Hyppää sisältöön

Kestävä kehitys ja liiketoiminnan kasvu on mahdollista yhdistää – Aloita tällä kolmen kohdan mallilla

Jokaisen yrityksen on selviytyäkseen välttämätöntä ottaa kantaa siihen, miten ne ratkaisevat kestävän kehityksen ja ulkoisten häiriöiden–kuten pandemioiden–aiheuttamat haasteet. Teknologia on avainasemassa sekä ympäristön että riskien näkökulmasta kestävän liiketoiminnan rakentamisessa, mutta mistä aloittaa rakennustyöt?  

Digitaalisesti kestävä liiketoiminta on yrityksille tilaisuus löytää uusia innovaatioita ja kumppanuuksia. Ilmastonmuutoksen ja muiden kriisien aiheuttaman muutoksen keskellä se on myös selviytymisehto.

Mitä on digitaalisesti kestävä liiketoiminta? Tutustu käsitteeseen

Kestävä kehitys on erityisesti Pohjoismaissa rakennettu liiketoiminnan dna:han − ainakin jossain määrin. Tunnemme perusasiat, mutta emme ehkä tiedä, miten omaa liiketoimintaa saisi digitaalisin keinoin ja ratkaisuin muutettua yhä vastuullisemmaksi.

Suosittelen lähtökohdaksi kolmen kohdan toimintamallin selkeitä oppeja:

1. Tarkastele liiketoimintastrategiaasi lyhyen aikavälin sijaan pitkällä tähtäimellä

Miten ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan liiketoimintaasi pitkällä aikatähtäimellä? Yhdistä paras digiosaaminen ja parhaat digiratkaisut kestävän kehityksen käytäntöihin ja löydät keinoja erottautua muista. Näin yrityksesi toiminta on elinvoimaista myös pitkällä tähtäimellä niin asiakkaiden, lainsäätäjien kuin viranomaisten keskuudessa sekä yhteisöissä, joissa yrityksesi toimii.

2. Tunnista kehityskohteet ja haasteet

Kestävä digitalisaatio ei etene ilman tietoisia päätöksiä. Digitaaliset teknologiat vauhdittavat usein myös kestämätöntä kulutusta: Niillä etsitään uusia ja tehokkaampia tapoja käyttää fossiilisia polttoaineita ja kannustetaan ihmisiä ylikuluttamaan, esimerkiksi. Samaan aikaan ne synnyttävät uusia tietosuojaan, kybertietoturvaan ja verkkohäirintään liittyviä haasteita – mutta myös tilaisuuksia vaikkapa luontokokemusten arvostukseen. Yritysten pitää löytää ja valita ne mahdollisuudet, jotka tukevat muutosta kohti kestävää kehitystä ja kestävää liiketoimintaa.

3. Johda kohti kestävämpää liiketoimintaa

Tarkastele toimintaympäristöäsi laaja-alaisesti, jotta löydät uusia mahdollisuuksia ja yhä fiksumpia tapoja kasvattaa liiketoimintaasi sekä ekosysteemiäsi vastuullisuutta korostavassa maailmassa. Perusta digitalisaatiota ja kestävää kehitystä edistäviä asiantuntijayksiköitä. Varmista, että hallituksesi ja johtoryhmäsi jäsenet ymmärtävät tekoälyn ja muiden digiteknologioiden tuoman potentiaalin muun muassa turvallisuudessa, arvoissa, etiikassa ja hallinnossa. Optimoiko digistrategiasi teknologian vaikutuksen kestävään kehitykseen? Avaako digistrategiasi uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja auttaako se hallitsemaan paremmin riskejä?

Datan avulla rakennat kestävää kasvua

Big datan aikakausi tarjoaa uusia ratkaisuja liiketoiminnan kestävän kehityksen ja vastuullisuustavoitteiden tukemiseen. Tällaisia ratkaisuja ovat esimerkiksi automatisoidun tiedon yhdistäminen ja datan visualisointi.

Rakennusalan kaltaisilla energiaintensiivisillä toimialoilla kattava, tarkka ja oikea-aikainen data on äärimmäisen tärkeää. Datan avulla yritykset voivat:

Toinen esimerkki löytyy logistiikka-alalta, jossa eri reittien välisillä optimointiratkaisuilla voidaan vähentää merkittävästi liikenteen ja kuljetusten päästöjä sekä samalla leikata kustannuksia ja tehostaa ajankäyttöä.

Kuluttajakäyttäytymisessä tapahtuneet muutokset tarjoavat uusia kestäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Vastuullisuus ohjaa merkittävästi erityisesti diginatiivin Z-sukupolven kulutuskäyttäytymistä – ja he määrittelevät tulevien vuosien kuluttamisen luonteen.

Digiteknologialla, kuten esimerkiksi sähköisillä tunnisteilla ja sensoreilla, yritykset voivat kerätä ja hyödyntää dataa yhä monipuolisemmin. Data tarjoaa tietoa esimerkiksi tuotteiden kysynnästä, palveluiden käytöstä ja tuotteiden kiertotalouden elinkaarihyödyistä. Näin ne voivat jo nyt vastata uuden kuluttajasukupolven vaatimuksiin ja samalla rakentaa kestävämpää, kannattavampaa liiketoimintaa.

Lue lisää siitä, miten voit johtaa muutosta kestävästi.

Etsi