Skip to content

Hur vi skapar värde

Vi skapar hållbar förändring med hjälp av business technology

Teknik berör alla.

Vi hjälper företag och organisationer att stärka samverkan mellan affär och IT: att designa, bygga och implementera transformationer och nya, affärsvänliga lösningar.

Vi förändrar hur affärs- och IT-ledare leder digital transformation och tillsammans skapar nya, affärsdrivna digitala lösningar och tjänster.

Vi hjälper er att skapa enastående digitala upplevelser

Alla företagsledare vill hitta det bästa sättet att implementera användarvänliga och effektiva digitala lösningar och därigenom skapa konkurrenskraftiga digitala upplevelser.

Vårt uppdrag på Sofigate är att hjälpa er. Vi gör det genom vår världsledande kompetens inom transformation och ledande digitala plattformar som ServiceNow, SAP och Salesforce. Och vi gör det snabbare än någon annan.

Vi har formeln för en framgångsrik digital transformation

De mest lyckade transformationerna sker i företag som:

  • Har en organisatorisk transformationsförmåga
  • Använder världsledande mjukvaruplattformar i stor utsträckning

Vi tror på digitala plattformar

Vi tror att användning av no-code- och low-code-plattformar är det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att förbättra den digitala upplevelsen.

Världsledande mjukvaruföretag investerar miljarder i AI, användarupplevelse och industrispecifika lösningar. Ert företag kan (och borde) dra nytta av dessa investeringar genom att nyttja deras plattformar.

Vi har valt att arbeta med företag som Salesforce, SAP, ServiceNow och Oracle – alla i framkant när det kommer till innovation och affärsvärde.

Vi tror på samarbete

Tillsammans skapar vi lösningar och delar med oss av smarta metoder.

I tio år har vår icke-vinstdrivande verksamhet, Business Technology Forum, arbetat med ett affärsekosystem som består av 50 ledande företag och offentliga organisationer för att tillsammans hitta den bästa styrmodellen för hållbart värdeskapande.

Resultatet, ’Business Technology Standard’, delas öppet och används av flera stora företag och ledande offentliga organisationer både i Norden och i över 100 andra länder.

Vi ger er verktygen för att lyckas med förändring

Vi hjälper våra kunder att leda hållbar förändring. I stället för att bara utföra projekt hjälper vi er att omforma era företag och digitala lösningar. Med hjälp ​av oss ​stärker ni er egen förmåga att omskapa er verksamhet. Vi kallar det för organisk transformation.

För att leda hållbar förändring krävs nya förmågor. De tre byggstenarna för organisk transformation är:

  1. Företagsledare som har kunskap inom affärs- och samhällsdesign.
  2. Förenklade designmetoder och intuitiva, flexibla ledarmodeller.
  3. Extra kapacitet för genomförande av utvecklingsinitiativ.

Delegera inte bort själva tankearbetet. Lär er att göra det själva. Vi stödjer er under hela processen.

Våra värderingar reflekterar sättet vi arbetar på:

kiipeilijä

Dare

Vi vågar utmana marknaden med nya koncept och digitala tjänster

Care

Vi bryr oss om människors och planetens framtid och välbefinnande.

Grow

Vi växer som individer, som ett team och som företag när vi arbetar engagerat för att bygga en bättre värld med hjälp av ny teknik.

Sök