Hyppää sisältöön

Digikehityksessä menestyviä johtajia yhdistävät nämä neljä piirrettä – Yritysmaailman konkari kertoo, miten toimitusjohtaja voi vaikuttaa onnistumisiin: ”Ei kannata itse tehdä kaikkea”

Olen urallani saanut olla mukana monen pk-yrityksen digitalisaation kehityshankkeessa ja huomannut, että menestyjiä yhdistävät tietyt piirteet: Rohkeus uudistua, taito rakentaa ekosysteemejä ja hyödyntää maailmanluokan alustoja, sekä johtaa muutosta ihmislähtöisesti. Niiden lisäksi tarvitaan kuitenkin vielä muutakin – muutosta edistäviä edelläkävijöitä, yrityksen ylintä johtoa. Mistä heidät tunnistaa, ja miksi heidän roolinsa on niin ratkaiseva? Sen kerron seuraavaksi.

Jokaisen yrityksen tilanne on aina yksilöllinen, ja digitalisaation polku täytyy rakentaa liiketoiminnan tavoitteita tukevaksi. Olen kuitenkin huomannut, että lähtötilanteesta riippumatta nämä neljä piirrettä antavat parhaat edellytykset onnistua kehitysprojekteissa – varsinkin, jos yrityksessä työskentelee edelläkävijä toimitusjohtajana.

Menestyvät toimitusjohtajat ja johtoryhmät suhtautuvat positiivisesti kehitykseen, näkevät sen mahdollisuudet ja osaavat tunnistaa konkreettiset resurssit, joita esimerkiksi kehityshankkeiden onnistunut toteuttaminen vaatii. He ajattelevat, että arvoa liiketoiminnalle kannattaa etsiä mieluummin suhteellisen nopeista uudistamishankkeista kuin vuosia kestävistä jättimäisistä kehityshankkeista, joissa ratkaistaan kaikki liiketoiminnan tarpeet. Siksi heillä on tärkeä rooli muutoksen läpiviemisessä ja kehitysprojektien hyötyjen hahmottamisessa.

Rohkeasti uudistuva yritys näkee jatkuvan kehityksen mahdollisuutena

Ensimmäinen merkittävä piirre on koko yrityksen läpäisevä rohkeus uudistua. Toimitusjohtaja asettaa selkeän strategisen päämäärän kehitykselle ja tekee päätöksiä tulevaisuuden hyväksi. Menestys perustuu siihen, että strategia puretaan käytännön tavoitteiksi ja teoiksi ja konkretisoidaan, miten liiketoiminnan ja teknologian liitto luo menestyksen digitalisaatiossa.

Menestyjät osaavat ennakoida miten liiketoiminta tulevaisuudessa todennäköisesti rakentuu ja uskovat siihen, että matka voi olla mielenkiintoisempi kuin määränpää. He osaavat johtaa kehitystä sellaisen tiekartan avulla, jossa on selkeästi priorisoitu ensimmäiset kehitysaskeleet sekä tunnistettu myös pidemmän ajan todennäköisiä kehityspolkuja. Haetaan mahdollisimman nopeasti uudistumista liiketoiminnalle lyhyillä kehityssprinteillä.

Menestyjät myös tunnistavat, mitä kyvykkyyksiä liiketoimintastrategian toteutuminen edellyttää organisaatiolta, johdolta ja IT:ltä. He eivät hae helpointa ratkaisua, vaan pitkäaikaista ja liiketoiminnalle parhaiten sopivaa ratkaisukokonaisuutta.

Miten varmistat, että yritykselläsi on edellytykset jatkuvaan kehittämiseen? Sofigaten Matti Saari kertoo

Yritykset digikehityksen kärjessä hyödyntävät tehokkaasti ekosysteemejä

Moderni digitalisaatio rakentuu toimivien ekosysteemien varaan. Enää ei kannata itse tehdä kaikkea tai ratkoa jokaista eteen tulevaa haastetta. Sen sijaan tulevaisuus kannattaa rakentaa yhdessä sellaisten toimijoiden kanssa, joilla on yrityksen tarvitsemaa osaamista.

Erään menestyvän yrityksen toimitusjohtaja totesi osuvasti, ettei heillä ei ole varaa vaarantaa kasvuaan ja tehdä itse kaikkea, vaan he tarvitsevat avukseen ammattimaiset kumppanit ja maailmanluokan ratkaisut. Oivallus kertoo siitä, että yritys haluaa keskittyä niihin toimiin, jotka edistävät liiketoimintaa ja hyödyntää kumppanien osaamista siellä missä se on järkevää.

Usein järkevää on hyödyntää valmiiksi rakennettuja palveluita IT:hen tai järjestelmien ylläpitoon, ja integroida omaan kokonaisuuteen valmiiksi koestettuja ratkaisuja. Ekosysteemin kantava ajatus on, että toimijat tuovat siihen parhaat ratkaisunsa. Näin kaikki osapuolet hyötyvät rakennetusta kokonaisuudesta.

Suunnannäyttäjät ymmärtävät alustojen mahdollisuudet ja hyödyntävät niitä

Maailman johtavat alustat, kuten modernit ERP- tai CRM-pilviratkaisut, ovat nykyään kaikkien pk-yritysten saatavilla. Enää ei voida ajatella, että liiketoiminnan ydin uudistuu ja toiminta digitalisoituu vain toiminnanohjausjärjestelmän uudistamisella tai ottamalla käyttöön erilaisia digitaalisia applikaatioita tai irrallisia palveluita. Mielestäni tässä on koko pk-yrityksen digitalisaation juju: hyödynnä alustojen mahdollisuudet, ole nopeampi ja yleensä lopulta myös kustannustehokkaampi kuin kilpailijasi.

Menestyjät näkevät eri alustojen parhaat ominaisuudet ja yhdistelevät niitä fiksusti. Näin he todennäköisesti säästävät myös kehityskustannuksissa, kun esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmää ei räätälöidä alueille, joille se ei taivu. Sen sijaan rinnalle tuodaan tarkoitukseen sopivia osia muista alustoista tai ratkaisuista.

Unohtaa ei sovi, että näiden johtavien alustojen kehittäjät investoivat miljardeja kehitykseen, jolloin on enemmän kuin todennäköistä, että tarvittavat ominaisuudet löytyvät nyt tai ainakin pian liiketoiminnan käyttöön.

Miten liiketoimintateknologian ja -strategian liitto tekee yrityksestäsi tulevaisuudenkestävän? Lue lisää 

Kun yrityksen ihmiset kehittyvät, koko yritys kehittyy

Kehitysprojekteissa onnistuvat yritykset ymmärtävät ihmisten keskeisen roolin muutoksessa. Kun ihmisten toimintamallit kehittyvät, myös yritys kehittyy. Näissä yrityksissä ihmisiä kannustetaan kehittymään, tuottamaan liiketoimintaa edistäviä innovaatioita sekä omaksumaan uusien teknologioiden tuomia mahdollisuuksia oman työn kehittämisessä.

Menestyjät puolestaan huolehtivat, että organisaatiolla on tarvittavaa osaamista ja kyvykkyyksiä, sekä halua uudistaa ja uudistua liiketoimintastrategian mukaisesti tai että käytetään kumppaneita, jotka tuovat lisäarvon yritykselle. Sitoutuminen yhteiseen tavoitteeseen syntyy parhaiten yhdessä tekemällä.

Kirjoittaja 

Anne Kinnunen on Sofigaten asiakkuusjohtaja. Hän auttaa pk-yrityksiä uudistamaan liiketoimintaansa ja toimii asiakasrajapinnassa pk-yritysten liiketoimintajohdon tukena ja apuna valitsemassa niitä oikeita, yrityksen liiketoimintaa vauhdittavia kehitystoimia. Anne on sparrannut kymmeniä yritysjohtajia ja johtoryhmiä digitalisaation hyödyntämisessä sekä toteuttanut kymmeniä digitalisaatio- ja IT-selvityksiä asiakasyrityksissä. Hän johtaa myös yritysten liiketoimintamuutokseen keskittyvää tiimiä Sofigatella. Anne haluaa auttaa tulevaisuuden menestyjiä tekemään oikeita valintoja yrityksen näkökulmasta ja on siksi aina avoin erilaisille sparraus- ja keskusteluhetkille.

Etsi