Skip to content
Case Bergnäset

Sofigate hjälper Bergnäset i deras digitaliseringsresa för att uppnå ett ökat kundfokus och minskade kostnader

Utmaningen

Bergnäset Ställningsmontage är ett svenskt företag som specialiserar sig på att bygga trygga och säkra byggnadsställningar. Bergnäset hade ett gammalt ERP-system som hade nått end-of-life och de var i behov av en ny digital affärsplattform som kunde stödja deras verksamhet på ett effektivt sätt, både nu och i framtiden.

Genomförandet

Sofigate hjälpte Bergnäset i hela deras ERP-utbyte, från förstudie och rekommendationer till upphandling av systemleverantör och genomförandet samt förändringsledning av själva implementationen. 

Resultatet

Med sitt nya ERP-system har Bergnäset lyckats minska sina operativa kostnader, öka fokuset på kunder och säkerhet, samt förbättra sitt kassaflöde. Implementation har möjliggjort en mer effektiv hantering av företagets affärsprocesser och har därmed förbättrat deras övergripande affärsprestationer.

Bergnäset Ställningsmontage är ett svenskt ställningsbyggarföretag som erbjuder sina kunder trygga och säkra byggnadsställningar. Bergnäset har sedan 90-talet haft samma ERP-system och var därför i behov av en digital affärsplattform som effektivt stöttar deras verksamhet, idag och i framtiden. Fokus med det nya systemet var att stödja Bergnäsets säkerhetsarbete, ställa kunden i fokus och förbättra kassaflödet. Sofigate har varit involverade i hela processen kring byte av ERP-systemet. Allt från förstudie, rekommendation och upphandling av systemleverantör till efterföljande implementation. Nu har Bergnäset ett framtidssäkert och konkurrenskraftigt Cloud-baserad affärsplattform som möjliggör fortsatt effektiv tillväxt och digitalisering.

Bergnäset är ett svenskt rikstäckande företag från Kiruna i norr till Oxelösund i söder vars kärnverksamhet består av planering, projektering, montering och demontering av byggnadsställningar som hyrs ut till kunder. Bergnäset grundades 2020 då BSM och SMI gick samman och är ett helägt dotterbolag till NCC. Under 2021 omsatte bolaget 500 miljoner kronor med störst verksamhet i Norrland. För att kunna leverera sin kärnverksamhet är Bergnäset precis som alla andra bolag beroende av en digital affärsplattform. Det hade blivit dags att byta ut det gamla systemet från 90-talet och lyfta in ett nytt. Då Bergnäset är mycket kundfokuserad och alltid ställer kundens behov i fokus hade man behov en flexibel affärsplattform.

Eftersom det idag inte finns någon digital plattform på marknaden som täcker ställningsbranschens arbetsflöde end-to-end valde man att gå till Sofigate för att utvärdera möjliga leverantörer utifrån Bergnäsets förmågor. Huvudfokus var att tillhandahålla en digital affärsplattform som stödjer säkerhetsarbetet, möjliggör transparens gentemot kunder och ökar Bergnäsets kassaflöde.

”Bergnäset har nu en modern plattform som möter kundernas och verksamhetens krav i framtiden. Med det nya systemet så har Bergnäset lagt grunden till fortsatt tillväxt med säkerhet och lönsamhet i fokus”

Henrik Löfgren CEO

Genomförandet

Arbetet inleddes med en noggrann kartläggning av Bergnäsets verksamhet inklusive processer, förmågor och behov. Därefter utfördes en benchmarking av olika verksamhetssystem för att identifiera det som bäst skulle passa Bergnäsets krav. Under implementationsfasen hjälpte Sofigate Bergnäset med kravställning, intern och extern projektledning mot leverantören och förändringsledning under utrullningen av systemet. Det nya affärssystemet stödjer hela Bergnäsets verksamhet gällande ställningshantering, materialhantering, tidrapportering och fakturering samt ger ett ökat kundfokus i och med kundportalen. Med kundportalen har man ökat transparensen gentemot sina kunder så att alla kunder som vill kan gå in i kundportalen och se sina ställningar med relevant information såsom ställningsstatus, viktiga datum, ansvariga personer, ställningsinformation med mera men också med möjlighet att avbeställa ställning och att attestera fakturaunderlag digitalt, vilket tidigare skedde helt manuellt. Med det nya affärssystemet har Bergnäset internt också ökat sin digitaliseringsgrad och minskat personalberoenden, man har gått från att skriva tidrapporter på en papperslapp till att registrera dem digitalt. Eftersom säkerheten är ett stort fokus för Bergnäset fokuserade man på att förbättra tillgängligheten till all relevant säkerhetsdokumentation genom tillgängliga QR-koder. En naturlig följd av att Bergnäset nu har effektiviserat sina affärsprocesser och undviker onödigt manuellt arbete kring till exempel dubbelregistrering av tid eller att manuellt mejla fakturaunderlag till kund för att sedan uppdatera underlaget internt manuellt, har lett till minskade kostnader och att Bergnäset kan lägga mer tid på det som faktiskt skapar värde till kund.

Resultatet

Bergnäset har nu med Sofigates hjälp en digitaliserad affärsverksamhet där kunden står i fokus. Genom sin kundportal erbjuder Bergnäset alla sina kunder transparens kring sin verksamhet då kunden har 24/7 access till all relevant ställningsinformation, ställningsstatus och ställningsdokumentation. Vidare har Bergnäset fokuserat mycket på att öka sitt säkerhetsarbete genom ökad access till ställningsinformation och riskanalyser, både genom kundportalen och genom en QR-kod som kan skannas av vem som helst.

Affärsplattformen används nu effektivt av verksamheten och genom att minska antal led, undvika manuellt arbete och effektivisera sina affärsprocesser har Bergnäset ökat sitt kassaflöde och minskat kostnader. Med sitt nya ERP-system är Bergnäset med och påverkar den digitala utvecklingen av ställningsbranschen, både idag och i framtiden.

Behöver ni också hjälp i er digitaliseringsresa?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Sök