Hyppää sisältöön

Yhteistyö toimivan ja arvoa tuottavan julkishallinnon kulmakivenä

Yhteistyö toimivan ja arvoa tuottavan julkishallinnon kulmakivenä

Digitalisaation aikakaudella kansalaiset odottavat nopeita, saavutettavia ja tehokkaita palveluja, jotka vastaavat heidän yhä kokonaisvaltaisempiin tarpeisiinsa. Tämä yhdistettynä niukkuuden ekonomiaan, jossa on tarve säästöille ja osaavalle työvoimalle, asettaa julkishallinnolle suuria haasteita. Nämä haasteet vaativat tehokasta yhteistyötä eri organisaatioiden kesken, sillä yksikään taho ei yksin pysty niitä ratkomaan.

Vaikka usein keskitytään julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen väliseen yhteistyöhön, on julkishallinnon sisäinen yhteistyö yhtä tärkeää. Sisäisen yhteistyön edistäminen ei ole vain hyödyllistä, vaan välttämätöntä laadukkaiden kansalaispalveluiden tarjoamiseksi. Organisaatioiden välisellä yhteistyöllä voidaan yhtenäistää toimintamalleja, parantaa tietojärjestelmien yhteentoimivuutta, ja mahdollistaa tiedon sekä osaamisen tehokkaamman jakamisen. Tämä kaikki puolestaan tähtää arvon luontiin yhteiskunnalle.

Yhteiskuntamuotoilu siirtää painopisteen ihmiskeskeiseen kehittämiseen

Julkishallinnon ratkaistavana olevat haasteet ja niiden ratkaisut liittyvät aina ensisijaisesti ihmisiin ja heidän elämäänsä. Monipuolinen ja useista erilaisista tekijöistä rakentuva arkemme heijastuu myös palvelutarpeisiimme, jotka ovat yhä kokonaisvaltaisempia. Jotta näihin tarpeisiin voidaan vastata, tarvitaan palveluiden tarjoajilta kykyä kääntää katse ihmisiin perinteisestä organisaation sisälle katsomisen sijasta. Tukena tässä katseen kääntämisessä voidaan hyödyntää Sofigaten, Business Technology Forumin sekä kuntien ja kaupunkien kanssa yhteistyönä kehitettyä yhteiskuntamuotoilua.

Yhteiskuntamuotoilussa palveluihin linkittyvät toimijat ja palveluiden käyttäjät osallistuvat aktiivisesti kehittämiseen. Tavoitteena on tunnistaa riippuvuuksia eri palvelujen ja kehittämistarpeiden välillä, ja edistää niitä asioita, joilla on arvioitu olevan suurin hyöty ja kokonaisvaikuttavuus.

Ennen kaikkea yhteiskuntamuotoilu vaatii onnistuakseen sekä organisaatioiden sisäistä että organisaatioiden välistä yhteistyötä ja avoimuuden kulttuuria. Kaikki lähtee ylätason strategisesta keskustelusta, jolla varmistetaan, että jo tavoitteita asettaessa ollaan matkalla samaan suuntaan niin organisaation sisällä kuin koko julkishallinnon kontekstissa. Tämä mahdollistuu tutkimalla ilmiöitä, elämäntapahtumia ja organisaatiorajat ylittävien toimialojen ja prosessien vaikuttavuutta. Ylätason suunnitelmat ja päätökset tulee valuttaa konkretiaksi operatiiviselle tasolle, mikä taas edellyttää muutosta organisaatiokulttuurissa, toimintamalleissa, tietojärjestelmissä sekä luonnollisesti kansalaisille näkyvissä palveluissa.

Yhteentoimivat tietojärjestelmät tukevat yhteistyön menestymistä

Kun ilmoitat uuden osoitteesi, päivittyykö tieto automaattisesti kaikkiin relevantteihin viranomaisrekistereihin, kuten maistraattiin, terveyspalveluihin ja koulutoimeen? Entä ovatko sinun ja perheesi terveystiedot heti uuden asuinpaikkakunnan hyvinvointialueen käytettävissä?

Yhä useammin törmäämme tilanteeseen, jossa organisaatioiden sisäinen tai niiden välinen toiminta on vaikeaa tai jopa mahdotonta hajanaisen teknologiakentän myötä. Yhteentoimivat tietojärjestelmät tukevat yhdessä tekemisen kulttuuria, tehostavat julkisen sektorin toimintaa, säästävät kansalaisen aikaa ja parantavat kokemusta julkisista palveluista. Yhteentoimivuus ei tarkoita, että jokaisen tulisi käyttää samaa järjestelmää – yhteentoimivuus voidaan järjestää muutoinkin, kuten

Mitä minä voin tehdä?

Jokaisella meistä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, kuinka hyvin julkishallinto toimii ja kuinka tehokkaasti se palvelee yhteiskunnan tarpeita. Olemme yhdessä vastuussa siitä, että julkishallinto ei ainoastaan vastaa nykyhetken haasteisiin, vaan rakentaa perustaa kestävälle tulevaisuudelle. Yhteistyö ja avoimuuden kulttuuri, ihmiskeskeinen suunnittelu ja teknologian hyödyntäminen ovat avaimia tähän tulevaisuuteen.

Lue lisää:

Kirjoittajat

Tiina Rikka on ollut rakentamassa digitaalista Suomea jo toistakymmentä vuotta. Tiina toimii Sofigaten julkishallinnon liiketoiminta-alueella Service Executivena ja on matkakumppaninasi yhteiskunnan keskeisten toimintojen muutoksissa. Tiina uskoo, että muutoksen keskiössä on aina ihminen.

Krista Korpela toimii asiantuntijana Sofigaten kunta-, kaupunki- ja sote-sektori -tiimissä. Hän tukee julkisen sektorin organisaatioita strategiseen suunnitteluun, toimintamallien kehittämiseen ja digitalisaation edistämiseen liittyvissä projekteissa. Kristan tavoitteena on edistää julkisen sektorin organisaatioiden yhteistyötä.

Etsi