Skip to content

Offentliga tjänster och en smidig vardag för alla

Våra tjänster för offentlig sektor

Vi hjälper organisationer inom offentlig sektor att utveckla sin förmåga till digital transformation. Vi hjälper dig och din organisation med vad ni behöver fokusera på för att nå nyttoeffekter i er organisation.

Vi hjälper till att leda förändringar med beprövade koncept, verksamhetsmodeller och vår expertis inom förändringsledning. I praktiken innebär detta följande:

 • Utvecklingsprojekt och organisationsförändringar som innehåller en analys av den nuvarande situationen, en beskrivning av målbilden och de åtgärder som krävs för att uppnå den.
 • Vi tillhandahåller skickliga experter som stöder er på er förändringsresa.
 • Vi coachar och utbildar er personal så att de själva kan driva förändring.
 • Vi hjälper er beskriva vad ni vill uppnå och guidar sedan vidare till de bästa tekniska lösningarna anpassat efter era behov.

VI utgår från var ni befinner er idag och vilka tjänster ni behöver för att ta er dit ni vill. Dialog och ett ömsesidigt förtroende är nyckeln till framgång.

Vill du höra mer? Kontakta oss!

Vi skapar hållbar samhällsförändring

Dessa tre nödvändiga delar behövs för en framgångsrik och hållbar digital transformation: duktiga människor, bra metoder och rätt teknik.

Så här skapar vi hållbar digital transformation:

 1. Vi utvecklar ledarskap, verksamhet, roller, ansvar och processer med branscherfarna experter.
 2. Vi tar med oss bästa praxis och modeller till din organisation. Vi använder en unik modell som finns tillgänglig i Business Technology Standard. Det är ett öppet ramverk för hur organisationer bäst använder sig av informationsteknik.
 3. Vi hjälper våra kunder att välja den lämpligaste tekniken och digitala plattformen anpassat efter deras behov.

Är du intresserad av Business Technology Standard? Läs mer här!

Våra serviceområden

Detta är vad vi erbjuder våra kunder inom offentlig sektor:

Strategier, ekonomi och upphandling

 • IT-strategi, tjänstestrategi, upphandlingsstrategi och rådgivning kring färdplan.
 • Projekt innefattar kostnadsberäkning, riskhantering, cybersäkerhet, upphandling och anbudsförfaranden.

Förändringsledning, verksamhetsmodell och kultur.

 • Införande och justering av operativ modell för hur verksamheten får ut önskade effekter av teknik- och IT- investering. Här har vi på Sofigate stor erfarenhet genom ramverket Business Technology Standard.
 • Utbildning av personalen i användning av operativ modell.
 • Förändringsledning och coachning av ledare i organisationsförändring.

IT Service Management (ITSM)

 • Stöd till organisationer i att nyttja best practice av ramverk inom ITSM (IT Service Management).
 • Koppla IT Service Management processer till verksamhetsnytta.

Datadriven verksamhetsutveckling

 • Effektiv hantering av information som är väsentlig som beslutsunderlag för organisationens verksamhet.

Projekt- och programledning

 • Hantering av digital transformation i program och projekt.

Genomförande av större förändringsprojekt med ny teknik

 • Modernisera hela verksamhetsmiljön med en ny generation smarta plattformslösningar (ServiceNow, Salesforce, SAP).
 • Nyttja plattformslösningar för att steg för steg ytterligare automatisera och effektivisera verksamhetsprocesser.

Service Integration Asset Management (SIAM)

 • Utveckling av tjänsteintegration.

Få frihet, inte bara teknik

Vi tror på långsiktiga partnerskap som bygger på ömsesidigt förtroende och som skapar ett hållbart värde för våra kunders organisationer och därmed samhället som helhet.

Våra kunder frigör tid och får hjälp med att snabbt uppnå bästa möjliga resultat.

Vi tror att hemligheten till framgång är att arbeta tillsammans: du känner din verksamhet bäst. Vi hjälper dig att leda förändringar med beprövade koncept, tillvägagångssätt och vår expertis inom förändringsledning.

Vill du höra mer? Kontakta oss!

Sök