Skip to content

Pia Anderberg ny medlem i Sofigates styrelse

Pia Anderberg, styrelseledamot i Strax, Expandia, Canucci och flera andra internationella och lokala företag, har utsetts till styrelseledamot hos Sofigate.

Pia Anderberg har arbetat som affärsutvecklare, managementkonsult och rådgivare för olika företag lokalt och internationellt. Hennes bakgrund ger henne verktyg för att öka Sofigates marknadsandel i Nordeuropa. Hon är personcentrerad och medför mångfald till Sofigates styrelse.

Som ett av de ledande konsultföretagen inom IT-management och business technology management, i Norden, vill Sofigate nu växa i norra Europa. Företaget verkar för närvarande i Finland, Sverige och Danmark. Sofigate uppskattar att marknaden för IT -management och business technology kommer att växa exponentiellt när digitaliseringen accelererar. Pia Anderberg har en omfattande operativ och marknadsmässig erfarenhet. Anderberg började sin karriär på BTS Group, ett noterat internationellt konsult- och utbildningsföretag, där hon i 14 år hade flera olika roller inom försäljning, affärsutveckling och slutligen rollen som VD för BTS Europe. Sedan dess har hon grundat flera företag som Novare och i sju år varit en del av ledningsgruppen för Axel Johnson, ansvarig för digital utveckling, innovation och HR. Hon har haft och innehar för närvarande flera olika styrelseuppdrag i såväl Sverige som internationellt. Hon har ett utmärkt lokalt nätverk och stark kunskap om sin marknad, där Sofigate vill fortsätta sitt framgångsrika arbete.

Detta företag står inför en fantastisk resa när de nu ska ta nästa steg i sin utveckling. De har en professionell styrelse, och den svenska delen av företaget har stor tillväxtpotential. Det här är ett företag som det kommer att gå bra för, säger Pia Anderberg.

Sofigate, växte till 100 miljoner euro i omsättning 2020. Nästa fas i företagets tillväxtstrategi har nu börjat. År 2025 vill Sofigate vara ett företag på 500 miljoner euro som kombinerar continuous business development, change management och moderna teknikplattformar.

Enligt Olli-Pekka Kallasvuo, styrelseordförande i Sofigate, har Pia Anderberg kompetens inom Corporate Sustainability.
– Hon är personcentrerad och medför mångfald till Sofigates styrelse. Detta tillsammans med hennes bakgrund och långa historia med liknande tillväxtföretag som Sofigate, gör henne perfekt för Sofigates styrelse under de kommande åren.

Sök