Skip to content

Combient Group ingår i partnerskap med Sofigate för att främja teknikutveckling och digital transformation

Combient Group och Sofigate har etablerat ett strategiskt partnerskap för att främja digitaliseringsresan för bolagen i Combients samarbetsnätverk. Samarbetet fokuserar på att öka kapaciteten för digital transformation genom utbildning och aktivt utbyte av beprövade metoder och branschlösningar. 

Combient är idag den ledande aktören inom ett branschöverskridande samarbetsnätverk och Sofigate är Nordens ledande företag inom transformation av affärsteknologi. Partnerskapet gör det möjligt för Combients nätverksbolag att nyttja Sofigates expertis inom ledning och stöttning av digital transformation samt dess omfattande erfarenhet av globalt ledande no-code och low-code-plattformar, såsom ServiceNow och Apptio. Combients nätverk kommer också att dra nytta av Business Technology Forums ramverk med öppen källkod för gemensam affärs- och teknikutveckling.

”Tillsammans med Sofigates affärsteknologiska verksamhetsmodell och plattformsexpertis, Combients unika kollaborativa modell och vår kombinerade digitala kunskap har vi nu ytterligare en byggsten för att hjälpa våra 34 nätverksbolag att accelerera och bli mer effektiva och framgångsrika i sin digitala transformation”, säger Mats Agervi, Combients vd.

”Dagens snabbt föränderliga marknad kräver att organisationer omprövar sin verksamhetsmodell och bygger om sin digitala kärna. Detta är grundläggande affärskritiska utmaningar som vi kan hjälpa till att lösa. Sofigate vill bilda långsiktiga relationer och kommer att stödja Combients nätverk genom Nordens största kompetenscentrum med globalt ledande plattformar”, säger Sami Karkkila, Sofigates vd.

Som implementeringspartner för digital transformation kommer Sofigate att tillhandahålla Combients nätverksbolag tjänster som stödjer affärs- och digitala transformationer. Business Technology Forum, en icke-vinstdrivande professionell organisation, kommer att fokusera på evenemang, insikter och utbyte av erfarenheter till Combients nätverk.

“Ericsson har använt Business Technology ramverket och funnit den mycket värdefull. Jag är övertygad om att partnerskapet och det aktiva samarbetet och samskapandet tillsammans med våra medarbetare kommer att leda till en smartare och snabbare digital transformation, och verksamhet överlag, för oss alla”, säger Mats Hultin, Group CIO för Ericsson, ett av Combients associerade företag.

För mer information, vänligen kontakta:

Combient Group:

Karin Olby

Acting Group CCO

+46720774080

karin.olby[a]combient.com

 

Sofigate:

Tuuli Kousa

CMO, Head of Marketing and Communications

+358505437374

tuuli.kousa[a]sofigate.com

 

Om Combient:  
Combient driver ett nätverk med de största ledande nordiska företagen från olika branscher med det gemensamma målet att påskynda digital transformation. Combient består av 34 företag med en total omsättning på 180 miljarder euro och mer än 780 000 anställda. Läs mer om oss på www.combient.com  

Om Sofigate: 

Sofigate är Nordens ledande företag inom transformation av affärsteknologi, pionjär inom Business Technology Management och grundare av Business Technology Forum. Våra 650 betrodda proffs hjälper kunder att utveckla samspelet mellan verksamhet och teknik: att designa, bygga och implementera transformationer och affärsvänliga tekniklösningar. Vi använder oss av Business Technology Standard och ledande plattformar som ServiceNow, Salesforce, SAP och Oracle. Sofigate är ett privatägt tillväxtföretag med en nettoomsättning på 107 miljoner euro 2021. Läs mer om oss på www.sofigate.com  

 

Sök