Skip to content

Hur står sig ert företag mot nordiska marknadsledare?

Delta i vårt Business Technology Lab 

Sofigates Business Technology Lab

Vi på Sofigate skapar förutsättningar för nordens ledande bolag att hålla jämna steg med förändringarna i omvärlden, genom att utveckla hur affärs-, digitaliserings- och IT-ledare tillsammans leder digital transformation och skapar förmågor för att dra nytta av digital teknik.

Med ramverket Business Technology Standard som grund, kommer vi tillsammans fram till hur ni kan öka ert värdeskapande.

Varför?

Identifiera utvecklingsområden inom IT och Business Technology management

Skapa en gemensam bild av aktuell status för er operating model

Jämför era förmågor mot nordiska marknadsledare

Få förståelse för hur ni kan bygga egna organiska transformationsförmågor

Vad?

En 2 timmars interaktiv workshop tillsammans med Sofigates transformations- och BTS-rådgivare

Vårt Lab baseras på best practice-ramverket Business Technology Standard

Vi jämför ert nuläge med best practice, diskuterar mognadsgrad för olika förmågor och drar slutsatser kring prioriterade utvecklingsområden

För vem?

IT- och affärsledare som vill bygga framtidssäkra Business Technology management förmågor

Passar grupper om 4-8 personer, exempelvis en IT-ledningsgrupp

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att lämna en intresseanmälan

Varför ska ert företag delta i Sofigates Business Technology Lab? 

Med ramverket Business Technology standard som grund, hjälper vi er att skapa värdefulla insikter kring hur ni kan utveckla förmågor för att öka ert värdeskapande.

I vår workshop, Business Technology Lab, identifierar vi utvecklingsområden inom business technology management tillsammans med er och ger er verktygen för att fånga affärsnyttan som möjliggörs av IT.

Ett välfungerande samspel mellan IT och affär är idag viktigare än någonsin och ett av våra verktyg för uppnå detta är vår BT operating model. Tillsammans skapar vi en klar bild av er aktuella operating model och förmågor för att sedan jämföra dessa mot industrins best practice.

Vår högsta prioritet är att vägleda er i att förstå hur ni organiskt kan bygga upp era egna förmågor till transformation, för att genom dessa insikter skapa en företagsstruktur som är redo att möta förändring och främja tillväxt.

Boka ett Business Technology Lab för att ta rätt nästa steg i er utveckling.

Sök