OLARIN KOULU VARMISTI, ETTEIVÄT KORONA-KEVÄÄN DIGIOPIT VALU HUKKAAN

Olarin koulu Espoossa oli yksi Suomen yli 2200 peruskoulusta, joissa jouduttiin maaliskuussa 2020 miettimään, miten koulun opetus keikautettaisiin vain muutaman päivän varoitusajalla toimimaan etänä.

Sofigate fasilitoi koulun johtoryhmälle puolen päivän mittaiseen virtuaalisen työpajan, jossa koulu ja Sofigate etsivät ratkaisuja näihin kysymyksiin. Työpajassa hyödynnettiin vuorovaikutteista Roundtable-työkalua ja ryhmäosaamista.

Olarin koulun johtoryhmä keräsi kevään opit digi- ja etäosaamisesta uudet toimintamallit yhteen kokoavaksi käsikirjaksi. Nyt koululla on valmis resepti siihen, miten organisoida etäopetus käyntiin uudestaan, jos epidemian seuraava aalto iskee.

Olarin koulu Espoossa oli yksi Suomen yli 2200 peruskoulusta, joissa jouduttiin maaliskuussa 2020 miettimään, miten koulun opetus keikautettaisiin vain muutaman päivän varoitusajalla toimimaan etänä ja diginä.

”Oppilaiden ja opettajien lähtövalmiudet etäopetukseen olivat vaihtelevalla tasolla. Miten saataisiin ekaluokkalaiset Google Classroomiin, kun lukutaitokin on vielä hyvin orastava?” Olarin koulun rehtori Marko Lipponen muistelee koronakevään alkuhaasteita.

Kuten kaikissa kouluissa ympäri Suomen, myös Olarissa malli etäoppimiseen lähti muotoutumaan käytännön kautta, iteratiivisesti hioutuen.

”Ei meillä ollut valmiiksi kirjattua suunnitelmaa siihen, miten etäopetusta toteutettaisiin. Meidän piti lennosta löytää uudenlaiset vastaukset opetussuunnitelman tavoitteisiin”, kertoo Lipponen.

Prosessijohtamisen ammattilainen Näppäri päätti kääriä hihat ja tarjota näkemystään lähikoulun avuksi.

”Me Sofigatella olemme ammattisparraajia siinä, miten yritykset ja organisaatiot saadaan hyödyntämään teknologiaa heille parhaalla mahdollisella tavalla. Miksi emme voisi antaa osaamisemme myös koulumaailman käyttöön?” Näppäri muistaa pohtineensa…

LATAA TÄSTÄ OLARIN KOULUN TARINA JA LUE, MITEN RAKENSIMME YHDESSÄ MALLIN, JOLLA SAADAAN ETÄKOULU RULLAAMAAN NOPEASTI – JA JOSTA ON HYÖTYÄ MYÖS NORMAALIAIKOINA.