Skip to content

Sofigate vidareutvecklar sitt erbjudande till hälso- och sjukvårdssektorn i Sverige, rekryterar Göran Ekestubbe

Sofigate kommer utveckla nya erbjudanden till hälso- och sjukvårdssektorn i Sverige. Företaget har omfattande erfarenhet och har genomfört ett flertal projekt i Finland och avser att överföra kompetens och erfarenhet från dessa projekt till den svenska marknaden. Ansvarig för satsningen är Göran Ekestubbe, nyrekryterad till den svenska organisationen. Göran har en mångårig erfarenhet från leverantörer till den svenska hälso- och sjukvårdssektorn.

Sofigate Sverige har rekryterat en ny ansvarig för Sofigates erbjudande inom hälso- och sjukvårdssektorn. Han heter Göran Ekestubbe och har en lång karriär hos leverantörer till den svenska vårdsektorn. Han har bland annat arbetat hos konsultbolag och produktleverantörer inom hälso- och sjukvårds-ITNu driver han utvecklingen av den nya enheten hos Sofigate Sverige.

Det ska bli väldigt roligt att få arbeta för ett företag som har en sådan stor potential, berättar Göran Ekestubbe. De flesta CIO:er känner till Sofigate och det är lätt att förstå hur man kan dra nytta av Sofigates strukturkapital, metoder och modeller.

Göran kommer att få ansvaret att utveckla satsningen som vänder sig till hälso- och sjukvårdssektorn. Sofigate har varit lyckosam inom området i Finland och har moderna intelligenta lösningar för att hjälpa och utveckla offentlig sektor. Ett framtaget koncept är SofiCare, ett workflow-baserat arbetssätt som går att tillämpa inom hela vårdsektorn. Ett exempel är äldreomsorgen i finska Vantaa som med hjälp av Soficare kunnat effektivisera processerna utan att göra avkall på nöjdheten bland brukarna.

SofiCare

Hälso- och sjukvården kommer under många år framåt vara beroende av de journalbaserade systemlösningar som utvecklats från millennieskiftet och framåt, säger Göran Ekestubbe. Dessa systemlösningar utgår från att uppfylla lagkrav om digital journalföring men har mindre fokus på att underlätta arbetsflödet rörande patienterna. Det är i detta glapp mellan system och patient som moderna smarta lösningar minskar den administrativa bördan, vi frigör tid från att ”vårda system” till att vårda patienter.

Nu fortsätter utvecklingen av våra förmågor inom affärsområdet som ska erbjuda tjänster till hälso- och sjukvårdssektorn i Sverige.

– Jag ser att vi har stora möjligheter att växa på denna marknad, säger Göran. På ett års sikt ser jag att vi är 10–15 personer som fokuserar på hälso- och sjukvårdssektorn i Sverige.

För mer information v v kontakta:

Göran Ekestubbe

 

Göran Ekestubbe

Business Technology Senior Manager

goran.ekestubbe@sofigate.com

Sök