Skip to content


Case L&T

Hur du får ut det bästa från ServiceNow utan djup teknologisk kompetens eller omfattande resurser

Är det möjligt att nyttja det bästa från ServiceNow utan djup teknologisk kompetens och omfattande resurser? Om du frågar det finska serviceföretaget L&T (Lassila & Tikanoja) så är svaret ja. L&T erbjuder fastighetsbolag hållbara och ansvarsfulla lösningar inom fastighetsteknik, hygienservice och lokalvård.

Plattformsteknologi är nyckeln till att bygga digitala företag. Men vad händer om du inte har tid eller intresse av att fördjupa dig i denna teknik? Med hjälp av Sofigates specialister kan L&T fokusera på att göra cirkulär ekonomi till verklighet och samtidigt dra nytta av det mesta av vad ServiceNow kan erbjuda.

För ett företag som specialiserat sig på återvinning och cirkulär ekonomi är hantering av flöden och processer nyckeln till framgång. Företagsteknologi spelar en viktig roll för att se till att allt går smidigt och på en optimal nivå. Detta medför att du ständigt behöver hitta nya sätt att utveckla och utnyttja tekniken och underliggande processer. Med hjälp av Sofigates experter kan L&T göra exakt det.

“Med Sofigates hjälp kan vi utveckla våra processer på ett bättre sätt. Deras experter hjälper oss också att utveckla ServiceNow -plattformen och utnyttja den på bästa möjliga sätt”, säger Anita Satukangas, Service Delivery Lead på L&T.

Demos gör det lättare att se möjligheterna med ServiceNow

L&T litar på att Sofigates Application Management Service (AMS) kan hjälpa dem att utnyttja ServiceNow-plattformen på bästa möjliga sätt, utan djup teknisk kunskap. Tjänsten hjälper också till att inte anstränga de interna resurserna, eftersom Sofigate gör de tunga arbetet.

“En viktig del av våra AMS-tjänster är att vi hela tiden erbjuder L&T nya idéer om hur vi kan använda ServiceNow-plattformen på ett ännu bättre sätt. Vi ger dem också tillgång till exempel på hur andra företag i branschen gjort, använt olika koncept och komponenter. Allt som återstår för L&T är att fatta det slutgiltiga beslutet om vilka saker de ska genomföra”, förklarar Minna-Liisa Niva-Aarnio, Business Executive på Sofigate.

Sofigate anordnar även regelbundet innovationsworkshops och presenterar olika demos för L&T. Det kan handla om olika funktioner och best praxis i ServiceNow. Många av dessa funktioner har senare tagits i bruk, till exempel förnyelsen av företagets Service Portal.

“De här innovationsworkshoparna och demonstrationerna är till stor nytta för mig, de inspirerar mig att se plattformens möjligheter även när jag inte är, och inte vill vara, den mest avancerade ServiceNow -experten”, säger Satukangas.

Att hantera ett flertal olika leverantörer kan vara en utmaning – så överlåt det till oss

Runt en plattform växer det snabbt fram ett nätverk av produkt- och tjänsteleverantörer. Det gäller även för L&T. Specialiserade affärspartners kan erbjuda många fördelar men att hantera hela pusslet kan vara en krävande uppgift. Därför har L&T överlåtit det ansvaret till Sofigate.

Sofigates experter sköter kommunikation och samordning med ServiceNow och alla tredjepartsleverantörer på uppdrag av L&T, samt hanterar ServiceNow -licenserna. Allt detta ingår i priset på de ServiceNow -licenser som förvärvats genom Sofigate, någonting som uppskattas av L&T.

Ett team av specialister har till uppgift att kontinuerligt arbeta med support och utveckling. Detta team samordnar också felhantering och koordinerar förändringsarbetet med olika tjänsteleverantörer. På så sätt behöver L&T inte hantera processen genom hela leverantörskedjan.

Öppen kommunikation, ömsesidigt förtroende och transparens är framgångsfaktorerna

Förutsättningen för ett väl fungerande samarbete med många olika parter ligger i ett ömsesidigt förtroende och en smidig kundservice. Öppen och frekvent kommunikation från båda sidor har säkerställt att även eventuella utmaningar längs vägen lätt kunnat hanteras. Tack vare ett öppet samarbetsklimat har personalförändringar i teamet kunnat hanteras snabbt och utan påverkan på leveransen.

“Nu går allt mycket smidigare! Vi får alltid äkta och transparent kundservice. Sofigates experter har aldrig försökt få oss att ”köpa grisen i säcken”, säger Satukangas.

Vill du veta mer?

Läs mer om vårt ServiceNow erbjudande eller kontakta oss!

Sök