekkäämpää, Sofigaten Anna de Torres muistuttaa.

Lomalla haluamme yleensä ajatella kaikkea muuta kuin työasioita. Ajatusten kulkiessa vapaana monen mielessä alkaa kuitenkin helposti pyöriä hieman suurempia työhön ja uraan liittyviä kysymyksiä. Olenko tyytyväinen työhöni? Millaisia uusia askeleita voisin ottaa?

Kesän jälkeen jotkut päättävätkin, että on uuden aika. He hakeutuvat koulutuksiin, ilmoittavat esihenkilöilleen uudenlaisista toiveista tai jopa ryhtyvät lueskelemaan työpaikkailmoituksia sillä silmällä. 

Monet taas jättävät kesän pohdinnat omaan arvoonsa. Toiset siksi, että ovat aidosti tyytyväisiä nykyisissä tehtävissään, toiset siksi, etteivät kenties uskalla ottaa askelta uuteen. Olen hyvä tässä mitä nyt teen, eli parempi pysyä tutussa tehtävässä.

Uudesta kiinnostuneet ja oppimaan halukkaat ihmiset, jotka ovat omaksuneet kasvun asenteen, tarttuvat usein herkemmin uusiin työmahdollisuuksiin ja saattavat jopa muuttaa kokonaan uransa suuntaa. Uudet, haastavammat tehtävät voivat toki jännittää, mutta se ei estä kokeilemasta jotain uutta.

Teknologia haltuun koulutuksella ja kokeilemalla 

Sekä työntekijällä että yrityksellä voi olla kasvun asenne eli growth mindset. Organisaation näkökulmasta kyse on pohjimmiltaan siitä, että se on osa yrityksen kulttuuria ja toimintatapoja. Yrityksessä kannustetaan ihmisiä oppimaan ja kokeilemaan uutta. Palautetta annetaan rakentavasti, riskejä saa ottaa ja virheistä opitaan yhdessä. Kaikkia kannustetaan kysymään ja ideoimaan. Yrityksessä investoidaan koulutuksiin ja valmennuksiin, ja oppimistavoitteita asetetaan säännöllisesti.

Keskeistä on ymmärtää, että ihminen ei ole vain nykyisten taitojensa ja kykyjensä pysyvä summa, vaan että me kaikki pystymme muuttumaan ja oppimaan uusia taitoja.  

Työelämää mullistavat juuri nyt nopeasti yleistyvät uudet teknologiat ja toimintamallit. Nekin on mahdollista ottaa haltuun kouluttautumalla, valitsemalla avuksi osaavan muutoskumppanin ja tietysti myös kokeilemalla itse. Voimme kaikki oppia esimerkiksi sen, miten teköäly vaikuttaa työhömme. Jokainen voi myös kokeilla itse ja tiiminsä kanssa, miten sitä voi hyödyntää omassa työssä.

Yrityksen vastuulla on varmistaa kannustavan ja yksilölliset tarpeet huomioivan koulutuksen ja toimintatapojen avulla se, että jokaisen osaamispotentiaali pääsee kukoistamaan.

Parempi resilienssi ja työviihtyvyys

Voisi helposti ajatella, että työntekijöiden kannustaminen kasvuun ja kehittymiseen hyödyttää ennen kaikkea työnantajaa. Investoimalla koulutuksiin yritys saa entistä osaavampaa ja tehokkaampaa työvoimaa, ja investointi maksaa itsensä nopeasti takaisin.

Todellisuudessa suurimmat hyötyjät kasvun asenteesta ovat kuitenkin ihmiset itse. Suhtautumalla avoimin mielin omiin mahdollisuuksiimme ja kykyymme oppia voimme kehittää erityisesti uuden omaksumista sekä resilienssiämme haasteiden edessä. Kasvun asenteella on myös taipumusta tarttua, mikä on omiaan parantamaan työtiimien ilmapiiriä ja lisäämään kaikkien työviihtyvyyttä. 

Jos siis palaat lomalta mieli täynnä ajatuksia uudesta, tartu rohkeasti eteen tuleviin mahdollisuuksiin. Laita oma kehittymisesi etusijalle ja lähde uteliaasti oppimaan uutta. 

Lue lisää: 

Houkuttele osaajia oikealla asenteella

Vähemmän järkeä, enemmän tunnetta

Kirjoittaja

Anna de Torres on Sofigaten Head of People and Culture. Henkilöstöasioiden lisäksi hän on työskennellyt markkinoinnin ja liikkeenjohdon strategian parissa ja opiskellut positiivista psykologiaa. Annan intohimona on auttaa ja tukea yksilöitä ja organisaatioita pääsemään parhaimpaansa hyvää tiimihenkeä ja kasvun asennetta vaalien.

Etsi