Hyppää sisältöön

Tasa-arvo ei ole vain vastuullisuuskysymys – se edistää suoraan liiketoimintaa

Erilaiset ja eri taustoista tulevat ihmiset tekevät yrityksestä sekä liiketoiminnallisesti että teknologisesti vahvemman, Sofigaten Sami Karkkila muistuttaa.

Havahduin jokin aika sitten mielenkiintoiseen tietoon: huomasin, että Sofigatella konsultointitehtävissä työskentelevät naiset ansaitsevat keskimäärin enemmän kuin samoissa tehtävissä työskentelevät miehet.

Tieto on tärkeämpi kuin ensiarvaamalta luulisi. Se kertoo siitä, että olemme onnistuneet yhdessä tärkeässä tavoitteessamme. Olemme onnistuneet luomaan organisaation, joka arvioi ihmisiä heidän kykyjensä eikä heidän sukupuolensa perusteella. Tämä ei ole vähäpätöinen saavutus miehisellä it-alalla, jonka yritysten henkilöstöstä naisia on keskimäärin noin viidennes. 

Meillä naisten osuus on yli 40 prosenttia – eivätkä he työskentele pelkästään organisaation alaportaiden suorittavissa tehtävissä tai perinteisesti naisille kiintiöidyissä johtajapositioissa, kuten markkinoinnissa tai henkilöstöhallinnossa. Johtoryhmässämme on naisenemmistö ja naisia työskentelee myös liiketoimintayksiköiden johdossa. Siitähän kertoo sekin, että meillä konsultointityötä tekevän naisen euro on miehen euroa vahvempi.

Hienoa, ajattelee joku. Voitte nyt ylpeillä tasa-arvoisuudellanne vastuullisuusviestinnässänne ja ESG-raportissanne.

Todellisuudessa asia on pikemminkin päinvastoin. Meille tasa-arvo on niin itsestään selvä ja arkipäiväinen asia, ettemme ole osanneet kiinnittää aiheeseen tätä ennen riittävästi huomiota.

Väitän, että kyse on muutenkin paljon suuremmasta asiasta. Uskon, että tasa-arvo tekee meistä ennen kaikkea liiketaloudellisesti ja teknologisesti vahvemman yhtiön. 

Teknologiajohtajan ei tarvitse olla teknologiataustainen

Tasa-arvossa on tietysti kyse paljon muustakin kuin vain sukupuolijakaumasta tai keskiansioista. Siinä on kyse siitä, että kaikenlaisilla ihmisillä on samanvertaiset mahdollisuudet osallistua organisaation toimintaan heidän sukupuolestaan, iästään, kansallisuudestaan, taustastaan tai fyysisistä ominaisuuksistaan riippumatta. Yhtä hyvin se tarkoittaa myös sitä, että kaikki voivat tuntea itsensä tasavertaisiksi organisaation jäseniksi, että kaikille tarjotaan tasapuolisesti kehittymis- ja etenemismahdollisuuksia ja että jokaisella on lupa olla oma itsensä asemastaan riippumatta.

Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että monimuotoisuus parantaa yrityksen päätöksentekokykyä ja resilienssiä. Johtoryhmä, johon kuuluu erilaisia ihmisiä, näkee asiat useammasta näkökulmasta kuin sellainen, jonka jäsenet ovat kaikki samasta puusta veistettyjä ja samojen koulujen kasvatteja. Organisaatio, jossa on edustettuna erilaisia näkemyksiä ja elämänkokemuksia, kykenee joustavampaan ja kaukonäköisempään toimintaan myös vaikeissa tilanteissa.

Erityisen tärkeää tämän ymmärtäminen on liiketoimintateknologian parissa, sillä liiketoimintateknologiassa on kyse sekä liiketoiminnasta että teknologiasta. Siksi se ei ole ainoastaan teknologia- vaan myös ihmiskysymys. Teknologian tehokas hyödyntäminen edellyttää nimittäin asiakkaiden liiketoiminnan ja sen parissa työskentelevien ihmisten tarpeiden syvällistä ymmärtämistä. 

Tämän vuoksi teknologiajohtajankaan ei aina tarvitse olla teknologiataustainen ihminen. Esimerkiksi me Sofigatella emme voisi auttaa asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla, ellei meillä työskentelisi teknologian huippuosaajien lisäksi myös terveydenhuollon ammattilaisia, humanisteja ja monista muista työ- ja koulutustaustoista tulevia ihmisiä. 

Yhtä tärkeää on se, miten tasa-arvo ja monimuotoisuus vaikuttavat yrityskulttuuriin. Sofigaten kaltaisessa kansainvälisesti toimivassa, mutta arvoiltaan pohjoismaisessa organisaatiossa on tärkeää, että kaikkia – myös niitä hiljaisimpia – kuunnellaan. Se lisää kaikkien työviihtyvyyttä ja sitoutumista työhönsä. Puhtaan liiketaloudellisilla mittareilla tämä näkyy suoraan työn tuottavuuden kasvuna ja henkilöstön vaihtuvuuden pienenemisenä.

Pehmeät mittarit vaikuttavat koviin mittareihin

En usko, että teknologia-alalla vastustetaan tasa-arvoa tai ollaan naisvihamielisiä. Kyse on pikemminkin siitä, että alalla on totuttu toimimaan niin kuin alalla on aina ennenkin toimittu. Puheet tasa-arvosta ja monimuotoisuudesta on nähty sinänsä hyvänä asiana, mutta aiheen merkitystä liiketoiminnalle ei ole sisäistetty. Niinpä insinöörimiesten firmoihin on palkattu asiaa kummemmin pohtimatta lisää insinöörimiehiä. 

Asia on nyt muuttumassa ennen kaikkea työvoima- ja osaajapulan myötä. Yhä useampi yritys on havahtunut huomaamaan, että kun rekrytoinnissa ja henkilöstöhallinnossa suunnataan katse hieman laajemmalle, yritykselle avautuu aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Tarjolla on paljon lahjakkaita ja osaavia ihmisiä, jotka edustavat erilaisia kansallisuuksia, työ- ja koulutustaustoja tai persoonallisuustyyppejä.

Meillä Sofigatellakin on tietysti paljon parantamisen varaa, sillä tasa-arvossa, aivan kuten liiketoiminnassakin, on kyse matkasta eikä päämäärästä. Tärkeintä on muistaa, että sukupuolijakauman tai keskiansion kaltaiset asiat ovat vain lukuja – mutta että ne heijastuvat suoraan myös liiketoimintaa mittaaviin lukuihin.

Lue lisää: 

Älä ulkoista strategista ajatteluasi – näin otat yrityksesi ohjakset konsulteilta takaisin omiin käsiisi

Houkuttele osaajia oikealla asenteella

Kirjoittaja

Sami Karkkila on liiketoimintateknologian muutokseen erikoistuneen kasvuyhtiö Sofigaten toimitusjohtaja. Sofigatella on yli 700 työntekijää Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Unkarissa. Karkkila-blogisarjassa toimitusjohtaja pohtii kestävää kasvun johtamista uudessa, alati muuttuvassa todellisuudessa.

Etsi