Hyppää sisältöön

Kuusi syytä, miksi liiketoiminta-alusta on nykyaikaisen organisaation perusta – ja tuloshakuisen johtajan unelma

Moni yritys pohtii, kuinka uudistaa ydintoimintoja tukevat järjestelmät ja prosessit. Eräs keskeisistä kysymyksistä on oikean ratkaisun valinta. Sofigaten Eero Noroviita kertoo kuusi etua, jotka moderneilla liiketoiminta-alustoilla on verrattuna perinteisiin, omassa tietoteknisessä ympäristössä toimiviin ratkaisuihin.

Mitä asioita johdon kannattaa tiedostaa, kun suunnitteilla on ydintoimintoja tukevan toiminnanohjausratkaisun uudistaminen? Miksi hyödyntää maailmanluokan liiketoiminta-alustaa perinteisten ratkaisun sijaan?

Liiketoiminta-alustoilla tarkoitetaan pilvipohjaisia, globaaleja ohjelmistoja. Yrityksen digiajan ydintoiminnan voi perustaa niiden laajan toiminnallisuuden ja valmiin analytiikan varaan.

Liiketoiminta-alustojen suosio kasvaa nyt nopeasti. Monen toiminnanohjausjärjestelmän uudistusta suunnittelevan valintalistalta löytyvätkin johtavat pilvipohjaiset ERP-järjestelmät kuten Oracle NetSuite, SAP Business ByDesign tai Microsoft Dynamics 365.

Suosion takana on kuusi syytä:

1. Liiketoiminta-alusta on nopea ottaa käyttöön
Liiketoiminta-alustan peruskäyttöönotto on nopeaa. Kyseessä on valmiiksi integroitu kokonaisratkaisu: lähtökohtana hyödynnetään parhaisiin käytäntöihin perustuvia prosesseja, jotka soveltuvat valtaosalle käyttäjistä.

Voit ottaa alustasta joustavasti käyttöön kulloinkin tarvittavat toiminnot, jotka palvelevat yrityksesi kehitystä tai markkinatarpeita. Moni yritys on viime aikoina esimerkiksi ryhtynyt panostamaan voimakkaasti digitaalisiin myyntikanaviin, jotka nekin kuuluvat monen liiketoiminta-alustan kokonaisuuteen.

2. Suunnittelu on yksinkertaisempaa
Valmiin pilvipalvelun teknistä ympäristöä ei tarvitse erikseen suunnitella, mitoittaa, hankkia ja optimoida. Ratkaisua voi sellaisenaan käyttää paikasta riippumatta eri päätelaitteilla ─ yleensä joko selaimen tai älylaitteen kautta.

Käyttö on joustavaa, sillä palvelu sopeutuu yrityksen muuttuviin tarpeisiin. Olipa kyseessä laajentuminen uusille markkinoille, yritysjärjestelyt tai toiminnanohjauksen uusimistarve, aika päätöksestä käytettävään ratkaisuun pystytään pitämään järkevänä.

3. Tieto pysyy ajan tasalla
Kerran syötetty tieto on käytettävissä läpi ratkaisun, minkä ansiosta viimeisin tieto näkyy eri toimintojen välillä. Kerran järjestelmään vietyä tietoa voidaan analysoida, yhdistellä ja konsolidoida eri näkökulmista, jolloin toimintaa ohjataan aina tuoreella ja yhtenäisellä tiedolla.

Alustan parhaita puolia ovatkin nopeutuneet ja yhtenäiset prosessit, liiketoiminnan ajantasainen tilannekuva sekä tiedon analysointi- ja porautumismahdollisuudet.

4. Investointi on turvallinen
Liiketoiminta-alustoilla on satoja tuhansia käyttäjiä, jotka varmistavat, että alusta toimii tarkoituksenmukaisesti ja kehittyy jatkuvasti. Alustapalvelusta ei ole perinteisistä ratkaisuista poiketen eri asiakaskohtaisia versioita. Koko asiakaskunnalla on käytössä julkistetun päivitysaikataulun mukaisesti sama perusversio, mikä tekee palvelusta kustannustehokkaan.

Liiketoiminta-alustan ylläpidosta ja sen kustannuksista ei tarvitse erikseen kantaa huolta, sillä palveluntarjoaja vastaa siitä. Lisäksi isolle asiakasjoukolle jaettu kustannus on optimoitu suuruuden ekonomiaa hyödyntämällä.

5. Globaalit alustat kehittyvät jatkuvasti
Teknologiajätit käyttävät miljardeja tutkimukseen ja kehitykseen, minkä ansiosta liiketoiminta-alustojen toiminnalliset kyvykkyydet täydentyvät jatkuvasti. Käyttämäsi alusta hyödyntää siis markkinoiden uusinta teknologiaa, olipa kyse sitten tietoturvasta tai tekoälyn soveltamisesta.

Uudet toiminnallisuudet tulevat automaattisesti kaikkien asiakkaiden saataville. Yrityksesi saakin liiketoiminta-alustasta parhaan hyödyn, kun omaksutte jatkuvan kehittämisen mallin: siinä arvioitte alustan uusien kyvykkyyksien hyödyllisyyden ja päätätte seuraavaksi toteutettavista toiminnallisuuksista.

6. Laajentaminen on helppoa
Liiketoiminta-alustat ovat helposti laajennettavissa: alustaan liittyvä ekosysteemi kehittää jatkuvasti tarjolle lisäosia ja toimialalaajennuksia. Esimerkiksi teollisuuden alan yritykselle tällainen laajennus voisi olla tuotannon hienokuormitus.

Lisäksi voit kehittää oman yrityksesi tarvitsemaa toiminnallisuutta siihen tarkoitetulla kehitysympäristöllä. Kun hyödynnätte sitä oikein, varmistatte, että muokkaukset toimivat alustan päivittyessä säännöllisesti. Vaikka toiveiden lista yleensä kasvaakin, muutokset kannattaa rajoittaa vain tarpeellisiin. On tärkeää muistaa, että alustan toiminnallisuudet kasvavat jokaisen versiopäivityksen yhteydessä.

Kussakin maassa on omat erityispiirteensä. Suomalaisessa ympäristössä alustoja täydennetään muun muassa pankkiyhteyksiin ja e-laskuihin liittyvin toiminnoin. Alustojen globaali kumppaniverkosto auttaa kunkin maan erityistarpeissa. Näin asiakas ei ole kehityksessään sidottu yhteen asiantuntijapalveluita tarjoavaan tahoon.

Kyseenalaista perinteinen valintaprosessi

Omaan organisaatioon parhaiten soveltuvan ratkaisun valitsemiseen ja vaatimusten määrittelyyn on käytetty perinteisesti valtavasti aikaa ja resursseja.

Kun valitset liiketoiminta-alustaa, kannattaa pitää mielessä, ettei tämä lähestymistapa palvele enää tarkoitustaan. Organisaation tarpeet ja tavoitteet muuttuvat nykyään niin nopealla syklillä, etteivät kaksi vuotta ennen ratkaisun käyttöönottoa kirjatut yksityiskohtaiset vaatimukset ole välttämättä enää ajankohtaisia.

Parempi vaihtoehto onkin keskittyä suunnittelemaan ja kuvaamaan organisaation keskeisimmät kyvykkyydet, jotka organisaatio tarvitsee menestyäkseen.

Näiden kyvykkyyksien päälle tulisi valita liiketoiminta-alusta, joka toimii sekä jokapäiväisen toiminnan perustana että pohjana uudistamiselle ja jatkuvalle kehitykselle.

HALUATKO TIETÄÄ LISÄÄ?

Tämä kirjoitus on osa johdolle suunnattua juttusarjaa, jossa esittelemme neljä toiminnanohjauksen uudistamisen tärkeää kulmakiveä. Tässä jutussa käsittelimme kulmakiveä numero 2, ”Hyödynnä maailmanluokan liiketoiminta-alustaa”. Muut osat löydät täältä:

• Avausosa: Neljä kulmakiveä onnistumiseen
• Kulmakivi 1: Liiketoiminnan tulee omistaa uudistamishanke
• Kulmakivi 2: Hyödynnä maailmanluokan liiketoiminta-alustaa
• Kulmakivi 3: Jaa uudistushanke motivoiviksi ja helposti ohjattaviksi sprinteiksi 
• Kulmakivi 4: Jatkuva kehittäminen takaa investoinnin täyden hyödyn

Haluatko tietää lisää? Lataa koko opas

Kirjoittaja
Eero Noroviita vastaa Business Core Renewal -liiketoimintayksiköstä Sofigatella. Yksikön erityisalueena on nopeuttaa keskisuurten ja kasvavien yritysten kehitystä sekä uudistumista pilvipohjaisten liiketoimintaratkaisujen avulla. Eeron pitkällinen kokemus yritysten uudistamishankkeista on vahvistanut hänen näkemystään johdon aktiivisuuden ja teknologian luomien mahdollisuuksien keskeisestä roolista onnistuneessa toiminnanohjauksen uudistamisessa.

man in business wear sitting on a couch

Etsi