Skip to content

Digital transformation på rätt sätt – låt oss hjälpa dig:

Din partner på din transformationsresa

Din framgång i att transformera ditt företag är avgörande för hur framgångsrikt ditt företag kommer att vara under många år framöver. De flesta transformationer tar åratal och misslyckas ändå, men din behöver inte göra det. Vi har vad som krävs för att leda din transformation framgångsrikt: kompetensen, metoderna och verktygen.

Modernt tänkande och en komplett uppsättning kompetenser

I en tid av ständiga förändringar måste alla företag tänka om när det gäller sin verksamhetsmodell och bygga om sin digitala kärna. De flesta organisationer som arbetar med utdaterad IT letar efter nya lösningar och kunnig personal som kan hantera transformationen.

Detta får du när du väljer att arbeta med oss:

  • Kapaciteten du behöver och full hastighet framåt. Påbörja din transformation omedelbart.
  • Omfattande konstruktionsmetoder och experter som kan dem. Vi har receptet för en lyckad transformation.
  • Världsledande företagsanpassade programvaruplattformar. Arbeta med de bästa affärstekniska lösningarna och få ut det mesta av dem.

Dessutom kan vi hjälpa dig att bygga upp din egen transformationskompetens inför nästa transformation – tro oss, den är precis runt hörnet.


Be om ett erbjudande

Lämna dina kontaktuppgifter om du vill ha ett erbjudande eller mer information om våra tjänster:

Våra tjänster för att leda din transformation

Det här är vad vi erbjuder:

Utveckling av agila lösningar för företag och lansering av företagslösningar.

Vi tror att framgång uppstår när både affärs- och teknikledare är involverade i utvecklingen av affärslösningen. På samma sätt stöder vi en framgångsrik lansering genom att engagera din organisation att leda förändringen genom att föregå med gott exempel.

Projekt- och programledning för transformationer.

Våra erfarna transformationsexperter leder ditt transformationsprogram och hjälper din organisation att bygga upp sin egen kapacitet att leda affärsteknologi.

Dataplanering och datastyrning för transformationsprogram.

Övergången till en datadriven organisation kräver förändringar i alla affärs- och stödfunktioner. Vårt praktiska tillvägagångssätt stöder denna transformation av affärskapaciteten.

Verksamhetsmodell för att genomföra företagets smidighet.

Transformationen kräver en ny verksamhetsmodell för ett samskapande arbetssätt. Business Technology Standard innehåller verktyg och metoder för att stödja din transformationsresa och bygga upp en hållbar kultur för företagsflexibilitet.

Varför ska du välja Sofigate som partner?

De flesta digitala transformationsprojekt misslyckas, även om de hanteras professionellt. Vi tror att misslyckandet inträffar när tänkandet delegeras och lösningsleverans och förändringshantering sker i enlighet med leverantörsdrivna bransch traditioner. Det kan vi ändra på.

Professionellt ledarskap

Vi har de konstruktionsmetoder, metoder för verksamhetsmodeller, färdigheter och stödkompetenser som behövs för att framgångsrikt leda din förändringsresa.

Modernt tänkande

Vi utmanar det sätt på vilket vår bransch tenderar att genomföra stora affärslösningsprogram. Vi anser att det är företagsledarna som ska utforma företagets framtid – inte IT-avdelningen eller en leverantör.

Människor är förespråkare för förändring

Vi anser att en fullständig transformation kräver aktivt deltagande från dina medarbetare.

En oöverträffad kompetensportfölj

Vi har en komplett uppsättning kompetenser och metoder för att leda en transformationsresa, och kunskap om globalt ledande plattformar, datastyrning, hantering av verksamhetsförändringar och utvecklingsmetoder.

Vill du veta mer?

Vi diskuterar gärna – låt oss prata!

Sök