Hyppää sisältöön

Sote-alan rakenneuudistus tarjoaa hyvinvointialueiden johdolle tilaisuuden loistaa – jos he osaavat tarttua siihen

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus on yksi merkittävimpiä yhteiskunnallisia uudistuksia Suomessa tällä vuosituhannella. Tämä on se hetki, jolloin meillä on mahdollisuus vaikuttaa vuosikymmeniksi miljoonien ihmisten tulevaan hyvinvointiin sekä hyvin organisoidun ekosysteemin tehokkuuteen, laatuun ja kustannuksiin. Tehtävä ei ole helppo, mutta teknologia voi tehdä muutoksesta vähän sujuvamman.

Rakenneuudistus olisi tehty ajat sitten, jos se kyse olisi kaikkia miellyttävästä ja mukavasta tehtävästä. Ei, kyse on useiden eri viiteryhmiin kuuluvien, visionääristen huippuasiantuntijoiden yhteistyöstä. Siitä, millaisen hyvinvointiyhteiskunnan he ideoivat, suunnittelevat ja toteuttavat meille kaikille nykyisille ja tuleville suomalaisille.

Tänään tehty suunnittelutyö ja huomisen toteutus ratkaisevat sen, miten lasta odottava perhe saa edelleen maailmanlaajuisesti tunnustettua äitiyshuoltoa. Ne ratkaisevat, miten työssäkäyvää tuetaan poikkeuksellisen edistyneen työterveyshuoltomme avulla ja sen, että voin olla varma siitä, että rakas ikääntyvä lähimmäiseni saa turvallista hyvää hoivaa elämänsä viimeisinä vuosina.

Parasta mahdollista huolenpitoa ja vaivattomia sote-palveluita – Tutustu SofiCare-tuoteperheeseen

Paperikorteista tietojärjestelmiin vain kahdessakymmenessä vuodessa

Olen toiminut 20 vuotta sosiaali- ja terveydenhuollon johtotehtävissä julkisella ja yksityisellä sektorilla. Tänä aikana olen nähnyt teknologian elinkaaren: Sen, miten teknologia on tullut parantamaan hoidon laatua ja tehostamaan toimintaa. Ja sen se on todella tehnyt.

Olen nimittäin myös elänyt ajan, jolloin lääkärin pöydälle vietiin pieni paperikortti, johon lääkäri kirjoitti pienellä käsialalla hoito-ohjeita, joita sairaanhoitajat yrittivät tulkata asiakkaille. Tuosta ajasta on vain 20 vuotta. Meidän on juuri tänä päivänä osattava visualisoida Suomen sote:n tulevaisuus vuosikymmeniksi eteenpäin ja rakennettava sitä tulevaisuuden yhteiskuntaa varten.

Järjestelmäviidakko kesytetään alustateknologioilla ja yhteen kerätyllä tiedolla

Kahdessakymmenessä vuodessa olemme siis päässeet paperikorteista. Miltä terveydenhuolto mahtaa näyttää vuonna 2041? Jo nyt alustateknologiat muuttavat sitä, miten ja millaisia palveluita sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla kehitetään ja tarjotaan. Alustat ohjaavat ja yhdistävät palvelujen toimintaa, ja parantavat siten niiden tehokkuutta ja laatua.

Tällä hetkellä sote-sektorilla vallitsee järjestelmäviidakko ja sen lait. Alustojen avulla voimme kerätä yhteen eri järjestelmiin, kuten asiakas- ja potilastietojärjestelmiin, tuotettavan ja koottavan tiedon. Kun tieto on kerätty yhdelle alustalle, voimme hyödyntää esimerkiksi keinoälyä palveluohjauksessa.

Älykkään automaation avulla esimerkiksi palvelua tarvitseva kuntalainen voidaan ohjata juuri hänen tarpeeseensa parhaiten soveltuvan palvelun piiriin. Yhteen kerätty tieto tarjoaa siis sote-palveluiden asiakkaille enemmän ja monipuolisempia mahdollisuuksia asioida heidän haluamallaan tavalla. Samalla yhteen kerätty tieto nopeuttaa avun saamista ja päätösten tekemistä.

Keinoäly ohjaa tulevaisuudessa oikean palvelun luo

Yhteen koottu tieto auttaa meitä myös kehittämään ja johtamaan palveluita paremmin. Jo pian esimerkiksi keinoäly voi tuottaa ennustetietoa esimerkiksi hoivan laadun trendeistä. Silloin poikkeamia hoivan laadussa voidaan ehkäistä jo ennen kuin niistä ehtii tulla todellisuutta.

Keinoälyn avulla voimme monistaa erinomaisia digitaalisia palveluketjuja esimerkiksi diabeteksen hoidossa. Sen avulla voimme myös tunnistaa harvinaisempia sairauksia nopeammin ja täsmällisemmin, kun keinoäly kykenee etsimään laajastakin tietokannasta diagnoosiin liittyvää tietoa.

Tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen on jo käynnissä

Kehittynyt maailmanluokan huipputeknologia näyttelee pääroolia sote-uudistuksessa. Hyvinvointialueiden valmistelevilla johtajilla on tilaisuus pokata tästä roolista parhaan pääosan Oscar-palkinto. Se onnistuu, jos he nyt etsivät käsiinsä teknologia-alan parhaat asiantuntijat ja hyödyntävät heidän ammattitaitoaan tulevan hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa.

Meillä Suomessa on teknologiamurroksen johtamisen osa-alueista kattavaa asiantuntemusta. Teknologioiden käyttöönottamisen lisäksi kykenemme muuttamaan ajatteluamme ja sitä kautta toimintaamme. Kun muutos on juurrutettu ajattelun ja toiminnan tasolle, saadaan myös käyttöönotetun teknologian hyödyt parhaalla tavalla käyttöön.

Miten sote-alan digitalisaatio onnistuu? Lue, mitkä viisi askelta muutosta parhaiten eteenpäin

Etsi