IT-konsulten Sofigate, experter på Business Technology har byggt upp sin verksamhet i Öresundsregionen under pandemin. Snabbt har man etablerat sig på båda sidor sundet och arbetar idag med digital transformation för ett flertal stora danska och svenska kunder. Företagets vd Mikael Nurmi har nu dock samordnat de båda kontoren i Malmö och Köpenhamn och ser potential i möjligheten att bearbeta hela region Öresund med en enhet. Hans mål är att inom ett år kraftigt öka antalet anställda, antalet kunder och omsättningen.

Sofigate är i dag en av Nordens ledande leverantörer av tjänster för digital transformation. Med drygt 600 medarbetare i Finland, Sverige och Danmark erbjuder de sina tjänster till några av Nordens största företag. 2019 började Mikael Nurmi som vd för kontoren i Köpenhamn och Malmö och har på några år byggt upp en verksamhet med kunder som bl a IKANO Bank. De arbetar även idag med en av Nordens största banker och ett framstående varumärke för skor och accessoarer. I mars tog Sofigate nästa steg i utvecklingen och bildade en enhet, Sofigate Öresund.

Eftersom verksamheten i Sofigate Öresund huvudsakligen byggts upp under pandemin så har det funnits utmaningar men Mikael Nurmi har lyckats rekrytera kollegor och etablera relationer med nya kunder. Att vara verksam med en enhet i två länder ser han som en fördel och hoppas kunna bygga vidare på den sammansatta identiteten.

  • Vi startade vår nya enhet under pandemin vilket gjorde att det fanns utmaningar. Men det faktum att vi var etablerade i två länder var en fördel. Vi startade i ett läge med kontor på i både Malmö och Köpenhamn, berättar Mikael. Det gav oss en större marknad med olika typer av uppdrag och ett större upptagningsområde för konsulter. Öresundsregionen som sådan är och förblir spännande och jag ser nästan bara möjligheter genom att vara verksam här.

Mikael har en mycket positiv syn på Öresundsregionen och ser att Sofigate har stor affärspotential för sina tjänster här.  Han tycker även att det är den mest attraktiva arbetsplatsen för de talanger han söker och han vill driva företagets tillväxt i regionen.

  • Det var mycket tal om region Öresund för vid millennieskiftet och i samband med byggandet av Öresundsbron, säger Mikael. Hypen må vara över men nu fungerar ju regionen på riktigt. Vi på Sofigate Öresund har tidigare arbetat med två olika enheter men vi ser nu att vi blir mer effektiva som en enhet. På så sätt får vi ett maximalt utnyttjande av gruppens resurser och kapacitet i regionen.

Mikael menar att regionens styrka ger stora möjligheter.

  • Med de här förutsättningarna ser jag stor möjlighet att fortsätta vår tillväxt. Vi har satt upp som mål att inom ett år dubblera antalet anställda, få tio nya kunder och öka omsättningen upp till 50 procent.

Read these next

Cookies Settings