Skip to content

Tiedätkö, mitä on kestävän kehityksen mukainen digitalisaatio? Tällaisia mahdollisuuksia siinä on kilpailukyvyn kasvattamiseen

Monet johtajat investoivat jo nyt kärkiteknologioihin edistääkseen bisneksen kasvua ja kilpailukykyä. Siitä huolimatta harva hyödyntää näiden teknologioiden tarjoamia mahdollisuuksia kehittää kestävää liiketoimintaa. Tunnetko sinä kestävän kehityksen mukaisen digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet?

Pandemiat ja ilmastouhat osoittavat, kuinka haavoittuvaisia teollisista ekosysteemeistä ja toimialoista on tullut. Yrityksissä suunnitellaan tälläkin hetkellä, miten kasvua kertyisi myös tulevaisuudessa.

Liiketoiminnan ja teknologian yhteispeli testataan kriisissä – lue miten varmistat että se sujuu!

Uskon, että kestävän kehityksen liiketoimintamallit tarjoavat yrityksille uusia mahdollisuuksia rakentaa kasvua tulevaisuudessa. Kestävää kehitystä edistävien teknologioiden käytöstä on hyötyä ympäristölle, ihmisille ja yrityksille. Tässä muutamia esimerkkejä:

Onnistuneilla kestävän kehityksen digihankkeilla voidaan parantaa toimitusketjujen riskienhallintaa sekä lisätä asiakkaiden ja omien työntekijöiden uskollisuutta. Yritykset voivat esimerkiksi kohentaa työnantajamielikuvaa ja näin houkutella palvelukseensa osaavampaa sekö motivoituneempaa henkilökuntaa.

Kestävää kehitystä edistävällä teknologialla voidaan myös parantaa yrityksen taloudellista suorituskykyä – ja samalla kilpailuetu ja innovatiivisuus lisääntyvät. Teknologian avulla yritykset voivat säästää luonnonvaroja − vettä, energiaa ja raaka-aineita − ja vähentää jätteiden määrää.

Kestävä kehitys luo kasvumahdollisuuksia

Kun yritykset tarkastelevat kasvua ja sen tuomia mahdollisuuksia digitaalisen kestävyyden näkökulmasta, ne pystyvät vastaamaan myös kestävän kehityksen mukanaan tuomiin haasteisiin luovasti. Samalla aukeaa mahdollisuuksia uusille liiketoimintamalleille, strategioille, tuotteille ja palveluille – se taas tarkoittaa enemmän lisäarvoa asiakkaille ja yrityksille itselleen. Näin syntyvistä palveluista ja niiden tuottamasta arvosta rakentuu esimerkki digitaalisesti kestävästä liiketoiminnasta, joka ylittää valtionrajat. Sellaisille on tulevaisuudessa tarvetta.

EU:n hiljattain sovitusta elpymisrahastosta käytetään 37 prosenttia, eli peräti 265 miljardia euroa, ilmastonmuutosta hidastaviin kestävän kehityksen hankkeisiin. Kaikkien elpymisrahastosta rahoitettavien hankkeiden pitää tukea vihreää siirtymää ja vähentää haitallisia päästöjä EU:n tavoitteiden mukaisesti. EU:n elpymisrahastosta jaetaan 20 prosenttia, eli 134 miljardia euroa, digitalisaatioon. Nämä mittavat investoinnit osoittavat, miten Bryssel haluaa elpymisen tapahtuvan.

Mitä on digitaalinen vastuullisuus?

Kestävän kehityksen liiketoimintakonsepti sisältää ympäristön kannalta turvallisia, pitkäaikaisia ja vakaita kokonaisuuksia, asioita sekä toimintaperiaatteita, jotka edistävät sosiaalista ja taloudellista kehitystä. Kestävän kehityksen digitalisaatiossa on kyse siitä, miten teknologiaa käytetään kestävän kehityksen edistämiseen. Se edustaa laajaa kirjoa uusia mahdollisuuksia vastata näihin haasteisiin.

Kaikki digitaalisuus ei ole kestävää

Digitaalisuus ei automaattisesti edistä kestävää kehitystä, se on selvää. Päin vastoin, digitalisaatio lisää nopeasti kasvavaa kulutusta ja vauhdittaa ei-kestäviä elämäntapoja. Suurin osa tämän päivän digitalisaatiosta lisää ilmaston kannalta haitallista kehitystä. Siksi uskon, että digitalisaatio on yksi kestävän kehityksen avaintekijöistä kaikissa eri skenaarioissa, ja sen pitää sisältyä jokaiseen kunnianhimoiseen kestävän kehityksen strategiaan.

Search