Hyppää sisältöön

Empatiaa ennen kaikkea – näillä taidoilla päihitämme tekoälyn 

Teknologia kiihtyy ja kaikki puhuvat tekoälystä – sitä suuremmalla syyllä parrasvaloihin tulisi nostaa globaalin ja monimuotoisen työympäristön supervoimat, nimittäin vuorovaikutuksen, tiimityöskentelyn, empatian sekä kulttuurisen ymmärryksen taidot.

Näitä kutsutaan usein ihmissuhdetaidoksi tai pehmeiksi taidoiksi. Todellisuudessa niitä tulisi ennemminkin nimittää ihmiskuntamme tekoälyaikakauden ydintaidoiksi, sillä niiden avulla selviydymme tulevaisuuden kiperimmistäkin haasteista.

Tekoälyaikakauden ihmissuhdetaidot mahdollistavat ihmisten välisen verkostoitumisen, yhteistyön ja kyvyn sopeutua muuttuvaan maailmaan. Ne eivät ainoastaan ole lisä taitojen kavalkadiin, vaan ne muodostavat olennaisen osan tulevaisuudessa vaadittavasta osaamisesta.  

Mihin työelämä on menossa? -julkaisun* artikkelissaan Melin ja Saari ennakoivatkin, että kaikkien kannattaisi kiinnittää huomiota erityisesti muutokseen liittyvään osaamiseen – nopean kehityksen aikakaudella voittajia ovat muutokseen helposti sopeutuvat ja vaivattomasti uutta omaksuvat henkilöt. Jos osaamiseen lisää kriittisen ajattelun sekä taidon ymmärtää toisia ihmisiä, ollaan jo hyvin kilpailukykyisessä asemassa uusien teknologioiden kyllästämässä toimintaympäristössä. 

Saanko esitellä taidot, joissa ihmisaivot edelleen voittavat tekoälyn.   

1. Empatia ja vuorovaikutus  

Niin empatia kuin kyky ymmärtää toisia ihmisiä ja asettua toisen asemaan, tulevat olemaan yhä tärkeämpiä taitoja. Tulevaisuuden ammattilaisilta odotetaan kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja luoda vahvoja, myönteisiä suhteita. Hyvä vuorovaikutus on puolestaan olennaista neuvottelutilanteissa, tietoa jakaessa sekä ihmisten työskennellessä yhä enemmän tiimeissä.

2. Tiimityö ja yhteistyö  

Tulevaisuuden työelämässä useat projektit vaativat monenlaista asiantuntemusta, joten tiimityöskentelytaidot ovat ensisijaisen tärkeitä. Kyky työskennellä muiden kanssa, jakaa tietoa, kuunnella erilaisia näkemyksiä ja saavuttaa yhteisiä tavoitteita tulevat olemaan kilpailuetu.  

3. Joustavuus ja sopeutumiskyky  

Maailma muuttuu nopeasti, ja tulevaisuuden ammattilaisilta edellytetään joustavuutta ja sopeutumiskykyä. Pehmeät arvot kuten avoin mieli, valmius oppia uutta ja kyky sopeutua muutoksiin ovat avainasemassa, kun työskennellään dynaamisessa toimintaympäristössä.  

4. Eettisyys ja vastuullisuus  

Yhä useammat yritykset ja organisaatiot painottavat eettisyyttä ja vastuullisuutta toiminnassaan. Tulevaisuuden osaajilta odotetaan kykyä tunnistaa eettisiä dilemmoja ja tehdä vastuullisia päätöksiä, jotka huomioivat yhteiskunnalliset- ja ympäristövaikutukset.  

5. Luovuus ja ongelmanratkaisu  

Luovuus ja ongelmanratkaisukyky ovat korostuneessa roolissa myös tulevaisuuden ammattilaisilla. Nousussa ovat etenkin  innovatiivisuus sekä kyky löytää luovia ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin. On tosin hyvä muistaa, että ongelmanratkaisussa meitä auttaa enenevissä määrin myös tekoäly, mikä tulee mahdollistamaan ajattelumme laajentamisen tuomalla esiin aivan uusia näkökulmia, ideoita ja riippuvuuksia asioiden välillä. 

Parhaat valmiudet menestyä alati muuttuvassa ja monimutkaisessa maailmassa muodostuu, kun yhdistämme pehmeät taidot, tekoälykompetenssin sekä vahvan substanssiosaamisen. Ei siis syytä huoleen, mikäli humaanius kiinnostaa. Myös tekoälyaikakaudella kannattaa panostaa hyviin ihmissuhdetaitoihin ja vaalia aitoja kohtaamisia. 

*Lähde: Melin H. ja Saari T. Työn ja työelämän tutkimuksen muuttuvat maailmat, teoksessa Mihin työelämä on menossa? Tutkimuksen näkökulmia, toim. Heiskanen T., Syvänen S., Rissanen T. Haettu 8.8.2023 osoitteesta 978-952-359-006-9.pdf (tuni.fi) 

Lue lisää:

Tekoäly ei korvaa työntekijää – se tekee hänestä korvaamattoman

Pohditko, miten käyttää tekoälyä liiketoiminnan johtamisessa? Aloita näistä kolmesta tehtävästä

Älä kysy mihin tekoälyä voisi käyttää – kysy miten

Kirjoittaja  

Miia Hämäläinen on Sofigate Academyn valmentaja ja Senior Advisor (KM, AmO, Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti) sekä aikuisten oppimisen ja bisnesteknologiaosaamisen syväasiantuntija. Hänellä on pitkäaikainen ja laaja-alainen operatiivinen kokemus bisnesteknologiakentältä esimerkiksi strategiatyöstä, toimintamallien- ja liiketoimintaprosessien kehittämisestä sekä järjestelmätestauksen hanke-/projekti-/palvelu- ja muutosjohtamisesta.

Hämäläinen uskoo vahvasti siihen, että ihmissuhdetaitojen kehittäminen on kriittinen menestystekijä tulevaisuuden työelämässä. Hänen intohimonsa on saada eri toimijarooleissa ja organisaatioissa olevat ihmiset verkostoitumaan, käymään dialogia, jakamaan osaamistaan sekä tekemään töitä yhteisten tavoitteiden eteen.  

Sofigate Academyn BTL-valmennuksissa panostamme substanssiosaamisen lisäksi pehmeiden taitojen kehittämiseen. Valmennusohjelmiimme kuuluvat niin verkostoituminen, yhteisöllistä oppimista edistävät dialogipohjaiset harjoitukset sekä ongelmanratkaisutaitoja vaativat harjoitukset. Kaikkien tehtävien tavoitteena on edistää ja tukea oppimista sekä vahvistaa osallistujien pehmeitä taitoja. Eettisyys ja vastuullisuus ovat valmennuksissa myös vahvasti läsnä muun muassa Vihreä-IT:n ja kestävyysjohtamisen tematiikan muodossa. 

Etsi