Skip to content

Om oss

Vi hjälper företag och organisationer att utveckla samspel mellan affär och teknik.

Sofigate – Företag med fokus på människor och långsiktigt värde för kunderna

Vi är Nordens ledande företag inom transformation av affärsteknologi och pionjär inom Business Technology Management. Våra 700 betrodda proffs hjälper kunder att utveckla samspelet mellan verksamhet och teknik: att designa, bygga och implementera transformationer och affärsvänliga tekniklösningar.

Vi har grundat Business Technology Forum, och vi använder oss av Business Technology Standard och ledande plattformar som ServiceNow, Salesforce, SAP och Oracle. Vi är ett privatägt tillväxtföretag med en nettoomsättning på 107 miljoner euro 2021.

100+

Anställda i Sverige

700+

Anställda i Norden

100+

Kunder i Sverige

Fånga digitaliseringens möjligheter

Digitalisering kräver förändring och vi finns här för att tillhandahålla de verktyg och metoder som behövs. Sofigate erbjuder konsultation inom teknikstrategi, IT-rådgivning och tjänster inom ledarskap. Vi arbetar med branschledande företag tvärs över sektorer i syfte att snabbare nå marknaden, reducera kostnader, skapa affärsvärde och öka tillväxten.

Eftersom teknik- och affärsvärlden kan förändras snabbt tar vi på Sofigate alltid ett holistiskt tillvägagångssätt när det gäller strategi, människor, processer och teknik. Vi erbjuder de bästa experterna inom IT-management med exempel och verktyg som finns på marknaden. Vi är Sofigate.

Vi bryr oss, vi vågar och vi växer starkt 

Vi bygger långsiktiga partnerskap utifrån ömsesidigt förtroende och skapar hållbart mervärde för företag. Avsikten med vårt arbete är att ge våra kunder verktyg som hjälper dem att snabbt uppnå bästa möjliga resultat. Affärer är sammansvetsade med teknik, och därför arbetar vi parallellt med olika ledande teknikplattformar. På så sätt kan vi erbjuda våra kunder snabbhet, enkelhet, effektivitet och frihet.

Vi arbetar inom både den offentliga och privata sektorn, eftersom vi tror att samarbete kan gynna båda. Vi skapar lösningar tillsammans och delar med oss av bästa praxis för att kombinera ledarskap och teknik, eftersom detta ger snabbare positiva resultat för alla parter. I Business Technology Forum grundat av Sofigate utvecklas ett ramverk med öppen källkod som kallas Business Technology Standard tillsammans med Sofigates kunder. 

Vi främjar en inkluderande arbetsgemenskap med mångfald. Vi ger alla våra anställda möjligheten att bli delägare, eftersom det bästa resultatet uppnås när vi alla känner ansvar för vår gemensamma framtid. Vi lämnar inte vår framtid åt slumpen. Vi äger den. Det kan du också göra! 

Våra tjänster

Platforms

Vårt mål är att skapa fantastiska upplevelser och bygga våra kunders framtida arbetsflöden. Vi gör det genom att designa tjänster, förmågor och processer och därefter applicera moderna plattformar. ServiceNow är vår primära plattformspartner i Sverige, men vi erbjuder även tjänster inom exempelvis Salesforce, Robotics, HCM och ERP.

300+ framgångsrika ServiceNow-implementationer

160+ certifierade ServiceNow-experter

Transformations

Vi arbetar med organisations -, process- och metodutveckling för att etablera effektiva samverkansmodeller och därigenom stärka företags transformationsförmåga. Genom att utforma och implementera konkreta verksamhetsförbättringar stärker vi företags konkurrenskraft.

Vi arbetar tätt ihop med ledare inom IT och verksamhet för att åstadkomma varaktig förändring och faciliterar nätverk för CIO:er med fokus på utveckling och att dela best practice.

Sofigate ägs av Sofigators 

Sofigate Group grundades 2003 och är ett privatägt företag med nästan 300 aktieägande anställda. Utöver vår personal och ledning har våra institutionella investerare, LähiTapiola, Mandatum och Capman Growth, haft en del i vår framgångssaga. 

Våra kontor

Vi har kontor i Stockholm och Malmö. Vår ekonomiavdelning sitter i Göteborg. Se nedan för hur du kommer i kontakt med respektive kontor.

Stockholm
Torsgatan 21
113 21 Stockholm

Malmö
Stora Nygatan 31
211 37 Malmö

Göteborg
Odinsgatan 13
411 03 Göteborg

Vill du veta mer?

Vi ska gärna berätta mer om vad vi gör – kontakta oss!

Sök