Hyppää sisältöön

Onko yrityksesi valmiina julkipilveen? Näillä vinkeillä pääset vaivattomasti pilven päälle

Julkipilvi tarjoaa yrityksille nopeutta, skaalautuvuutta ja läpinäkyvyyttä sekä uutta teknologiaa. Pilvi nopeuttaa uusien palvelujen tuomista markkinoille. Nämä ovat kaikki tarpeellisia ominaisuuksia digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä. Kannattaa kuitenkin varautua huolella, jotta saat pilvipalveluista parhaan mahdollisen hyödyn. Muuten voit joutua tekemisiin tietomurtojen tai paisuvien kustannusten kanssa. 

Kun Azuren, AWS:n ja Googlen kaltaisten julkipilvipalveluiden suosio kasvaa organisaatioissa, on havaittu, etteivät perinteiset palveluiden hallintamallit ja käytännöt enää toimi. Vauhdilla kehittyvät pilvipalvelut vaativat tehokkaita hallintatyökaluja ja käytäntöjä.

Noudattamalla näitä neuvoja voit ryhtyä käyttämään julkipilvipalveluja vaivattomasti:

1. Laadi hyvä pilvistrategia

Aloita pilvipalveluiden omaksuminen ja käyttöönotto laatimalla pilvistrategia. Hyvästä pilvistrategiasta käy ilmi, miksi pilvipalveluiden käyttöön kannattaa siirtyä. Se sisältää myös määritykset mm. teknologialle, migraatioille ja rajoitteille. Yrityksen liiketoimintastrategian ja tavoitteiden kanssa linjassa oleva pilvistrategia ohjaa organisaatiota pilvipalveluiden käyttöönotossa.

Käyttääkö yrityksesi jo pilvipalveluja, vaikka pilvistrategiaa ei ole? Syytä huoleen ei tässäkään tilanteessa ole, sillä pilvistrategia voidaan tehdä milloin vain pilvimatkasi aikana. Strategiaa pitää myös arvioida ja tarpeen mukaan uudistaa säännöllisin väliajoin, jotta se on yhä paremmin linjassa uusien vaatimusten kanssa.

2. Suunnittele pilviratkaisun hankinta huolella

Pilvistrategia auttaa ymmärtämään, kannattaako organisaatiollesi valita yhden pilven ympäristö vai eri julkipilvistä koostuva monipilviympäristö. Monipilvi tarjoaa enemmän mahdollisuuksia käyttää palveluja, mutta sen hallinta on monimutkaisempaa kuin yhden pilven ympäristön.

Pilveen siirtyminen edellyttää kykyä hankkia ja tuottaa pilvipalveluja, kykyä hallita alustaa, kykyä monitoroida ja hallita tietoturvatapahtumia sekä migraatio-osaamista. Arvioi, mitkä näistä voitte toteuttaa sisäisin resurssein ja mihin tarvitsette talon ulkopuolisia ammattilaisia.

Jos päätätte hoitaa pilvipalveluiden hallinnan itse, on tärkeätä varmistaa riittävät sisäiset osaamisresurssit ja kyvykkyydet Tehokas toimittajahallinta on välttämätöntä, jos ulkoistat tarvitsemasi palvelut ja ratkaisut. Varmista sekin, etteivät sopimusehdot rajoita pääsyänne valitsemallasi pilvialustalla oleviin resursseihin. Julkipilvi tuo näkyvyyttä konepellin alle, ja siitä kannattaa ottaa kaikki hyödyt irti.

3. Tunnista tietoturvariskit ja huomioi ne suunnittelussa

Pilvialustat tarjoavat modernit ja automatisoidut työkalut tietoturvaan sekä identiteetin- ja pääsynhallintaan. Tästä huolimatta tietoturva on monille yrityksille edelleen suurin huolenaihe pilvipalveluiden käyttöön siirtymisessä. Tietoturvariskien ymmärtäminen on erittäin tärkeää, ja riskit pitää huomioida suunnittelussa. Tarvitset selkeitä toimintatapoja ja ohjeita pilvipalveluiden käytön tietoturvan sekä määräysmukaisuuden varmistamiseen. Näin varmistat, että julkipilvi on myös tietoturvallinen:

  1. Dataan liittyvät rajoitteet: Tietojen luokittelun avulla voit määritellä, mitä dataa voidaan siirtää pilveen ja mitä dataa ei.
  2. Identiteetin- ja pääsynhallinta: Käytä pilvessäsi roolipohjaista identiteetin- ja pääsynhallintaa sekä varmista läpinäkyvyys.
  3. Tietoturvapolitiikan hallinta: Määrittele käytännöt, joilla varmistat, että organisaatiossasi toimitaan tietoturvapolitiikan mukaisesti. Tietoturvapolitiikka on pidettävä ajan tasalla.
  4. Tietoturvan varmistaminen: Auditoi palveluntarjoajasi tietoturva sekä määräystenmukaisuus. Valvo ja monitoroi pilvesi tietoturvaa. Ota käyttöösi tietoturvatapahtumien hallintaprosessi.
  5. Yhteistyötä alusta lähtien: Mitä aiemmin aloitat liiketoimintayksiköiden, IT:n ja tietoturva-asiantuntijoiden välisen yhteistyön, sitä helpompaa on huomioida tietoturva kaikissa pilven käyttöönoton eri vaiheissa.
  6. Ketteryyden ja kontrollin välinen tasapaino: Varmista automatisoiduilla ja proaktiivisilla kontrolleilla pilviympäristösi turvallisuus sekä tuottavuus.

4. Vältä paisuvat menot selkeällä kustannusten hallinnalla

Pilvikustannusten hallinta on myös merkittävä huolenaihe yrityksille. Pilvipalveluiden dynaaminen luonne ja monimutkaiset hinnoittelumallit muodostavat riskin kustannusten nousulle. Tämä voidaan välttää selkeällä kustannushallinnalla, joka avaa pilven kustannusrakenteen visuaalisessa ja helpommin ymmärrettävässä muodossa. Se auttaa optimoimaan pilviresurssien käytön ja poistamaan tarpeettomat resurssit sekä tehottomuudet. Tämä edellyttää IT-yksikön, taloushallinnon ja liiketoimintayksiköiden välistä yhteistyötä, läpinäkyvyyttä ja päätöksentekoa tukevaa työkalua.

Näetkö IT-kustannusten ison kuvan? Asiantuntijamme listasivat neljä vinkkiä parempaan IT-kulujen hahmottamiseen. 

5. Käytä julkipilveen soveltuvia SIAM-käytäntöjä

Palveluintegraatio​​​​​​​ (SIAM, Service Integration and Management) määrittelee pitkälti sen, miten palveluja pitää hallita monitoimittajaympäristössä. SIAM vaikuttaa esimerkiksi palvelukatalogeihin, palveluiden saumattomaan integrointiin sekä tapahtumien ja muutosten hallintaan. SIAM-käytäntöjä tarvitsette myös silloin, kun siirrytte julkipilveen. Käytännöt kannattaa toteuttaa niin, että ne tukevat julkipilven nopeutta ja ketteryyttä.

Sekin pitää päättää, miten jatkuvasti muuttuvia julkipilvipalveluja tarjotaan sovelluskehittäjien käyttöön. Joustavia tukimalleja tarvitaan edistämään ketterää sovelluskehitystä ja muutoshallintaa. Suositeltu tapa ketterään julkipilven käyttöön on tarjota sovelluskehittäjille pääsy julkipilven resursseihin automaation perustuvin kontrollein. Tämä edellyttää selkeitä toimintaohjeita ja pilvialustan jatkuvaa ylläpitoa.

Nopeampi ja kontrolloidumpi polku julkipilveen

Edellä kuvaamani parhaat käytännöt määrittelevät yrityksille julkipilven hallintamallin (Public Cloud Management Model). Sen lisäksi on tärkeää toimia näiden käytäntöjen mukaan sekä hallita ja operoida pilviympäristöä ohjeiden mukaisesti.

Hyvä keino on muodostaa pilviosaajista koostuva pilvipalveluhallinnan tiimi (Cloud Management Office). Tiimissä olevat ammattilaiset ovat erikoistuneet ylläpitämään laadukkaasti toimivia, kustannustehokkaita ja turvallisia pilvialustoja. He seuraavat pilvipalveluiden käyttöä, mittareita sekä palveluiden suorituskykyä. Tiimillä on oltava teknisen tietotaidon lisäksi kyky optimoida ympäristöä ja kyky tunnistaa myös uuden pilviteknologian tarjoamia mahdollisuuksia.

Julkipilven hallintamallilla ja kyvykkäällä pilvitiimillä voit varmistaa, että julkipilvi pysyy hallinnassa ja parantaa pilvipalveluiden käyttöönottoa organisaatiossasi.

Tässä vielä yhteenvetona kolme keskeistä periaatetta hyvään julkipilven hallintaan:

  1. Kun tuot julkipilven organisaatiosi käyttöön, muokkaa toimintatapoja lisäämällä ketteryyttä ja nopeutta.
  2. Seuraa julkipilven käyttöä organisaatiossasi – kokonaiskustannuksia, tietoturvaa ja mitoitusta.
  3. Rakenna tehokas tuen ja palveluiden integraatiomalli varmistamaan hyvä käytettävyys, käyttäjäkokemus sekä tuottavuus.

Oletko valmis ottamaan pilviloikan? Meiltä saat apua! Tutustu palveluihimme.

Etsi